gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra

Ve dnech 3. – 5. dubna 2023 proběhnou písemné zkoušky profilové části MZ.

Na všechny maturitní zkoušky se vyžaduje společenský oděv.

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení příslušné zkoušky, hodnocení ústní zkoušky pak tvoří zbývajících 60 %.

3 . dubna – písemná zkouška z českého jazyka a literatury

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 150 minut včetně času na volbu zadání. Časový limit se týká i žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek (PUP) pro konání maturitní zkoušky.

Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Zahájení zkoušky: 8:45 hodin (dostavte se ke zkoušce včas, minimálně 15 minut před samotným začátkem zkoušky).

Rozpis žáků v učebnách naleznete zde.

4. dubna – písemná zkouška z anglického jazyka

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá 90 minut včetně času na volbu zadání, žáci s  PUP (O-25) konají zkoušku 115 minut.

Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

Zahájení zkoušky: 8:45 hodin (dostavte se ke zkoušce včas, minimálně 15 minut před samotným začátkem zkoušky).

Rozpis žáků v učebnách naleznete zde.

5. dubna – písemná zkouška z německého jazyka

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá 90 minut včetně času na volbu zadání.

Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

Zahájení zkoušky: 8:45 hodin (dostavte se ke zkoušce včas, minimálně 15 minut před samotným začátkem zkoušky).

Rozpis žáků v učebnách naleznete zde.

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Podcast Pod Lavicí

Partnerská škola