gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra

Výchovný poradce

1 2 3 8
Začínáš přemýšlet kam na vysokou školu?
Chceš si vybrat tu nejlepší školu a stále nevíš, která to je?
Máš spoustu otázek a chceš si o tom popovídat přímo s vybranou školou a jejich studenty?

Přihlas se již teď zdarma na ONLINE VELETRH vysokých škol , který probíhá ve dnech 18. – 19.10.2022. 

Proč bys neměl/a na veletrhu chybět?
  • Velký výběr vysokých škol a univerzit na jednom místě (např. Univerzita Karlova, ČVUT, Česká zemědělská univerzita, Ostravská univerzita  a desítky dalších),
  • videoprezentace škol,
  • chat se studenty a zástupci vysokých škol,
  • detailní přehled studijních programů,
  • mnoho dalších informací pro tvůj správný výběr studia.

 

Vážené maturantky, maturanti,

konec střední školy se nezvratně blíží a je čas na výběr nového studijního programu na vysoké škole (dále jen VŠ). Dovoluji si Vám poskytnout několik základních informací o studiu na .

VŠ vzdělání lze nabýt pouze v akreditovaných programech:

  • bakalářských (Bc., BcA.)
  • magisterských (Mgr., MgA., Ing., MUDr. aj.)

Akreditace studijních programů na VŠ je časově omezená. Informace o studijních programech a oborech naleznete na úředních deskách a internetových stránkách vysokých škol.

Studijní programy je možné studovat formou:

  • prezenční – umožňuje studentovi VŠ pravidelnou účast na výuce (přednášky, semináře aj.)
  • kombinovanou – výuka probíhá formou konzultací  několikrát za semestr, většinou o víkendech
  • distanční – externí studium bez pravidelné účasti na výuce, výuka probíhá obvykle v blocích

Přihláška ke studiu se podává elektronickou formou (na stránkách fakult), způsobem a v termínu, který určí VŠ nebo fakulta. Počet přihlášek není omezen. Obecně však platí, že ke studiu v příslušném studijním programu je třeba podat samostatnou přihlášku. Kromě přihlášky mohou VŠ a fakulty požadovat i další dokumenty (např. životopis, úředně ověřené kopie vysvědčení aj.) nebo materiály (umělecké práce) související se zvoleným oborem pro posouzení předpokladů uchazeče o studium.

Doporučuji využít nabídku dne otevřených dveří konkrétních VŠ, během kterých uchazeč získá potřebné informace o studijních programech a oborech, seznámí se s prostředím a chodem školy.

Užitečné odkazy na webových stránkách:

 www.vysokeskoly.cz  www.vysokeskoly.com
 www.fakulta.cz  www.kampomaturite.cz
 www.infoabsolvent.cz  http://skoly.vzdelani.cz
 www.scio.cz  www.vejska.cz
 www.seznamskol.eu www.zkola.cz/prehled-vysokych-skol-v-cr/
 www.msmt.cz  www.atlasskolstvi.cz
1 2 3 8
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Podcast Pod Lavicí

Partnerská škola