gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra, výpočetní technika, právo a veřejná správa

Všeobecné informace

Knihovna Václava Havla vyhlašuje 12. ročník soutěže o nejlepší esej na téma „ODPOVĚDNOST V ČASE PANDEMIE“

Tři nejlepší studentské práce budou oceněny finanční odměnou 15 000 Kč, 10 000 Kč a 5 000 Kč

Texty, psané v českém jazyce, v rozsahu 5 až 10 normostran (9 000 – 18 000 znaků), opatřené jménem autora, rokem narození a názvem střední školy posílejte v elektronické podobě na adresu: esej@vaclavhavel.cz. Autor textu ručí za jeho původnost. Eseje posuzuje porota složená z pracovníků Knihovny Václava Havla. V porotě zasedne mimo jiné diplomat, autor a politik Michael Žantovský nebo spisovatel Jáchym Topol.

Více informací ZDE

Možná to víte, možná to nevíte, ale naše škola má i facebookovou stránku. Je spravována samotnými studenty a je to často nejrychlejší informační kanál studentského parlamentu i samotné školy.
Takže pokud stále váháte a nemáte stránku Gymnázium a SOŠ Jilemnice zalajkovanou, směle do toho!

ODKAZ ZDE

V souvislosti s mimořádným opatřením vydaným Ministerstvem zdravotnictví k uzavření škol a doporučením Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 11. 3. 2020 se ruší okresní a krajská kola soutěží MŠMT pro žáky základních a středních škol s plánovaným termínem realizace březen 2020. O případných náhradních termínech postupových kol soutěží budou školy včas informovány prostřednictvím pořadatele příslušného kola v příslušném okrese. Viz odkaz EDULK.cz


Naše škola zaznamenala úspěch v celorepublikovém hodnocení gymnázií – v soutěži GymplRoku.cz 2019. V Libereckém kraji jsem obsadili krásné 2. místo. Celý žebříček škol je zde k nahlédnutí.

Hlasování Gympl Roku je průzkumem mezi studenty a absolventy gymnázií.

Impulsem ke vzniku projektu GymplRoku.cz byly již v roce 2011 žebříčky českých médií, které srovnávaly různé školy v ČR podle různých kritérií.

Podstatné kritérium, které všem těmto žebříčkům chybělo a stále chybí je pohled studenta či absolventa na svoji školu. Tento pohled studenta či absolventa je podle organizátorů soutěže zásadní a vypovídá o kvalitě školy více, než například citace v odborných časopisech či počet zahraničních studentů.

Posouzení kvality školy z pohledu studentů a absolventů je i kritérium, podle kterého by se měli řídit budoucí studenti středních škol, nyní žáci základních škol.

Hodnocení si jako škola vážíme a budeme usilovat o stálý růst kvality vzdělávání.

Děkujeme všem žákům a absolventům, kteří nám dali svůj hlas! 

 

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Partnerská škola