gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra, výpočetní technika, právo a veřejná správa

Dle usnesení Rady Libereckého kraje č. 10//13/RK jsou příspěvkové organizace zřizované Libereckým krajem povinny zvěřejnit etický kodex:

Dle usnesení Rady Libereckého kraje č. 10//13/RK jsou příspěvkové organizace zřizované Libereckým krajem povinny zvěřejnit tyto dokumenty:

1. Zřizovací listina včetně dodatků

2. Organizační řád

3. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
4. Výroční zprávy o činnosti školy dle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

5. Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok včetně roční účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha)

6. Smlouvy dle veřejných zakázek nad 500 tis.

7. Finanční dokumenty

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Partnerská škola