gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra

Studium

Maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2024.

  • Zkoušky společné části (didaktické testy – ČJL, cizí jazyky, matematika) proběhnou v termínu od 1. 9.  do 10. 9. 2024. Termíny konkrétních zkoušek budou oficiálně uveřejněny společností  CERMAT v průběhu srpna 2024.
  • Termín opravné písemné práce z ČJL je stanoven na 9. 9. 2024 od 9.00 hodin.
  • Ústní (profilové) zkoušky se uskuteční 12. 9. 2024 od 8.00 hodin.
    • Rozpis žáků a jejich nasazené předměty + časy začátků příprav a zkoušení naleznete zde.
  • Na všechny maturitní zkoušky se vyžaduje společenský oděv.
  • Dostavte se ke zkoušce včas, alespoň 15 minut před samotným začátkem zkoušky.

Níže naleznete rozpisy žákůjejich nasazené předměty + časy začátků příprav a zkoušení dle jednotlivých tříd:

třída 8_O

třída 4_S

třída 4_A

třída 4_B

Na všechny maturitní zkoušky se vyžaduje společenský oděv.

Dostavte se ke zkoušce včas, alespoň 15 minut před samotným začátkem zkoušky.

Všichni žáci jsou povinni dostavit se na slavnostní zahájení MZ. 

Více informací k profilové části MZ naleznete na stránkách CERMAT.cz.

Ve dnech 2. – 3. května 2024 proběhnou didaktické testy (DT) společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období. 

Termíny DT, časový rozvrh zkoušek a rozsazení žáků v učebnách naleznete zde: DT_jmenny_seznam_zaku.

Na všechny maturitní zkoušky se vyžaduje společenský oděv.

Dostavte se ke zkoušce včas, alespoň 15 minut před zahájením testování.

Ve dnech 3. – 5. dubna 2024 proběhnou písemné zkoušky profilové části MZ.

Na všechny maturitní zkoušky se vyžaduje společenský oděv.

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení příslušné zkoušky, hodnocení ústní zkoušky pak tvoří zbývajících 60 %.

3 . dubna – písemná zkouška z českého jazyka a literatury

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 150 minut včetně času na volbu zadání. Časový limit se týká i žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek (PUP) pro konání maturitní zkoušky.

Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Zahájení zkoušky: 8:45 hodin (dostavte se ke zkoušce včas, 8:30 zahájení administrace v učebně).

Rozpis žáků v učebnách naleznete zde.

4. dubna – písemná zkouška z anglického jazyka

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá 90 minut včetně času na volbu zadání, žáci s  PUP (O-25) konají zkoušku 115 minut.

Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

Zahájení zkoušky: 8:45 hodin (dostavte se ke zkoušce včas, 8:30 zahájení administrace v učebně).

Rozpis žáků v učebnách naleznete zde.

5. dubna – písemná zkouška z německého jazyka

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá 90 minut včetně času na volbu zadání.

Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

Zahájení zkoušky: 8:45 hodin (dostavte se ke zkoušce včas, 8:30 zahájení administrace v učebně).

Rozpis žáků v učebnách naleznete zde.

Vážení maturanti,

do 29. 2. 2024 můžete podávat přihlášky na 25 fakult veřejných a státních vysokých škol. Konkrétní termíny pro rok 2024 naleznete v kalendáři akcí.

V únoru se konají i dny otevřených dveří 43 fakult a škol, mimo jiné na VŠPJ (1. a 3. 2.), všech fakultách UJEP (8. 2.), LFHK UK (8. 2.), FIT ČVUT (9. 2.), PA ČR (17. 2.), PRF UK (16. – 17. 2.) nebo VŠTE ČB (28. 2.). Celkový přehled i chronologicky řazené akce VŠ naleznete zde.

Portál vysokeskoly.com aktualizoval e-booky pro nejžádanější obory (právo, psychologie, lékařské fakulty a zdravotnické obory, ekonomie a další) pro rok 2024. E-booky jsou ke stažení zdarma, obsahují přehled škol, kde se obory otevírají, informace o přijímacím řízení v roce 2024 (obsah, termíny), vzorové testy a informace k odvolání v případě nepřijetí.

Další zajímavé články:

Jak se připravit na přijímačky
Lednové číslo časopisu s mapou vysokých škol
Šance u přijímaček na VŠ
Které veřejné VŠ přijímají bez zkoušek

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Podcast Pod Lavicí

Partnerská škola