gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra

Výuka

Berte tento nadpis s nadsázkou jako vzpomínku na Járu Cimrmana. Ve dnech 10. – 15.5.2024 se v Nairobi v Keni uskutečnilo školní mistrovství v přespolním běhu. Po sérii tuzemských kvalifikací se do závodu z České republiky v kategorii do 18 let kvalifikovalo dívek z našeho gymnázia Jilemnice a družstvo chlapců z Jablonce z Gymnázia Dr. Randy. Členkami našeho týmu byly běžkyně na lyžích: Karolína Drbohlavová, Sofie Vyhlídková, Eliška Polonská, Lucie Žalská, Karolína Špicarová a Stela Smutná. Družstvo chlapců z Jablonce tvořili: Vojtěch Benda, Adam Bradáč, Matěj Brožek, Filip Mairich, Kryštof Mučica a Šimon Řehoř.  Celá akce byla pojata trochu ve stylu olympiády a na účastníky tak čekalo kromě závodu samotného i velké množství akcí ostatních. Zúčastnili jsme se postupně oficiálního tréninku v areálu jedné z četných nairobských škol, edukačních přednášek speciálně určených pro mladé účastníky, každý z účastníku si zasadil stromek,  velkolepého oficiálního zahájení, návštěvy nairobského Safari parku, společných štafet přátelství, prezentace kultury své země, slavnostního zakončení opět spojeného s ukázkami místní kultury.

Po celou dobu se o nás vzorně staral pořadatelský tým a zejména náročné společné přesuny přes čtyř a půl milionové Nairobi vyžadovaly velkou zdatnost organizátorů a řidičů, vše bylo ještě zajištěno příslušníky keňské armády. Dostat karavanu menších autobusů z jednoho konce města na druhý v dopravní špičce je opravdu tvrdý oříšek. Přejezdy sice zabraly spoustu času, na druhou stranu nám umožnily nahlédnout do života a dění ve městě.

A jaký byl závod samotný? Trať vedla areálem dostihového  závodiště Ngong Racecourse, s minimálním převýšením, náročná však 1) podložkou – vysoké travnaté strniště a měkký podklad, 2) povětrnostními podmínkami – Jasno, vítr, nadmořská výška 1700m , vysoká vlhkost vzduchu. Afričtí závodníci (Keňa, Uganda, Tanzánie, Maroko, Rwanda…) naprosto dominovali a nenechali nikoho na pochybách o tom, kdo je zde nejrychlejší. Naše týmy se umístily v hodnocení družstev na 8. místě (dívky) a 9. místě (chlapci). Celý závod byl zaznamenán kamerami, zde je jeho záznam, zejména pak čas 2:57:50. Na fandění přijeli žáci nairobských škol a byl dokonce přítomen i keňský prezident.

Poděkování za uskuteční patří trenérům za sportovní přípravu zúčastněných, rodičům za podporu. Celá akce také díky výběru letošní destinace byla nákladná a proto speciální dík patří všem, kteří poskytli potřebné prostředky: Vedení naší školy i gymnázia Dr. Randy, Libereckému kraji a MŠMT, sponzorům našeho družstva: Městu Jilemnice, firmě Devro, ARGO Hytos, ale i sponzorům družstva z Jablonce. Po celou dobu jsme vystupovali společně jako kompaktní tým a rozhodně jsme mezi ostatními byli vidět.

Bylo to krátké, ale velmi intenzivní, náročné a nezapomenutelné, ale domů jsme se už všichni těšili 🙂

Fotogalerie

Seminář středních škol, St. Marienthal
17. – 24. 9. 2023

Seminář středních škol v St.Marienthalu proběhl ve dnech 17. – 24. 9. 2023. Studenti pracovali v projektových skupinách, které vytvářely různorodé týdenní projekty. Tyto projekty byly předvedeny v rámci společné prezentace v sobotu, 23. 9. v prostorách projektové haly kláštera St. Marienthal.

Semináře se účastnilo 7 zemí: Česká republika, Polsko, Německo, Bosna, Lotyšsko, Španělsko a Švédsko. Studenti z Jilemnice prezentovali svoji školu a zemi v rámci českého večera v pátek 22. 9.
Práce studentů a vedení jednotlivých projektových skupin byly příkladné. Studenti z Jilemnice reprezentovali svoji školu velmi dobře a celý pracovní týden byl zábavný a určitě přínosný – jak z hlediska integrace s ostatními zeměmi a jejich kulturami, tak z hlediska jazykového, protože hlavním komunikačním jazykem semináře byla a je angličtina. Bližší informace lze získat u J. Bareše (jaroslav.bares@gymjil.cz)

Krátké video z akce naleznete zde.

J. Bareš

V průběhu září a října se podařilo společenskovědní komisi realizovat tři dějepisné exkurze.

Pro žáky gymnaziálních maturitních tříd jsme zajistili edukační program v jičínské synagoze a židovské škole. Přímo v prostorách synagogy se žáci seznámili s podstatou judaizmu i s židovskou kulturou a jejím vlivem na české prostředí. V židovské škole byla instalována expozice o významných osobnostech židovského původu a o česko-židovských vztazích. Interdisciplinární charakter exkurze obohatil žáky o poznatky z oblasti historie, kulturní historie, religionistiky, literatury i etnografie.

Z kraje října proběhla vzdělávací exkurze do NKP Ležáky a Památníku Zámeček – Pardubice. Exkurze se zúčastnili žáci tříd 3.O a 4.O. V Ležákách jsme měli přibližně hodinovou prohlídku bývalé osady, která podlehla nacistickému teroru. V muzeu nás přivítala paní Jarmila Doležalová ml. se vzdělávací besedou. Tématem terciánů byly osudy dětí za druhé světové války a kvartáni se podrobněji seznámili s operací Silver A a s ležáckým domácím odbojem.

Následně jsme se přesunuli do Památníku Zámeček. Zde žáci absolvovali prohlídku samotného popraviště. V nově vybudovaných prostorách Památníku nás čekal odborný výklad lektorů, doprovázený sugestivním audiovizuálním programem z dochovaných deníků a záznamů přímých účastníků událostí roku 1942.

Žáci byli v průběhu exkurze informování o antisemitismu a holocaustu, domácím a zahraničním odboji.  

 

Žáci 5.O se zúčastnili dějepisné exkurze do Archeoparku pravěku ve Všestarech. Čekaly je zde dva výukové programy (Pravěk 1 – vnitřní okruh, Pravěk 2 – vnější okruh). Oba okruhy jsou plánované na 120 minut, ale nakonec zde žáci strávili tři a půl hodiny.

cof

Během přednášky se žáci dozvěděli mnoho zajímavého o výrobě a postupném vývoji kamenných i kovových nástrojů, přičemž si repliky těchto nástrojů mohli sami vzít do rukou. V muzeu se seznámili s prací archeologů a typy archeologických nálezů a mohli zde vidět řadu jejich originálů i replik. Vrcholem muzea byl obří model pravěké krajiny.

Ve venkovních prostorách měli žáci možnost projít si repliky pravěkých obydlí a prozkoumat jejich vybavení. Nakonec si mohli některé pravěké technologie vyzkoušet na vlastní kůži. Zjistili mimo jiné, jak obtížné bylo kácení stromu kamennou sekyrou, mletí obilí na ručním kamenném mlýnku a mnoho dalšího.

Perličkou návštěvy archeoparku byla neplánovaná hudební vložka vyvolaná dotazem na pravěkou hudbu. Paní průvodkyně hbitě zareagovala a prostoj při čekání na uvolnění další části muzea jinou skupinou, vyplnila rozdáním replik pravěkých hudebních nástrojů, na které žáci uspořádali improvizovaný koncert.

 

Realizátoři exkurzí: Mgr. Lukáš Palivoda, Mgr. Jiří Formánek a Mgr. Zdeněk Novák, LL.M.

Výsledky soutěže v anglické jazyce – kategorie II.B

V únoru se konalo školní kolo soutěže v anglickém jazyce. V kategorii II.B (tercie, kvarta) se zúčastnilo písemné části celkem 25 soutěžících, z nichž pět postoupilo do druhé, ústní, části.

Výsledky

pořadí   písemná část ústní část body celkem
1. Pilař Sebastian 48 29 77
2. Petrenko Olexandra 45 30 75
3.-4. Pitrmuc Ondřej 45 28 73
3.-4. Hromádková Kateřina 45 28 73
5. Mochaň Ondřej 46 25 71

 

GRATULUJEME!

Děkujeme všem zúčastněným za velmi pěkné výkony!

V krajském kole v Liberci 7.3. naši školu reprezentovali Sebastian Pilař a Olexandra Petrenko.

 

Výsledky soutěže v anglické jazyce – kategorie I.B

V únoru se konalo školní kolo soutěže v anglickém jazyce. V kategorii I.B (prima, sekunda) se zúčastnilo písemné části celkem 21 soutěžících. Ústní část se nekonala.

Výsledky

pořadí   písemná část
1.-2. Petr Bacho 35
1.-2. Lucie Hochmanová 35
3. Magdaléna Roučková 34,75
4. Blanka Jindřišková 32,5

 

GRATULUJEME!

Děkujeme všem zúčastněným!

Těšíme se příští rok opět na hojnou účast!

 

Výsledky soutěže v anglickém jazyce – kategorie střední školy

 

Po sečtení ústní a písemné části se na prvních čtyřech místech umístili následující studenti:

  1. Vojtěch Křivý 7.O
  2. Kristýna Zajícová 6.O
  3. Matylda Ottová 2.A
  4. Ondřej Pokorný 7.O

Naši studenti nižšího gymnázia prokázali vynikající zeměpisné znalosti a v nelehké konkurenci výrazným způsobem uspěli v okresním kole ZO, které proběhlo ve středu 1. března v Turnově.

V kategorii A si výborně vedla Vendulka Havlíková (6. místo), ale neztratila se ani Majda Spilková (10. místo) a Jonáš Matějec (17. místo), všichni z 1.O. Jedná se určitě o nadějný příslib do příštích let.

V kategorii B obsadili naši zástupci z 2.O – Marek Zvelebil a Šimon Hák (na fotce vlevo) excelentní 1. a 2. místo a oba tak postupují přímo do krajského kola. Mimořádný úspěch!

V kategorii C se Jiří Dvořák (na fotce vpravo) z kvarty umístil na vynikajícím 2. místě a také postupuje přímo do krajského kola. Skvělý výsledek! Ve stejné kategorii si velmi dobře vedli i naši studenti z 3.O – Sebastian Pilař (7. místo) a Petr Malina (21. místo).

Všem studentům děkujeme za vzornou reprezantaci naší školy a přejeme hodně zdaru v krajském kole.

Kompletní výsledky naleznete v odkazech níže:

ZO_A

ZO_B

ZO_C

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Podcast Pod Lavicí

Partnerská škola