gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra

Gymnázium (osmileté)

Přijímáni jsou žáci po 5. ročníku ZŠ. Scházejí se zde vesměs žáci s vysokou studijní morálkou a práce s nimi je efektivní a vykazuje kvalitní studijní výsledky. Výuka probíhá podle nového školního vzdělávacího programu. Od 1. ročníku (primy) se žáci učí jednomu cizímu jazyku (angličtině) s dotací 4 hod. týdně, výuka 2. cizího jazyka (němčiny nebo francouzštiny) je zahájena již ve 2. ročníku (sekundě) s dotací 2 hod. týdně. V 7. a 8. ročníku si vybírají podle svého zájmu a potřeby několik volitelných předmětů. Součástí výuky je týdenní lyžařský kurz ve druhém a pátém ročníku a sportovně turistický kurz v sedmém ročníku studia. Maturitní zkouška se bude skládat ze státní a školní části stejně jako na ostatních středních školách.

Gymnázium (čtyřleté)
K tomuto studiu jsou přijímáni žáci po absolvování 9. ročníku ZŠ. Učební plán se téměř shoduje s vyššími ročníky osmiletého studia včetně možnosti volby volitelných předmětů ve třetím a čtvrtém ročníku. Žáci se učí po celé čtyři roky dvěma cizím jazykům (angličtině a němčině) s hodinovou dotací 3 – 4 hodin týdně pro každý jazyk. V prvním a druhém ročníku si volí povinně jeden z předmětů estetické výchovy (hudební nebo výtvarná výchova).
Také toto studium dává žákům široké všeobecné základy a umožňuje specializaci studentů podle zájmů o další vysokoškolské nebo vyšší pomaturitní studium. I zde je součástí výuky týdenní lyžařský kurz v prvním ročníku a sportovně turistický kurz ve třetím ročníku studia. Maturitní zkouška bude probíhat obdobně jako u osmiletého studia.

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Podcast Pod Lavicí

Partnerská škola