gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra

Dle usnesení Rady Libereckého kraje č. 10//13/RK jsou příspěvkové organizace zřizované Libereckým krajem povinny zvěřejnit etický kodex:

Dle usnesení Rady Libereckého kraje č. 10//13/RK jsou příspěvkové organizace zřizované Libereckým krajem povinny zvěřejnit tyto dokumenty:

1. Zřizovací listina včetně dodatků

2. Organizační řád

3. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
4. Výroční zprávy o činnosti školy dle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

5. Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok včetně roční účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha)

6. Smlouvy dle veřejných zakázek nad 500 tis.

7. Finanční dokumenty

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Podcast Pod Lavicí

Partnerská škola