gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra, výpočetní technika, právo a veřejná správa

Studium

V 2. kole zeměpisné soutěže určené pro všechny nejen zeměpisné nadšence všech věkových kategorií se nám počet účastníků dokonce mírně navýšil s poměrně vysokou úspěšností, dobrá práce!

Správné odpovědi na otázky 2. kola najdete zde. Opět zveřejňujeme řešení anonymního geografa, jehož odpovědi poučí i pobaví. Pochvalu ale zaslouží všichni účastníci, otázky nebyly jednoduché! Zapojit se může opravdu každý, účastnice s podpisem anonymní babička je v tomto směru vítaným zpestřením. Děkujeme!

Výsledky po 2. kole naleznete zde.

3. kolo jsme na přání soutěžícího pojali monotematicky – všechny úkoly jsou zaměřeny na blížící se vánoční svátky. Tak až se budete o prázdninách nudit, běžte si prohlédnout jilemnickou kašnu. 🙂

Vážené maturantky, maturanti,

konec střední školy se nezvratně blíží a je čas na výběr nového studijního programu na vysoké škole (dále jen VŠ). Dovoluji si Vám poskytnout několik základních informací o studiu na .

VŠ vzdělání lze nabýt pouze v akreditovaných programech:

  • bakalářských (Bc., BcA.)
  • magisterských (Mgr., MgA., Ing., MUDr. aj.)

Akreditace studijních programů na VŠ je časově omezená. Informace o studijních programech a oborech naleznete na úředních deskách a internetových stránkách vysokých škol.

Studijní programy je možné studovat formou:

  • prezenční – umožňuje studentovi VŠ pravidelnou účast na výuce (přednášky, semináře aj.)
  • kombinovanou – výuka probíhá formou konzultací  několikrát za semestr, většinou o víkendech
  • distanční – externí studium bez pravidelné účasti na výuce, výuka probíhá obvykle v blocích

Přihláška ke studiu se podává elektronickou formou (na stránkách fakult), způsobem a v termínu, který určí VŠ nebo fakulta. Počet přihlášek není omezen. Obecně však platí, že ke studiu v příslušném studijním programu je třeba podat samostatnou přihlášku. Kromě přihlášky mohou VŠ a fakulty požadovat i další dokumenty (např. životopis, úředně ověřené kopie vysvědčení aj.) nebo materiály (umělecké práce) související se zvoleným oborem pro posouzení předpokladů uchazeče o studium.

Doporučuji využít nabídku dne otevřených dveří konkrétních VŠ, během kterých uchazeč získá potřebné informace o studijních programech a oborech, seznámí se s prostředím a chodem školy.

Užitečné odkazy na webových stránkách:

 www.vysokeskoly.cz  www.vysokeskoly.com
 www.fakulta.cz  www.kampomaturite.cz
 www.infoabsolvent.cz  http://skoly.vzdelani.cz
 www.scio.cz  www.vejska.cz
 www.seznamskol.eu www.zkola.cz/prehled-vysokych-skol-v-cr/
 www.msmt.cz  www.atlasskolstvi.cz

V prvním kole byla úspěšnost zaslaných odpovědí velice vysoká, všichni správně vyřešili nejméně šest z osmi úloh. Blahopřejeme!

Řešení 1. kola je zde. Jedná se o výsledky bádání jistého talentovaného geografa, který si přál zůstat v anonymitě. Dozvíte se zde i spoustu dalších zajímavých informaci a možná se vám z přiložené fotografie podaří určit i pravou identitu onoho tajemného řešitele.

Výsledky po 1. kole jsou zde.

Zadání 2. kola je zde.

Termín odevzdání: 30. listopad 2021. Zúčastnit se může opravdu každý – žák i učitel. 🙂 Podmínkou není ani účast v 1. kole.

Těšíme se na Vaše řešení!

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Podcast Pod Lavicí

Partnerská škola