gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra, výpočetní technika, právo a veřejná správa

Všeobecné informace

15

Vážení studenti, pro Vaší výuku je Vám k dispozici kancelářský balík office po dobu Vašeho studia na naší škole.

Jedná se o plán Office 365 A3, který obsahuje jak webové, tak i desktopové aplikace (word, excel, powerpoint atd.), které můžete mít až v pěti instalacích na různých zařízeních.

Protože v řadě případů potřebujete tyto programy pro svou práci. Můžete, pokud ještě nemáte tuto licenci aktivovanou požádat o její aktivaci.

Pokud budete potřebovat, napište mi na e-mail kral.martin@gymjil.cz.

Potřebné údaje: jméno a příjmení, třída, platná e-mailová adresa.

 

Název projektu: Podpora plnění školního akčního plánu II

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

ČÍSLO VÝZVY: 02_18_065

NÁZEV VÝZVY: Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR v prioritní ose 3 OP

ANOTACE PROJEKTU

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

DATUM ZAHÁJENÍ – 1. 1. 2020

DATUM UKONČENÍ – 31. 12. 2021

V minulém školním roce naše škola navázala kontakt s německým gymnáziem ze Sömmerdy, a to s cílem zapojit se do společného projektu Erasmus+ Partnerství škol (KA229). Sympatie byly oboustranné. Projekt byl schválen národními agenturami a my máme tu čest spolupracovat na programu, jehož se účastní hned tři další partnerské školy, a to z Litvy, Maďarska a Itálie.

Gymnázium Alberta Schweitzera ze Sömmerdy, jež je zároveň koordinátorem projektu, získalo titul Evropská škola. I my bychom chtěli být opravdu evropští. Klíčem k soužití ve sjednocené Evropě je pro nás studium cizích jazyků, učení se vzájemnému porozumění, toleranci, respektu ke kulturním tradicím i úctě k přírodnímu bohatství.

Těšíme se na společná tvořivá setkání žáků a učitelů i na to, co vše se naučíme. V průběhu dvou let nás čekají čtyři zahraniční studijní stáže. Poznáme pestrost krajiny, flóry a fauny v různých koutech Evropy.

Název projektu zní „volně přeloženo“ Ententyky dva špalíky… a venku jsi ty! (Ene mene muh… und raus bist du!). Nosným tématem je ochrana životního prostředí, týkající se zejména biodiverzity, což je velmi aktuální téma. Žáci a studenti se jím ve škole zabývají víc než kdy jindy.

To, že se program realizuje hned v pěti zemích najednou, poukazuje na to, že vymíraní druhů a klimatická změna nemají hranic. Jen společně můžeme podniknout kroky ke zlepšení stávající situace. Erasmus+ nabízí dokonalou základnu pro to, abychom se tomuto tématu mohli věnovat mezinárodně, efektivně a trvale.

Kolik druhů živočichů a rostlin existuje na Zemi, bohužel nikdo neví. Dokonce ani přibližně! Odhady se pohybují od 3,5 milionu až po 100 milionů druhů. Známo jich je prozatím asi 1,8 milionu. Asi polovinu z nich tvoří hmyz. Savců je naproti tomu pouze 5000. Ještě stále se objevují nové, tedy dosud nepoznané druhy. Musíme vycházet z toho, že jich mnoho vyhyne, aniž bychom o nich kdy slyšeli.

Druhová ochrana není důležitá jen pro přežití chráněných živočichů a rostlin, nýbrž pro naše přežití! Dříve byla pozornost věnována velkým, krásným a oblíbeným živočichům. Samozřejmě ani dnes nikdo nechce, aby vyhynul lední medvěd, nosorožec nebo medvídek panda. Je ale čím dál jasnější, že i malé a zdánlivě nevýznamné druhy hrají velkou roli v přirozeném koloběhu přírody.

V naší konzumní společnosti zasazujeme citlivému ekosystému rány ať už masovým chovem zvířat nebo monokulturním zemědělstvím. Příroda se umí s vymíráním jednotlivých druhů krátkodobě vyrovnat. Pokud se to ale stane trvalým stavem, přirozená rovnováha se vytratí.

Klademe si poměrně velký cíl – přijmout zodpovědnost za životní prostředí i mimo hranice našeho státu. Chceme naše žáky a jejich okolí motivovat ke zvýšení vědomí o environmentální tematice. Hravou a edukativní formou poukážeme na ekologické problémy a podíváme se na ně z různé perspektivy. Pokusíme se společně vypracovat vhodná řešení, a to i z příkladů dobré praxe našich evropských sousedů. Pohled přes hranice přitom může být velmi nápomocný a zajímavý.

 

Mgr. Zdeněk Novák, LL.M., koordinátor projektu

Mgr. Jana Koudelková, projektová učitelka

 

 

Český pohár v letním biatlonu

Jilemnický areál Hraběnka hostil 22. – 23.8. druhé kolo Českého poháru v letním biatlonu. Na programu byly dva sprinty, z čehož sobotní sprint byl zpestřen střelbou štafetovým způsobem. Z žáků jilemnického gymnázia si nejlépe vedla Magdalena Bergerová, která získala v sobotním závodu stříbrnou medaili a v neděli dokázala na domácí půdě zvítězit. Dalšího pěkného umístění dosáhl Antonín Hron, který obsadil v sobotu velmi pěknou pátou příčku a v neděli získal kov nejcennější. V sobotním sprintu dosáhl na cenný kov ještě Marek Grusz, který obsadil v kategorii juniorů druhé místo. V sobotu se vedlo také Daniele Tomáškové, kterou dělily od třetího místa tři desetiny sekundy a brala tak čtvrté místo. Pěkné čtvrté místo obsadila v nedělním závodu Eliška Zástavová.

Mistrovství České republiky na kolečkových lyžích

Poslední víkend v srpnu tradičně hostil Šedivský lom v Letohradu biatlonové mistrovství České republiky na kolečkových lyžích a sportovci z jilemnického gymnázia si na místních tratích a střelnici počínali velmi obstojně. V sobotu byl na programu sprint, kde si nejlépe vedl Antonín Hron když získal titul mistra České republiky. Díky bezchybné střelbě se vicemistryní ČR stala Denisa Brunátová, která obhajovala titul z minulého roku a v téže kategorii se na pěkném pátém místě umístila Lucie Paulusová. Třetí místo na mistrovství ČR vybojoval v sobotním závodu Jakub Kudrnáč a za ním ho doplili na čtvrtém místě Marek Hasman a pátý Petr Hák.
Neděle se nesla ve znamení stíhacích závodů. Antonín Hron dokázal obhájit vítězství ze sobotního sprintu a z Letohradu si tak odvezl mistrovský double. Díky fantastickému finiši získal mistrovský titul Jakub Kudrnáč a na stupních vítězů ho doplnil ještě třetí Petr Hák. Naopak Denisa Brunátová nedokázala udržet medailové pozice a z nedělní stíhačky si z Letohradu odvezla pěkné páté místo.
Velký posun zaznamenala v neděli Nina Rambová, která se dokázala z šestnáctého místa posunout na pěknou sedmou pozici.

Autor: Lída Ouhrabková

 Průkaz ISIC je nástrojem k prokázání statusu studenta a čerpání slev po celém světě.  Průkazy vydávané na školách obsahují elektronický čip, který slouží studentům k řešení praktických úkonů po dobu studia (vstup do budovy školy, kopírování, využití v jídelně).

Kartu ISIC může získat každý, kdo je žákem naší školy. 

Výhody pro držitele:

  • platnost ve 124 zemích, nárok na více než 42.000 slev,
  • slevy na téměř 2300 místech v ČR,
  • slevy při nákupech, stravování a vzdělávání,
  • na permanentky v lyžařských areálech,
  • při cestování – letenky, autobusové a vlakové jízdenky,
  • na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek,
  • při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách,
  • příspěvek na kartu ISIC ve výši 200 Kč u bank,
  • celoroční cestovní pojištění UNIQA od 200 Kč.

Jaká je doba platnosti? ISIC platí až 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. do 31. 12. roku následujícího.  Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení!

Jak kartu ISIC získat? Je to jednoduché, stačí podat vyplněný formulář, přiložit fotografii a uhradit poplatek za vydání průkazu. Ceny jsou následující: nový průkaz 290 Kč, prodloužení platnosti 180 Kč. 

Kartu ISIC a revalidační známku (prodlužuje dobu platnosti) či případný duplikát při ztrátě nebo zničení si můžete objednat u Mgr. Zdeňka Nováka, LL.M. (kabinet 211).

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Partnerská škola