gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra

Studium

Ve dnech 3. – 5. dubna 2024 proběhnou písemné zkoušky profilové části MZ.

Na všechny maturitní zkoušky se vyžaduje společenský oděv.

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení příslušné zkoušky, hodnocení ústní zkoušky pak tvoří zbývajících 60 %.

3 . dubna – písemná zkouška z českého jazyka a literatury

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 150 minut včetně času na volbu zadání. Časový limit se týká i žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek (PUP) pro konání maturitní zkoušky.

Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Zahájení zkoušky: 8:45 hodin (dostavte se ke zkoušce včas, 8:30 zahájení administrace v učebně).

Rozpis žáků v učebnách naleznete zde.

4. dubna – písemná zkouška z anglického jazyka

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá 90 minut včetně času na volbu zadání, žáci s  PUP (O-25) konají zkoušku 115 minut.

Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

Zahájení zkoušky: 8:45 hodin (dostavte se ke zkoušce včas, 8:30 zahájení administrace v učebně).

Rozpis žáků v učebnách naleznete zde.

5. dubna – písemná zkouška z německého jazyka

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá 90 minut včetně času na volbu zadání.

Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

Zahájení zkoušky: 8:45 hodin (dostavte se ke zkoušce včas, 8:30 zahájení administrace v učebně).

Rozpis žáků v učebnách naleznete zde.

Vážení maturanti,

do 29. 2. 2024 můžete podávat přihlášky na 25 fakult veřejných a státních vysokých škol. Konkrétní termíny pro rok 2024 naleznete v kalendáři akcí.

V únoru se konají i dny otevřených dveří 43 fakult a škol, mimo jiné na VŠPJ (1. a 3. 2.), všech fakultách UJEP (8. 2.), LFHK UK (8. 2.), FIT ČVUT (9. 2.), PA ČR (17. 2.), PRF UK (16. – 17. 2.) nebo VŠTE ČB (28. 2.). Celkový přehled i chronologicky řazené akce VŠ naleznete zde.

Portál vysokeskoly.com aktualizoval e-booky pro nejžádanější obory (právo, psychologie, lékařské fakulty a zdravotnické obory, ekonomie a další) pro rok 2024. E-booky jsou ke stažení zdarma, obsahují přehled škol, kde se obory otevírají, informace o přijímacím řízení v roce 2024 (obsah, termíny), vzorové testy a informace k odvolání v případě nepřijetí.

Další zajímavé články:

Jak se připravit na přijímačky
Lednové číslo časopisu s mapou vysokých škol
Šance u přijímaček na VŠ
Které veřejné VŠ přijímají bez zkoušek

Seminář středních škol, St. Marienthal
17. – 24. 9. 2023

Seminář středních škol v St.Marienthalu proběhl ve dnech 17. – 24. 9. 2023. Studenti pracovali v projektových skupinách, které vytvářely různorodé týdenní projekty. Tyto projekty byly předvedeny v rámci společné prezentace v sobotu, 23. 9. v prostorách projektové haly kláštera St. Marienthal.

Semináře se účastnilo 7 zemí: Česká republika, Polsko, Německo, Bosna, Lotyšsko, Španělsko a Švédsko. Studenti z Jilemnice prezentovali svoji školu a zemi v rámci českého večera v pátek 22. 9.
Práce studentů a vedení jednotlivých projektových skupin byly příkladné. Studenti z Jilemnice reprezentovali svoji školu velmi dobře a celý pracovní týden byl zábavný a určitě přínosný – jak z hlediska integrace s ostatními zeměmi a jejich kulturami, tak z hlediska jazykového, protože hlavním komunikačním jazykem semináře byla a je angličtina. Bližší informace lze získat u J. Bareše (jaroslav.bares@gymjil.cz)

Krátké video z akce naleznete zde.

J. Bareš

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Podcast Pod Lavicí

Partnerská škola