gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra

Základní charakteristika

Druh školy: gymnázium a střední odborná škola
Datum zařazení do rejstříku: 1. 1. 2005
Cílová kapacita školy: 700 žáků
Cílový počet tříd: 20 tříd
Cílová skupina: nižší a vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium a gymnázium se
sportovní přípravou, střední odborná škola – informační technologie, veřejnosprávní činnost,
střední zdravotnická škola – praktická sestra

Počet tříd v ročnících: 1

Součásti školy

Gymnázium (budova na adrese Tkalcovská 460)
Domov mládeže (odloučené pracoviště)

Pedagogický sbor

Stabilizovaný s téměř stoprocentní aprobovaností, čítající kolem šedesáti pedagogických pracovníků (učitelů, trenérů a vychovatelů DM). Průměrný věk pedagogického sboru je 39 let.

Dlouhodobé projekty

Globe (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) je dlouhodobý mezinárodní program, který nabízí studentů prostřednictvím praktických měření a pozorování prováděných v okolí školy, poznávat přírodu kolem sebe a získávat k ní kladný vztah.

Kurzy a exkurze 

 • Vícedenní exkurze – tematicky zaměřené exkurze pro žáky školy v rámci výuky jednotlivých předmětů. Cílem exkurzí je propojit výuku s praxí
 • Sportovní kurz
 • Kurzy LVVZ – lyžařský výchovně-vzdělávací kurz – je pořádán v zimních měsících – žáci se učí zvládat lyžařské běžecké a sjezdové techniky,
 • snowboard. Kurz trvá 1 týden.
 • Seznamovací (adaptační) kurzy pro studenty 1. ročníků
 • Několikadenní kurz – poznávání regionu
 • Setkávání s významnými osobnostmi v regionu
 • Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
 • Školská rada, výbor SRPDŠ, rodičovské schůzky, PPP Semily, výchovný poradce školy, Městský úřad Jilemnice, Městská knihovna Jilemnice, Krkonošské muzeum Jilemnice, Společenský dům Jilm Jilemnice, Sportovní centrum Jilemnice, Sokol Jilemnice, CVLK Liberec

Umístění školy

Výuka probíhá ve třech budovách vzdálených od sebe do 10 min. chůze. V budoucnu by se měla výuka koncentrovat do jedné budovy. Výhodou je dostupnost sportovních zařízení, lékařského zabezpečení, kulturního zařízení atd.

Vybavení školy

Škola má 3 učebny pro výuku informatiky, odbornou učebnu fyziky, laboratoř chemie, laboratoř biologie, 2 učebny hudební a výtvarné výchovy, multimediální učebnu, 9 multimediálních sad s dataprojektorem, 8 tříd je vybaveno novým nábytkem. S travování žáků poskytuje EUREST –
zařízení školního stravování s.r.o. – snídaně a obědy, v budově školy pak celodenně bufet – možnost zakoupení drobného občerstvení. Pro internát
ní možnost stravování formou plné penze. Hygienická stránka odpovídá běžným pravidlům – WC, sprchy pro sportovce a trenéry.
Volný čas mohou studenti trávit v prázdných třídách nebo ve studovně. Škola má dvě tělocvičny a dále pronajímá halu od Města Jilemnice a sokolovnu
od Sokola.

Zapojení v projektech

Projekty
Název projektu Dotační titul Příjemce / partner Získané prostředky
Úsměvy strejce Floriána – krkonošské poudačky Prokopa Hálka Grantový program Města Jilemnice Montalban Jilemnice

3000

Rekonstrukce fasády Účelová investiční dotace z rozpočtu kraje kap.920 04 G+SOŠ Jilemnice

2 500 000

Stavební úpravy – vnitřní dispoziční uspořádání Účelová investiční dotace z rozpočtu kraje kap.920 04 G+SOŠ Jilemnice

6 420 500

Rekonstrukce suterénu Účelová investiční dotace z rozpočtu kraje kap.920 04 G+SOŠ Jilemnice

7 600 000

Rekonstrukce soc. zařízení DM, Valdštejnská ul., jilemnice Účelová investiční dotace z rozpočtu kraje kap.920 04 G+SOŠ Jilemnice

500 000

EU peníze školám (zahájení 1. 9. 2012) Vzdělávání pro konkurenceschopnost G+SOŠ Jilemnice

1 261 388

Cestou poznání dosáhnout DVPP Gymnázia a SOŠ, Jilemnice Vzdělávání pro konkurenceschopnost G+SOŠ Jilemnice

1 295 769,80

Uvádějí se pouze projekty realizované za podpory některého dotačního titulu, bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie, státního rozpočtu, krajského rozpočtu, prostředky nadací a nadačních fondů či další možnosti

Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti

 • dny laboratorních prací v přírodovědných předmětech
 • adaptační kurzy pro 1. ročníky
 • burza škol Liberec, Turnov
 • příprava školy na certifikaci dle ISO 9001
 • zájezd do GB pro žáky školy
 • zájezd do Berlína pro žáky školy
 • publikace ve Zpravodaji města Jilemnice
 • spolupráce se sportovními svazy
 • činnost recitačně – dramatického souboru Montalban
 • biologická exkurze
 • návštěva hemodialyzační jednotky Masarykovy městské nemocnice
 • návštěva Národního muzea v Praze
 • geografická exkurze do Krkonošského muzea Správy KRNAP
 • zeměpisná exkurze po Libereckém kraji – Jizerské hory
 • zeměpisná exkurze po Českém ráji – Rovensko pod Troskami
 • zeměpisná přednáška
 • Klub kulturního diváka: návštěvy představení Národního a Stavovského divadla
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Podcast Pod Lavicí

Partnerská škola