gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra, výpočetní technika, právo a veřejná správa

Všeobecné informace

Na počátku školního roku proběhlo vyhlášení nového projektu, na kterém úzce spolupracují Památník Terezín, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Institut Terezínské iniciativy a v neposlední řadě též Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).

Projekt nese název Školákem ve válečných letech.

Jeho tématem je školní prostředí na území Protektorátu Čechy a Morava a odtrženého československého pohraničí v letech 1938 – 1945, cílem pak přiblížení projevů nacistického totalitního režimu dnešním mladým generacím na příkladu školního prostředí v českých zemích. Projekt má několik rovin určených pro jednotlivce či školní kolektivy.

V prvé řadě uveďme možnost přihlásit se do soutěže ve středoškolské odborné činnosti (SOČ). Pokud si žák vybere téma pro svoji soutěžní práci ze seznamu navrženého NIDV do soutěže v SOČ pro školní rok 2015/2016, které se týká školství v letech 1938 – 1945, bude ji moci zpracovávat pod vedením odborníků z výše uvedených institucí.

Další možnost je určená jednotlivcům a školním kolektivům, které se nemohou anebo nechtějí přihlásit do soutěže v SOČ: pod vedením odborníků mohou žáci zpracovávat badatelský projekt týkající se školství v letech 1938 – 1945.

Třetí varianta se nabízí zapojením do výtvarné či literární soutěže, kterou pravidelně  na počátku kalendářního roku vyhlašuje Památník Terezín. Pro rok 2016 bude téma soutěže zvoleno s přihlédnutím k tématu projektu.

A konečně poslední, čtvrtou možností je příprava putovní výstavy o válečné historii školy zapojené do projektu, kterou mohou školní kolektivy či jednotlivci připravovat pod vedením odborníků z výše uvedených institucí.

Ti, kteří se zapojí do projektu jakýmkoliv výše uvedeným způsobem, nemusejí svou práci či výstavu zpracovávat ve vztahu ke školnímu prostředí přímo ve svém bydlišti, i když to je samozřejmě povětšinou nejjednodušší, ale mohou si téma zvolit ve spojitosti s jakýmkoliv místem na území dnešní České republiky.

Projekt by měl vyvrcholit v červnu 2016 v Památníku Terezín formou studentské konference, přehlídkou nejlepších výstav a předáním cen vítězům soutěží. Autorům nejlepších badatelských prací bude též nabídnuta další spolupráce v oblasti prezentace jejich výsledků a možnost publikování v odborném tisku.

Bližší informace a kontakty na organizátory mohou zájemci o projekt nalézt na webu Školákem v Protektorátu na adrese http://skolakemvprotektoratu.pamatnik-terezin.cz/.

 

Mgr. Tomáš Rieger

V pátek 4. září jsme měli možnost podílet se na produkci soutěžního pořadu  Česká televize (ČT) Nejchytřejší Čech, která probíhala v Praze na Barrandově.

Nesoutěžili jsme, ale představovali jsme diváky v publiku – komparzem.

Doprava, zajištěná ČT, byla trochu dobrodružná. Těsně před Prahou autobus „stávkoval“ a my jsme museli počkat na přistavení nového.

Na Barrandov jsme dorazili v 11 hodin a samotné natáčení začalo až ve 12.30.  Co jsme v té době dělali? Čekali jsme hodinu a půl na chodbě, kde nebylo kam si sednout, a vzdalovat jsme se z ateliéru nemohli. Natáčení trvalo do 20 hodin večer.  K oddechu nám sloužila pouze jedna hodinová pauza. Jinak jsme celou dobu ve studiu a sledovali soutěžní klání šesti „nejchytřejších“ Čechů, moderátorský výkon Romana Šmuclera, práci televizního štábu, techniku, která byla jistě velmi drahá, nervozitu nebo suverenitu soutěžících. V průběhu natáčení bylo několik krátkých technických přestávek. Během nich organizační štáb něco spravoval, předělával, upravoval, režisér dával pokyny soutěžícím, moderátorovi i publiku. V této době jsme museli zůstat na místech, abychom nezdržovali natáčení „couráním“ se. Z pohledu laika, který byl na natáčení velkého formátu klání poprvé, to bylo zajímavé, ale zdlouhavé.

Doopravdy vše funguje tak, že režie dá pokyn „velký potlesk“ a diváci mohutně podporují soutěžící. Pokyn „dotlesk“ znamená jen vlažné tleskání. Pro udržování dobré nálady diváků byl k dispozici „instruktor – bavič“, který nás na začátku natáčení informoval, co se bude dít, jak se máme chovat, tvářit, sedět a tleskat. V průběhu delších přestávek se pokoušel udržovat naši dobrou náladu.

Na pozvánce ČT uváděla, že kromě odměny pro žáka ve výši 100 Kč, bude také zajištěn catering. Zaradovali jsme se, že dostaneme najíst a napít na účet ČT. Bohužel, jídlo i nápoje jsme si museli uhradit sami. Bufet však nebyl na takový nápor přpraven. Obsloužit 400 žáků bylo nad jeho síly.  Proto jsme cestou zpět „vzali útokem“ rychlé občerstvení.

I tak byla exkurze do barrandovských ateliérů nevšedním zážitkem.

Samotná soutěž by se měla dostat na obrazovky již v tomto roce. Pokud ano, uvidíte třeba i nás.

Yveta Hladíková a Zdeněk Novák, žáci tříd 2.I, 2.V a 7.O

Foto ČSFD

Že nevíte proč a v čem? V celostátní výtvarné soutěži – kategorie 11-15 let, v níž se děvčata Ludmila Gazdová a Pavlína Jechová svými pracemi ucházejí o váš každý hlas, ale i o hlas poroty a případné prvenství v soutěži Šťastné stáří očima dětí. Výsledky veřejného hlasování a verdikt poroty budou vyhlášeny 6. října v Praze. Ceny bude předávat již tradičně akademický malíř Kristian Kodet a Michal Nesvadba.

Hlasovat můžete zde.

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Partnerská škola