gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra

PROFILOVÁ ČÁST MZ

Témata dlouhodobých maturitních prací pro školní rok 2021/2022:

18-20-M/01 Informační technologie

1. Vývoj mobilní aplikace v Pythonu – Mgr. Král
2. Vývoj arkádové 2D hry v prostředí Game Maker Studio 2 – Mgr. Král
3. 3D vizualizace budovy Gymnázia, SOŠ a SZŠ Jilemnice – Mgr. Král
4. Tvorba programu pro řízení časů při maturitních zkouškách – Mgr. Král
5. Série propagačních videoklipů o Gymnáziu, SOŠ a SZŠ Jilemnice – Mgr. Král
6. Vytvoření univerzální volební aplikace– Mgr. Král
7. Animace geologických a geomorfologických procesů – Mgr. Král
8. Tvorba fotoknihy o Gymnáziu, SOŠ a SZŠ Jilemnice – Mgr. Král
9. Aplikace pro výpočet podsítí – Mgr. Král
10. Vytvoření domácí počítačové sítě a její využití – Mgr. Král
11. Popis tvorby virtuální sítě pomocí Virtualboxu – Mgr. Erlebach
12. pfSense – popis nastavení firewallu – Mgr. Erlebach
13. Hyper-V – popis prostředí a nastavení virtuálního počítače – Mgr. Erlebach
14. Úvod do jazyka Java – Mgr. Erlebach
15. Volné téma

68-43-M/01 Veřejnoprávní činnost

Témata dlouhodobé maturitní práce – obor VS:
1. Politická a hospodářská spolupráce ČR s vybraným mimoevropským státem – Mgr. Novák, LL.M.
2. Sociální a právní aspekty postavení rodiny v ČR – Mgr. Novák, LL.M.
3. Nezaměstnanost a státní politika zaměstnanosti v ČR – Mgr. Novák, LL.M.
4. Občanská participace na správě a rozvoji obce (občan a město, podíl a možnosti účasti občanů a neziskového sektoru na správě obce) – Mgr. Novák, LL.M.
5. Statutární město (postavení, právní úprava, základní problémy správy) – Mgr. Novák, LL.M.
6. Politické strany v ČR (právní postavení, funkce a role polit. stran, typologie politických stran, zastoupení stran v Parlamentu ČR) – Mgr. Novák, LL.M.
7. Volby a volební systémy (právní úprava, znaky demokratických voleb, funkce voleb, typologie voleb v ČR, komparace poměrného a většinového volebního systému) – Mgr. Novák, LL.M.
8. Trestní odpovědnost dětí – Mgr. Martinek, LL.M.
9. „Osobní bankrot“ – Mgr. Martinek, LL.M.
10. Zajištění dluhů v praxi – Mgr. Martinek, LL.M.
11. Správa národních parků, chráněných krajinných oblastí – Ing. Hladíková
12. Činnost Policie ČR, obecní policie – Ing. Hladíková
13. Advokacie a notářská činnost – Ing. Hladíková
14. Spolková činnost ve vybrané obci – Mgr. Fišerová
15. Historie správy vybrané obce – Mgr. Fišerová
16. Historie školství v Jilemnici – Mgr. Fišerová
17. Přeshraniční spolupráce Euroregionu Nisa – Mgr. Ježková
18. Komparace dvou vybraných českých euroregionů – Mgr. Ježková
19. Evropská unie a její postoj k migraci – Mgr. Ježková
20. Evropská unie a její postoj k terorismu – Mgr. Ježková
21. Česká republika jako člen mezinárodních organizací – Mgr. Ježková
22. Evropská unie a trvale udržitelný rozvoj – Mgr. Ježková
23. Evropská unie a její vztah k životnímu prostředí – Mgr. Ježková
24. Volné téma

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Podcast Pod Lavicí

Partnerská škola