gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra, výpočetní technika, právo a veřejná správa

Projekty EU

Cestou poznání dosáhnout dalšího vzdělání pedagogických pracovníků Gymnázia a SOŠ, Jilemnice

Název projektu: Cestou poznání dosáhnout dalšího vzdělání pedagogických pracovníků Gymnázia a SOŠ, Jilemnice

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.52/01.0003

Zahájení projektu: 1. 9. 2012

Ukončení projektu: 31. 12. 2013

Nositelem / žadatelem projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace, 514 01 Jilemnice

Cíle projektu: Cílem projektu je profesní rozvoj pedagogů v oblasti využívání ICT, AJ a pedagogických postupů vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí žáků a kompetencí a dovedností pedagogů ovlivňujících kvalitu vzdělávání na naší škole.

Obsahem projektu je realizace 3 klíčových aktivit:

1. Zdokonalování pedagogických pracovníků v pedagogických postupech vedoucích zejména k rozvoji klíčových kompetencí studentů a rozvoj pedagogických kompetencí a dovedností (6 školení),

2. Realizace vzdělávání v oblasti výuky cizích jazyků – anglický jazyk (1 školení),

3. Profesní rozvoj pedagogických pracovníků pro využívání ICT ve výuce (4 školení).

Tento projekt je financován z prostředků ESF a ze státního rozpočtu ČR.

Realizační tým

Projektový manažer: PaedDr. Václav Hartman

Koordinátor projektu: Jan Sommer

Finanční manažer:            Jana Bartoňová

Informace o projektu

Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, od 1. 9. 2012 realizuje projekt „Cestou poznání dosáhnout dalšího vzdělání pedagogických pracovníků Gymnázia a SOŠ, Jilemnice“, reg. č. CZ.1.07/1.3.52/01.0003.

Projekt je realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Obsah je profesní rozvoj pedagogů v oblasti využívání ICT, AJ a pedagogických postupů vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí žáků a kompetencí a dovedností pedagogů ovlivňujících kvalitu vzdělávání na naší škole.

Bude proškoleno 40 pedagogických pracovníků naší školy (z celkového počtu 48) vybraných na základě zájmu projeveného na pravidelných poradách konaných vedením školy a Analýzy vzdělávacích potřeb formou dotazníkového šetření. Současně nám analýza umožnila odhalit rozsah potřeb a profesních deficitů a zjistit, jaký je mezi našimi pedagogy zájem o další vzdělávání.

Pedagogičtí pracovníci absolvují akreditovaná školení MŠMT pro DVPP, kde se naučí efektivně předávat informace svým studentům, komunikovat s nimi i v konfliktních situacích, ale také v nich prostřednictvím moderních pedagogických postupů a kreativního přístupu k výuce (např. efektivnějším využíváním ICT a vytvořených výukových podkladů a prezentací, aplikací metody projektového vyučování, brainstormingu a týmové spolupráci ve výuce aj.) vzbudí potřebu se intenzivně vzdělávat a osvojovat si klíčové kompetence. V reakci na další potřeby pedagogů je do projektu zařazen kurz na eliminaci a prevenci syndromu vyhoření a také kurz anglického jazyka.

Zapojením do projektu získají pedagogové nové dovednosti a kompetence, které následně uplatní přímo ve výchovně-pedagogické praxi, přispějí ke zvýšení kvality a efektivity výuky na naší škole a rozvinou mimo jiné klíčové kompetence našich studentů.

Porady realizačního týmu

Schůzka realizačního týmu 12. 11. 2012

Dne 12. 11. 2012 se konala úvodní schůzka realizačního týmu v budově Gymnázia a SOŠ, Jilemnice, kde byla zahájena realizace projektu „Cestou poznání dosáhnout dalšího vzdělání pedagogických pracovníků Gymnázia a SOŠ, Jilemnice“, registrační č. CZ.1.07/1.3.52/01.0003. Na této úvodní schůzce byl představen realizační tým, který byl seznámen s obsahem projektu, následným postupem při jeho realizaci, představami manažera a následně realizačního týmu.

Schůzka realizačního týmu 19. 11. 2012

Dne 19. 11. 2012 se konala pravidelná schůzka realizačního týmu v budově Gymnázia a SOŠ, Jilemnice, kde byla provedena kontrola zápisu z minulého jednání. Dále byl projednán současný stav projektu, výběrové řízení, harmonogram projektu a následné rozdělení aktivit jednotlivým členům projektového týmu.

Schůzka realizačního týmu 26. 11. 2012

Dne 26. 11. 2012 se v budově Gymnázia a SOŠ, Jilemnice konala od 13:00 hodin schůzka realizačního týmu projektu. Řešily se požadavky na přípravu výběrového řízení, nákup techniky a zařízení a publicita projektu.  Dále bylo projednáváno, že v měsíci prosinec musí být odevzdána 1. Monitorovací zpráva a to do 31. 12. 2012 na KÚLK. Na příštím jednání bude zahájena příprava podkladů pro 1MZ.

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Partnerská škola