gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra

Praktická sestra (53-41-M/03) je obor určený pro absolventy ZŠ ve čtyřletém denním studiu zakončeném maturitní zkouškou.

Absolvent je zdravotnický pracovník, který vykonává činnosti dané vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Absolvent najde uplatnění v nemocnicích, domovech pro seniory, zařízeních následné péče, apod.

Jedná se o v současné době velmi perspektivní obor, absolvent najde vždy uplatnění na trhu práce.

Odborné praxe realizujeme v jilemnické nemocnici (MMN, a.s.), která financuje vybavení odborných učeben. Žákům půjčujeme učebnice potřebné ke studiu a uniformy pro odborné praxe, včetně praní.

Odborné praxe probíhají od 2. ročníku, vždy jeden den v týdnu (4 hodiny). Žáci jsou zpravidla rozděleni do 3 skupin a navštěvují jednotlivá oddělení (interní, chirurgické a neurologické).

Ve 2. ročníku žáci poznávají jednotlivá oddělení a upevňují vědomosti, dovednosti a schopnosti získané v 1. ročníku. Jedná se o úpravu lůžka, hygienickou péči o nemocné a podávání stravy nemocným.

Ve 3. ročníku navštěvují žáci nemocnici 2 dny v týdnu a svoji ošetřovatelskou činnosti rozšíří o znalosti získané ve 2. ročníku (např. odběr biologického materiálu, přípravu nemocných na vyšetření, k operaci, asistence při vizitě, převazech, přípravě infuzí, podávání léků apod.). Na konci 3. ročníku absolvuj žáci Souvislou odbornou praxi bez vyučující v délce 4 týdnů. Kromě základních oddělení (INT, CHIR, NEU) poznají další oddělení jilemnické nemocnice: ARO, Dětské, Gynekologii, Porodnici, Centrální sterilizaci, Hemodialýzu a odborné ambulance). Souvislou odbornou praxi lze realizovat i v jiných nemocnicích (např. Semily, Vrchlabí) budou-li daná zařízení souhlasit.

Ve 4. ročníku jsou odborné praxe stejné jako ve 3. ročníku, tj. 2 dny v týdnu. Žáci vykonáváají stejné činnosti, upevňují si ošetřovatelské výkony a připravují se k praktické části maturitní zkoušky.

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Podcast Pod Lavicí

Partnerská škola