gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra, výpočetní technika, právo a veřejná správa

Výchovný poradce

Ve dnech 26. – 27. ledna 2016 proběhne již jubilejní X. ročník evropského veletrhu pomaturitního  a celoživotního vzdělávání, Gaudeamus Praha 2016.

Veletrh je zaměřen na univerzitní, neuniverzitní pomaturitní studium a na celoživotní vzdělávání. Cílem veletrhu je poskytnout co nejvíce informací o vysokoškolském vzdělávání absolventům středních škol a celému spektru zájemců o celoživotní vzdělávání. Veletrhu Gaudeamus, který se pravidelně koná v Praze, se dosud pravidelně účastnili reprezentanti většiny vysokých a vyšších odborných škol v České republice a neustále rostoucí počet zahraničních škol.

Doporučujeme studentům, aby se před návštěvou veletrhu zaregistrovali. Registrovaní studenti získají slevu ve výši 20% na vstupném a navíc zdarma obdrží tištěného Průvodce budoucího vysokoškoláka (slovníček VŠ pojmů a návod, jak postupovat při výběru VŠ). Registrace končí 26. ledna 2016.

Místo  a čas konání: výstaviště PVA Expo Praha Letňany, hala 4, denně 8:00 – 16:00.

Mentoringový program je určen studentkám třetích ročníků středních škol, které mají zájem o studium vysoké školy technického zaměření, rády by zjistily, jak to na takové škole chodí a udělaly si jasnější představu o tom, co jednotlivé obory nabízí. Tyto informace získávají středoškolačky od svých mentorek, studentek vysokých škol, které jim ve druhé polovině školního roku představují život na vysoké škole a svůj studijní obor.

Přihlášky jsou přijímáme do 24. ledna 2016.  

Kontaktní osoba: martina.fucimanova@soc.cas.cz

Více o projektu naleznete na webových stránkách http://www.genderaveda.cz/mentoring/pro-stredoskolacky/.

Program je realizován Sociologickým ústavem AV ČR. Zapojeny jsou vysoké školy v Praze, Brně, Olomouci a nově také Západočeská univerzitav Plzni.

Cílem programu je podpořit dívky ve volbě studia technických oborů a zvýšit tak dlouhodobě nízký počet žen v těchto oborech, zejména v oblasti vědy.

Milí maturanti,

konec střední školy se nezvratně blíží a je čas na výběr nového studijního programu na vysoké škole (dále jen VŠ). Dovoluji si Vám poskytnout několik základních informací o studiu na .

VŠ vzdělání lze nabýt pouze v akreditovaných programech:

  • bakalářských (Bc., BcA.)
  • magisterských (Mgr., MgA., Ing., MUDr. aj.)

Akreditace studijních programů na VŠ je časově omezená. Informace o studijních programech a oborech naleznete na úředních deskách a internetových stránkách vysokých škol.

Studijní programy je možné studovat formou:

  • prezenční – umožňuje studentovi VŠ pravidelnou účast na výuce (přednášky, semináře aj.)
  • kombinovanou – výuka probíhá formou konzultací  několikrát za semestr, většinou o víkendech
  • distanční – externí studium bez pravidelné účasti na výuce, výuka probíhá obvykle v blocích

Přihláška ke studiu se podává formou písemnou (formulář SEVT), nebo elektronickou (na stránkách fakult), způsobem a v termínu, který určí VŠ nebo fakulta. Vyplněnou přihlášku je nutné odeslat obvykle do konce únoraPočet přihlášek není omezen. Obecně však platí, že ke studiu v příslušném studijním programu je třeba podat samostatnou přihlášku. Kromě přihlášky mohou VŠ a fakulty požadovat i další dokumenty (např. životopis, úředně ověřené kopie vysvědčení aj.) nebo materiály (umělecké práce) související se zvoleným oborem pro posouzení předpokladů uchazeče o studium.

Doporučuji využít nabídku dne otevřených dveří konkrétních VŠ, během kterých uchazeč získá potřebné informace o studijních programech a oborech, seznámí se s prostředím a chodem školy.

Užitečné odkazy na webových stránkách:

 www.vysokeskoly.cz  www.vysokeskoly.com
 www.fakulta.cz  www.kampomaturite.cz
 www.infoabsolvent.cz  http://skoly.vzdelani.cz
 www.scio.cz  www.vejska.cz
 www.neflakamse.cz  http://www.jobs.cz/vysoke-skoly/
 www.msmt.cz  www.atlasskolstvi.cz

 

Není Vám lhostejná Vaše budoucnost? Chcete studovat vysokou školu, ale váháte s výběrem vhodného oboru? Naleznete po ukončení studia uplatnění na trhu práce? Víte, jaké jsou požadavky zaměstnavatelů na absolventy?

Užitečné rady a informace naleznete na portálu Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce: www.infoabsolvent.cz

Web ISA poskytuje i příručku Jak se učit na SŠ a test profesní orientace – „Profitest“.

foto http://www.infoabsolvent.cz/

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Podcast Pod Lavicí

Partnerská škola