gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra, výpočetní technika, právo a veřejná správa

Mgr. Zdeněk Novák

V minulém školním roce naše škola navázala kontakt s německým gymnáziem ze Sömmerdy, a to s cílem zapojit se do společného projektu Erasmus+ Partnerství škol (KA229). Sympatie byly oboustranné. Projekt byl schválen národními agenturami a my máme tu čest spolupracovat na programu, jehož se účastní hned tři další partnerské školy, a to z Litvy, Maďarska a Itálie.

Gymnázium Alberta Schweitzera ze Sömmerdy, jež je zároveň koordinátorem projektu, získalo titul Evropská škola. I my bychom chtěli být opravdu evropští. Klíčem k soužití ve sjednocené Evropě je pro nás studium cizích jazyků, učení se vzájemnému porozumění, toleranci, respektu ke kulturním tradicím i úctě k přírodnímu bohatství.

Těšíme se na společná tvořivá setkání žáků a učitelů i na to, co vše se naučíme. V průběhu dvou let nás čekají čtyři zahraniční studijní stáže. Poznáme pestrost krajiny, flóry a fauny v různých koutech Evropy.

Název projektu zní „volně přeloženo“ Ententyky dva špalíky… a venku jsi ty! (Ene mene muh… und raus bist du!). Nosným tématem je ochrana životního prostředí, týkající se zejména biodiverzity, což je velmi aktuální téma. Žáci a studenti se jím ve škole zabývají víc než kdy jindy.

To, že se program realizuje hned v pěti zemích najednou, poukazuje na to, že vymíraní druhů a klimatická změna nemají hranic. Jen společně můžeme podniknout kroky ke zlepšení stávající situace. Erasmus+ nabízí dokonalou základnu pro to, abychom se tomuto tématu mohli věnovat mezinárodně, efektivně a trvale.

Kolik druhů živočichů a rostlin existuje na Zemi, bohužel nikdo neví. Dokonce ani přibližně! Odhady se pohybují od 3,5 milionu až po 100 milionů druhů. Známo jich je prozatím asi 1,8 milionu. Asi polovinu z nich tvoří hmyz. Savců je naproti tomu pouze 5000. Ještě stále se objevují nové, tedy dosud nepoznané druhy. Musíme vycházet z toho, že jich mnoho vyhyne, aniž bychom o nich kdy slyšeli.

Druhová ochrana není důležitá jen pro přežití chráněných živočichů a rostlin, nýbrž pro naše přežití! Dříve byla pozornost věnována velkým, krásným a oblíbeným živočichům. Samozřejmě ani dnes nikdo nechce, aby vyhynul lední medvěd, nosorožec nebo medvídek panda. Je ale čím dál jasnější, že i malé a zdánlivě nevýznamné druhy hrají velkou roli v přirozeném koloběhu přírody.

V naší konzumní společnosti zasazujeme citlivému ekosystému rány ať už masovým chovem zvířat nebo monokulturním zemědělstvím. Příroda se umí s vymíráním jednotlivých druhů krátkodobě vyrovnat. Pokud se to ale stane trvalým stavem, přirozená rovnováha se vytratí.

Klademe si poměrně velký cíl – přijmout zodpovědnost za životní prostředí i mimo hranice našeho státu. Chceme naše žáky a jejich okolí motivovat ke zvýšení vědomí o environmentální tematice. Hravou a edukativní formou poukážeme na ekologické problémy a podíváme se na ně z různé perspektivy. Pokusíme se společně vypracovat vhodná řešení, a to i z příkladů dobré praxe našich evropských sousedů. Pohled přes hranice přitom může být velmi nápomocný a zajímavý.

 

Mgr. Zdeněk Novák, LL.M., koordinátor projektu

Mgr. Jana Koudelková, projektová učitelka

 

 

Metoda „5 P“

Existuje více metod efektivního učení. Zkus podle jedné z nich změnit své studijní návyky a zlepšit domácí přípravu. Metoda „5 P“ přináší pět hlavních zásad pro zlepšení učení (upraveno z příručky Jak se efektivně učit, kterou zpracovala Mgr. Lenka Novotná, psycholožka z pedagogicko-psychologické poradny v Praze 10).

S postupem učení dle „5 P“ se seznámíš zde.

 Průkaz ISIC je nástrojem k prokázání statusu studenta a čerpání slev po celém světě.  Průkazy vydávané na školách obsahují elektronický čip, který slouží studentům k řešení praktických úkonů po dobu studia (vstup do budovy školy, kopírování, využití v jídelně).

Kartu ISIC může získat každý, kdo je žákem naší školy. 

Výhody pro držitele:

  • platnost ve 124 zemích, nárok na více než 42.000 slev,
  • slevy na téměř 2300 místech v ČR,
  • slevy při nákupech, stravování a vzdělávání,
  • na permanentky v lyžařských areálech,
  • při cestování – letenky, autobusové a vlakové jízdenky,
  • na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek,
  • při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách,
  • příspěvek na kartu ISIC ve výši 200 Kč u bank,
  • celoroční cestovní pojištění UNIQA od 200 Kč.

Jaká je doba platnosti? ISIC platí až 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. do 31. 12. roku následujícího.  Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení!

Jak kartu ISIC získat? Je to jednoduché, stačí podat vyplněný formulář, přiložit fotografii a uhradit poplatek za vydání průkazu. Ceny jsou následující: nový průkaz 290 Kč, prodloužení platnosti 180 Kč. 

Kartu ISIC a revalidační známku (prodlužuje dobu platnosti) či případný duplikát při ztrátě nebo zničení si můžete objednat u Mgr. Zdeňka Nováka, LL.M. (kabinet 211).

Soutěžní kvíz pořádaný ke konci školního roku a začátku letních prázdnin na téma „Na cestách po Evropě“ je určen žákům a studentům ZŠ a SŠ v Libereckém kraji. Kvíz obsahuje 10 otázek, které jsou zaměřeny na cestování, stereotypy, etiketu a na nejrůznější zajímavosti a kulturní odlišnosti ve státech EU. Soutěž je pořádána k 35. výročí existence Schengenu.

Tři soutěžící, kteří vyplní kvíz nejsprávněji, získají stolní hry s evropskou tématikou. Soutěž probíhá do 12.07. 2020. Rozhoduje správnost odpovědí. Pokud bude mít více účastníků stejný počet správných odpovědí, tak proběhne losování. Hodně štěstí při soutěžení, pěkný konec školního roku a ještě hezčí letní prázdniny!

Odkaz na soutěž naleznete ZDE.

Přeji mnoho zdaru!

Zdeněk Novák

Veletrh vědy je největší populárně naučná akce v České republice, kterou každoročně od roku 2015 pořádá Akademie věd ČR (AV ČR). Zabývá se vědou ve všech jejích podobách a nabízí svým návštěvníkům to nejzajímavější ze světa přírodních, technických, humanitních i společenských oborů. Představuje vědu a výzkum jako fascinující a zásadní odvětví lidské činnosti. Vědu pak návštěvníci veletrhu zažijí na vlastní kůži prostřednictvím interaktivních exponátů, modelů, mobilních laboratoří a praktických dílen.

V roce 2020 jej AV ČR jej připravila v digitální podobě. Více se dozvíte ZDE.

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Partnerská škola