gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra, výpočetní technika, právo a veřejná správa

V minulém školním roce naše škola navázala kontakt s německým gymnáziem ze Sömmerdy, a to s cílem zapojit se do společného projektu Erasmus+ Partnerství škol (KA229). Sympatie byly oboustranné. Projekt byl schválen národními agenturami a my máme tu čest spolupracovat na programu, jehož se účastní hned tři další partnerské školy, a to z Litvy, Maďarska a Itálie.

Gymnázium Alberta Schweitzera ze Sömmerdy, jež je zároveň koordinátorem projektu, získalo titul Evropská škola. I my bychom chtěli být opravdu evropští. Klíčem k soužití ve sjednocené Evropě je pro nás studium cizích jazyků, učení se vzájemnému porozumění, toleranci, respektu ke kulturním tradicím i úctě k přírodnímu bohatství.

Těšíme se na společná tvořivá setkání žáků a učitelů i na to, co vše se naučíme. V průběhu dvou let nás čekají čtyři zahraniční studijní stáže. Poznáme pestrost krajiny, flóry a fauny v různých koutech Evropy.

Název projektu zní „volně přeloženo“ Ententyky dva špalíky… a venku jsi ty! (Ene mene muh… und raus bist du!). Nosným tématem je ochrana životního prostředí, týkající se zejména biodiverzity, což je velmi aktuální téma. Žáci a studenti se jím ve škole zabývají víc než kdy jindy.

To, že se program realizuje hned v pěti zemích najednou, poukazuje na to, že vymíraní druhů a klimatická změna nemají hranic. Jen společně můžeme podniknout kroky ke zlepšení stávající situace. Erasmus+ nabízí dokonalou základnu pro to, abychom se tomuto tématu mohli věnovat mezinárodně, efektivně a trvale.

Kolik druhů živočichů a rostlin existuje na Zemi, bohužel nikdo neví. Dokonce ani přibližně! Odhady se pohybují od 3,5 milionu až po 100 milionů druhů. Známo jich je prozatím asi 1,8 milionu. Asi polovinu z nich tvoří hmyz. Savců je naproti tomu pouze 5000. Ještě stále se objevují nové, tedy dosud nepoznané druhy. Musíme vycházet z toho, že jich mnoho vyhyne, aniž bychom o nich kdy slyšeli.

Druhová ochrana není důležitá jen pro přežití chráněných živočichů a rostlin, nýbrž pro naše přežití! Dříve byla pozornost věnována velkým, krásným a oblíbeným živočichům. Samozřejmě ani dnes nikdo nechce, aby vyhynul lední medvěd, nosorožec nebo medvídek panda. Je ale čím dál jasnější, že i malé a zdánlivě nevýznamné druhy hrají velkou roli v přirozeném koloběhu přírody.

V naší konzumní společnosti zasazujeme citlivému ekosystému rány ať už masovým chovem zvířat nebo monokulturním zemědělstvím. Příroda se umí s vymíráním jednotlivých druhů krátkodobě vyrovnat. Pokud se to ale stane trvalým stavem, přirozená rovnováha se vytratí.

Klademe si poměrně velký cíl – přijmout zodpovědnost za životní prostředí i mimo hranice našeho státu. Chceme naše žáky a jejich okolí motivovat ke zvýšení vědomí o environmentální tematice. Hravou a edukativní formou poukážeme na ekologické problémy a podíváme se na ně z různé perspektivy. Pokusíme se společně vypracovat vhodná řešení, a to i z příkladů dobré praxe našich evropských sousedů. Pohled přes hranice přitom může být velmi nápomocný a zajímavý.

 

Mgr. Zdeněk Novák, LL.M., koordinátor projektu

Mgr. Jana Koudelková, projektová učitelka

 

 

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Partnerská škola