gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra, výpočetní technika, právo a veřejná správa

Název projektu: Podpora kreativity a celoživotního učení
Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_035
Název výzvy: Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP
(výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně
profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit,
aktivity rozvíjející ICT.

Fyzická realizace projektu
Datum zahájení: 1. 1. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24,00

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Podcast Pod Lavicí

Partnerská škola