gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra, výpočetní technika, právo a veřejná správa
Měsíc Den  
Srpen 29. 8 Pg. porada, školení BZPO   a řidičů
30. 8.a 31. 8. Opravné zkoušky
Září 2. 9. Zahájení školního roku, ,   maturitní zkoušky
   
  Adaptační kurz 1. A+B

1.I + 1.V

   
  Atletika (Pohár CORNY) Turnov
   
   
   
   
   
  Srdíčkové dny – sbírka
  testování všeobecné zdatnosti
  Přednáška Planeta Země
28. 9. Státní svátek
  Den prevence
Říjen 11. – 12. 10. Asociace ředitelů sport.   gymnázií (ředitel, ved. trenér)
2. 10. Informace – II.ZŠ Jil.
6. 10. Přespolní běh školních   družstev
  Termín dodání podkladů   pro Výroční zprávu
  Divadlo ve Vysokém
  Divadlo
  Krajské kolo přespolního   běhu družstev
  Porada výchovných poradců
17. 10. Sbírka Bílá pastelka
17. 10. Informace – ZŠ I Jil.
23. 10. Pg. porada
18. – 20. 10 EDUCA Liberecv
25. – 26.10. Podzimní prázdniny (28   10.. Státní svátek)
Do 31. 10. Zveřejnit kritéria pro   talent. zkoušku
  Botanická zahrada
  Anthropos Brno
  Pásmo MONTALBAN
  ČOV Hrabačov
Listopad 2. 11. Burza škol v Turnově
6. 11. Informace – ZŠ Rokytnice
  Exkurze MMN Jilemnice (nukleární medicína); 4. O
7. 11. Informace v Lomnici (15.30 hod)
15. 11. Den otevřených dveří
. Jednání Výboru SRPGJ
14. 11. Informace ve Vysokém n.   J. (15.15 hod)
15. 11. Informace ve Studenci   (16.30 hod)
17. 11. Státní svátek
18. 11. Ředitelské volno
23.11. Klasifikační konf. 1.   čtvrtletí
22. 11. Třídní schůzky SRPDŠ
  Informace v ZŠ   Semily (Riegrova)
  Exkurze (Vídeň,   Bratislava)
30.11.Út Poslední den pro podání   přihlášek do oboru s talent. zkouškou
Prosinec    
Do 15. 12. Přihlášky k MZ odevzdat vedení školy
11. 12. MO kat. A školní kolo
Od 22. 12. Vánoční prázdniny
Prosinec Zahr. exkurze (Drážďany – 1 den, biolog-jazyk);
Prosinec Školní kolo OČJ
Prosinec Exkurze ČJ – muzeum
17. a 20.12. Olympiáda NJ (školní kolo)
Prosinec exkurze – IQ park Liberec – 1.O, 3.O
2012    
Leden 2. 1. (stř) Zahájení vyučování
  Talentové zkoušky
  Jednání Výboru SRP
24. 1. MO školní kolo B,C
25. 1. CHO D školní kolo – test
25. 1. Maturitní ples 4. A
  Akademie – gymnázium se   baví
31. 1. Konec 1. pololetí, výpis   vysvědčení za 1. pololetí
Do 31. 1. kritéria pro přijímací   řízení na G a SOŠ
Leden Olympiáda NJ (okresní kolo)
Leden Příprava na okr. Kolo OČJ
Leden Školní kolo: Olympiáda –   AJ
Únor 4. 2. Začíná 2. pololetí
1. 2. Pololetní prázdniny
14.2. Den otevřených dveří
14.2.2013  Muzikál Streetlights + exkurze Petrof, galerie moderního umění, Hradec Králové, 4.O + 5.O
8. 2.  Maturitní ples  8. O
   
Únor Olympiáda NJ (krajské kolo)
Únor Okresní kolo OČJ
Únor MMN Jilemnice – nukl.   medicína 1. A + 5. O
Únor, březen Exkurze do chem. podniku   3. A + 7. O
Únor, březen Exkurze TCPA Kolín (max.34 žáků) – 6.O, (doplnit z 5.O)
Březen 4. – 10. 3. Jarní prázdniny
28. 3. 29. 3. Velikonoční prázdniny
8. 3. CHO C školní kolo – test
  Maturitní ples  4.B
15. 3. Poslední termín pro   podání přihlášek na G
  Zájezd do Anglie (Londýn)   (výběr)
  Jednání Výboru SRPGJ
28.3. (st) Den učitelů
Březen ZOO Praha + 3D projekce
Březen, duben Moravský Kras
Březen, duben Praha – Technické muzeum, Planetárium-Královská obora – 1.A,B a 2.A,B
Duben
1.4. Velikonoční pondělí
  Písemná část profilových   zkoušek AJ
  Písemná část profilových   zkoušek NJ / Fr
  Hodnocení maturitních   ročníků
  Zápis do třídních výkazů
18. 4. Klasifikační porada pro   mat. ročníky
  „Svatý týden“ pro mat.   ročníky
  Předání vysvědčení (4.   ročník)
  Přijímací zkoušky
Klasifikační konference třetího   čtvrtletí
SRPDŠ
3. 4. Výchovný koncert – Pavel Hrabě, výběr tříd
   
Duben Národní knihovna Praha
Duben Sklárny Harrachov,   papírny Paseky
Duben, květen Naučná stezka   v Jablonci n. J.
Duben, květen Papírny Hostinné, pivovar Trutnov
Duben, květen Exkurze – tepelná elektrárna – 3.ročníky
Květen 1.5. (stř) Státní svátek
2. – 14. 5. Didaktické testy (dle   rozpisu CERMATu)
7.5.2013  1. O dějepisná exkurze Centrum experimentální archeologie Všestary
8.5. (stř) Státní svátek
  Ústní mat. zkoušky   společné i profilové části MZ – 4. B
   
 19. 5. 2013 Poznávací exkurze do Terezína, všichni zájemci z řad studentů a pedagogů, ve spolupráci s SBZS – zdarma
  Ústní mat. zkoušky   společné i profilové části MZ – 4. A + 8. O
Květen Miletín, Bělohrad
Květen Kutná Hora – exkurze
Květen Galvanizovna Jilemnice
Červen   Předání mat. vysvědčení   na MěÚ v Jilemnici
  Jednání Výboru SRPGJ
25. 6 (út) Klasifikační pedagogická   rada
Červen Školní výlety
28. 6. (pá) Vysvědčení
3. 6. Srovnávací testy NJ (1. – 3. r. vyššího gymnázia)
Červen (3 dny) Zem. – děj. Exkurze do SV   Čech (výběr)
Červen Terezín / Litoměřice
Červen Kuks, Josefov
Červen Archeopark Všestary
  Letní prázdniny od 1. 7.   (po) do 31. 8. 2012 (so)

Poznámka:      Termíny a akce mohou být průběžně aktualizovány (doplňovány, měněny i vyřazeny)

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Podcast Pod Lavicí

Partnerská škola