gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra, výpočetní technika, právo a veřejná správa

Projekty EU

Cestou poznání dosáhnout dalšího vzdělání pedagogických pracovníků Gymnázia a SOŠ, Jilemnice

Název projektu: Cestou poznání dosáhnout dalšího vzdělání pedagogických pracovníků Gymnázia a SOŠ, Jilemnice

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.52/01.0003

Zahájení projektu: 1. 9. 2012

Ukončení projektu: 31. 12. 2013

Nositelem / žadatelem projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace, 514 01 Jilemnice

Cíle projektu: Cílem projektu je profesní rozvoj pedagogů v oblasti využívání ICT, AJ a pedagogických postupů vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí žáků a kompetencí a dovedností pedagogů ovlivňujících kvalitu vzdělávání na naší škole.

Obsahem projektu je realizace 3 klíčových aktivit:

1. Zdokonalování pedagogických pracovníků v pedagogických postupech vedoucích zejména k rozvoji klíčových kompetencí studentů a rozvoj pedagogických kompetencí a dovedností (6 školení),

2. Realizace vzdělávání v oblasti výuky cizích jazyků – anglický jazyk (1 školení),

3. Profesní rozvoj pedagogických pracovníků pro využívání ICT ve výuce (4 školení).

Tento projekt je financován z prostředků ESF a ze státního rozpočtu ČR.

Realizační tým

Projektový manažer: PaedDr. Václav Hartman

Koordinátor projektu: Jan Sommer

Finanční manažer:            Jana Bartoňová

Informace o projektu

Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, od 1. 9. 2012 realizuje projekt „Cestou poznání dosáhnout dalšího vzdělání pedagogických pracovníků Gymnázia a SOŠ, Jilemnice“, reg. č. CZ.1.07/1.3.52/01.0003.

Projekt je realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Obsah je profesní rozvoj pedagogů v oblasti využívání ICT, AJ a pedagogických postupů vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí žáků a kompetencí a dovedností pedagogů ovlivňujících kvalitu vzdělávání na naší škole.

Bude proškoleno 40 pedagogických pracovníků naší školy (z celkového počtu 48) vybraných na základě zájmu projeveného na pravidelných poradách konaných vedením školy a Analýzy vzdělávacích potřeb formou dotazníkového šetření. Současně nám analýza umožnila odhalit rozsah potřeb a profesních deficitů a zjistit, jaký je mezi našimi pedagogy zájem o další vzdělávání.

Pedagogičtí pracovníci absolvují akreditovaná školení MŠMT pro DVPP, kde se naučí efektivně předávat informace svým studentům, komunikovat s nimi i v konfliktních situacích, ale také v nich prostřednictvím moderních pedagogických postupů a kreativního přístupu k výuce (např. efektivnějším využíváním ICT a vytvořených výukových podkladů a prezentací, aplikací metody projektového vyučování, brainstormingu a týmové spolupráci ve výuce aj.) vzbudí potřebu se intenzivně vzdělávat a osvojovat si klíčové kompetence. V reakci na další potřeby pedagogů je do projektu zařazen kurz na eliminaci a prevenci syndromu vyhoření a také kurz anglického jazyka.

Zapojením do projektu získají pedagogové nové dovednosti a kompetence, které následně uplatní přímo ve výchovně-pedagogické praxi, přispějí ke zvýšení kvality a efektivity výuky na naší škole a rozvinou mimo jiné klíčové kompetence našich studentů.

Porady realizačního týmu

Schůzka realizačního týmu 12. 11. 2012

Dne 12. 11. 2012 se konala úvodní schůzka realizačního týmu v budově Gymnázia a SOŠ, Jilemnice, kde byla zahájena realizace projektu „Cestou poznání dosáhnout dalšího vzdělání pedagogických pracovníků Gymnázia a SOŠ, Jilemnice“, registrační č. CZ.1.07/1.3.52/01.0003. Na této úvodní schůzce byl představen realizační tým, který byl seznámen s obsahem projektu, následným postupem při jeho realizaci, představami manažera a následně realizačního týmu.

Schůzka realizačního týmu 19. 11. 2012

Dne 19. 11. 2012 se konala pravidelná schůzka realizačního týmu v budově Gymnázia a SOŠ, Jilemnice, kde byla provedena kontrola zápisu z minulého jednání. Dále byl projednán současný stav projektu, výběrové řízení, harmonogram projektu a následné rozdělení aktivit jednotlivým členům projektového týmu.

Schůzka realizačního týmu 26. 11. 2012

Dne 26. 11. 2012 se v budově Gymnázia a SOŠ, Jilemnice konala od 13:00 hodin schůzka realizačního týmu projektu. Řešily se požadavky na přípravu výběrového řízení, nákup techniky a zařízení a publicita projektu.  Dále bylo projednáváno, že v měsíci prosinec musí být odevzdána 1. Monitorovací zpráva a to do 31. 12. 2012 na KÚLK. Na příštím jednání bude zahájena příprava podkladů pro 1MZ.

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Podcast Pod Lavicí

Partnerská škola