gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra, výpočetní technika, právo a veřejná správa

Mgr. Zdeněk Novák

Liberec Ideathon se již podruhé za sebou stane líhní nových studentských nápadů, které pomohou řešit konkrétní problémy regionu. Soutěžící studenti středních škol z Libereckého kraje a Technické univerzity v Liberci dostanou na výběr ze čtyř výzev, jejichž jednotící linkou bude snížení negativních dopadů na životní prostředí.

Na řešení výzvy reprezentující konkrétní problém budou mít 24 hodin, po ruce dobrou kávu, občerstvení a zkušené mentory, kteří poradí tak, aby výsledek byl co nejvíce životaschopný. Všechny výzvy se týkají reálných problémů a k dispozici budou podrobná data od zadavatelů – místních veřejných institucí. Výstupy soutěže se stanou hozenou rukavicí a šancí, jak zlepšit život v našem regionu.

Nejlepší soutěžní týmy si mezi sebe rozdělí prize money v hodnotě 100 000 Kč.

Studenti SŠ, v kategorii soutěží 2-5 členné týmy studentů SŠ Libereckého kraje, multioborovost je výhodou, ale není podmínkou.

Registrace týmu je do 17. dubna 2022.

Zajímáte se o aktuální dění ve světě? Baví vás politika a mezinárodní události?

1) Přihlaste svůj tříčlenný tým složený ze studentek a studentů SŠ (od 15 let) do 7. března 2022 na webu www.EuropaSecura.cz

2) Otestujte své znalosti ve vědomostním testu

3) Vžijte se do role expertek a expertů na mezinárodní politiku a zkuste si vypracovat odbornou analýzu

4) Obhajte své analýzy před odbornou porotou a nejlepší týmy ve vašem kraji

5) Zažijte survival s Armádou ČR na celostátním finále

6) Vyhrajte třídenní cestu do sídel EU a NATO

Soutěž EuropaSecura se skládá z několika kol (základní – krajské – celostátní). Z každého kola postupují ty nejlepší týmy, celostátního finále se účastní 14 týmů, jeden nejlepší tým za každý kraj ČR).
Celá soutěž trvá od března do června 2022. Více o jednotlivých kolech níže.

Soutěž EuropaSecura je organizována Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR, Armádou ČR, Zastoupením Evropské komise v ČR a sítí Eurocenter Úřadu vlády ČR za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR a Hanns-Seidel-Stiftung.

Vážené maturantky, maturanti,

konec střední školy se nezvratně blíží a je čas na výběr nového studijního programu na vysoké škole (dále jen VŠ). Dovoluji si Vám poskytnout několik základních informací o studiu na .

VŠ vzdělání lze nabýt pouze v akreditovaných programech:

  • bakalářských (Bc., BcA.)
  • magisterských (Mgr., MgA., Ing., MUDr. aj.)

Akreditace studijních programů na VŠ je časově omezená. Informace o studijních programech a oborech naleznete na úředních deskách a internetových stránkách vysokých škol.

Studijní programy je možné studovat formou:

  • prezenční – umožňuje studentovi VŠ pravidelnou účast na výuce (přednášky, semináře aj.)
  • kombinovanou – výuka probíhá formou konzultací  několikrát za semestr, většinou o víkendech
  • distanční – externí studium bez pravidelné účasti na výuce, výuka probíhá obvykle v blocích

Přihláška ke studiu se podává elektronickou formou (na stránkách fakult), způsobem a v termínu, který určí VŠ nebo fakulta. Počet přihlášek není omezen. Obecně však platí, že ke studiu v příslušném studijním programu je třeba podat samostatnou přihlášku. Kromě přihlášky mohou VŠ a fakulty požadovat i další dokumenty (např. životopis, úředně ověřené kopie vysvědčení aj.) nebo materiály (umělecké práce) související se zvoleným oborem pro posouzení předpokladů uchazeče o studium.

Doporučuji využít nabídku dne otevřených dveří konkrétních VŠ, během kterých uchazeč získá potřebné informace o studijních programech a oborech, seznámí se s prostředím a chodem školy.

Užitečné odkazy na webových stránkách:

 www.vysokeskoly.cz  www.vysokeskoly.com
 www.fakulta.cz  www.kampomaturite.cz
 www.infoabsolvent.cz  http://skoly.vzdelani.cz
 www.scio.cz  www.vejska.cz
 www.seznamskol.eu www.zkola.cz/prehled-vysokych-skol-v-cr/
 www.msmt.cz  www.atlasskolstvi.cz
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Podcast Pod Lavicí

Partnerská škola