gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra, výpočetní technika, právo a veřejná správa

Maturitní zkoušky

Didaktické testy společné části se v podzimním zkušebním období budou konat v období od 1. do 5. září 2022. Podrobný časový rozvrh stanovilo MŠMT viz maturitní kalendář. Zkoušky se budou konat na spádových školách. Přesná adresa zkušebního místa bude uvedena na pozvánce k didaktickým testům společné části (pozvánky budou zpřístupněny 16. srpna 2022).

Zkoušky profilové části se v podzimním zkušebním období budou konat dne 7. 9. 2022 od 10:00 hodin v učebně 111. 

Rozpis žáků u profilové maturitní zkoušky naleznete zde: Rozpis_zk_MZ_2022

Společnost CERMAT již zveřejnila podmínky ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Cílem společné části je ověřit očekávané vědomosti a dovednosti ve zkušebních předmětech, které definuje školský zákon. V profilové části školy mohou ověřovat odborné vědomosti a dovednosti žáků v souladu s oborovou profilací školy. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části zkoušky.

Ve společné části se žáci přihlašují ke 2 povinným zkouškám. Všichni žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury. V rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky (pro žádný obor vzdělání tedy není zákonem stanovena povinnost maturovat z matematiky).

Zkoušky společné části se bez výjimky konají formou didaktického testu, který se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Na maturitním vysvědčení žáka tedy nejsou u zkoušek společné části uvedeny známky.

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2022 budou konat 2.–5. května 2022, v podzimním zkušebním období pak 1.–10. září 2022.

V profilové části  je povinnou zkouškou pro všechny žáky zkouška z českého jazyka a literatury. Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, skládá v profilové části povinně také zkoušku z tohoto cizího jazyka. Žáci se dále přihlašují k dalším 2 nebo 3 povinným profilovým zkouškám ze školní nabídky povinných zkoušek (počet povinných zkoušek je pro každý obor vzdělání stanoven v rámcovém vzdělávacím programu).

Zkoušky profilové části se v jarním zkušebním období budou konat v období od 16. května do 10. června 2022. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději 2 měsíce před konáním zkoušek. V podzimním zkušebním období je pro konání zkoušek profilové části vyhrazeno období 1.–20. září 2022.

Další informace o harmonogramu maturitní zkoušky (včetně termínů předání výsledků) jsou uvedeny v části Maturitní kalendář.

 

Maturitní témata pro školní rok 2021/2022 jsou k dispozici zde.
Seznam témat dlouhodobých maturitních prací pro školní rok 2021/2022 jsou k dispozici zde.
Nabídka předmětů pro profilovou část zkoušky pro školní rok 2021/2022 je k dispozici zde.

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce pro šk. rok 2021/2022

Žák vybírá 20 literárních děl:

  • Světová a česká literatura do konce 18. století – min. 2 literární díla
  • Světová a česká literatura 19. století – min. 3 literární díla
  • Světová literatura 20. a 21. století – min. 4 literární díla
  • Česká literatura 20. a 21. století – min. 5 literárních děl

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena.

Seznam literárních děl k ústní části maturitní zkoušky je součástí vypsaných maturitních témat pro daný školní rok.

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Podcast Pod Lavicí

Partnerská škola