gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra, výpočetní technika, právo a veřejná správa

Dne 14.02.2018 proběhne jednání členů Školské rady, je navržen následující program:

  • Volba předsedy školské rady, určení zapisovatele
  • Výroční zpráva za školní rok 2016 / 2017
  • Aktuální informace ředitele školy za 1. pololetí školního roku 2017 / 2018
  • Výběrové řízení na ředitele školy, nominace zástupce do výběrové komise
  • Aktuální potřeby sportovních tříd na úpravu a vybavení sportovišť
  • Informace o plánu pokračující rekonstrukce objektu čp. 460 na rok 2018
  • Informace o náboru studentů na ZŠ
  • Průběžné výsledky hospodaření školy
  • Náměty a připomínky rodičů, studentů a školského parlamentu

 

PaedDr. Václav Hartman

ředitel školy

 

 

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Partnerská škola