gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra

Pavel Mládek

1 2 3 5

Přírovědný klokan je zajímavá soutěž, která pokrývá biologii, fyziku, chemii, zeměpis i matematiku. Žáci soutěží ve dvou kategoriích Kadet (tercie a kvarta), a Junior (kvinta, sexta, 1. ročník a 2. ročník gymnázia i SŠ). Žáci odpovídají na 24 zajímavých otázek a výsledky jsou pak vyhodnoceny v rámci kraje.

Pokud se soutěžícímu stane, že narazí na otázku, u které si řekne: „To je zajímavý, to nevim, to si pak vygůglim“, tak je to to nejlepší, co se může při soutěži stát. Věřím, že i letos pár takových situací nastalo.

Letošního PK 2023 se na naší škole zůčastnilo 146 žáků.

Zadání úloh, řešení a pořadí v jednotlivých kategoriích si můžete prohlédnout pod odkazy níže:

Zadání KADET, Zadání JUNIOR, Výsledky KADET+JUNIOR, Pořadí žáků KADET, Pořadí žáků JUNIOR

 

„Podpora školního akčního plánu 4“

(registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_003/0004149)

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání; spolupráce s rodiči žáků a veřejností.

V rámci projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II“ otevíráme i ve šklním roce 2022-2023 na naší škole Fyzikální kroužek II.

Kroužek bude v době:

  • výuky každé úterý od 15:00 do 16:30 hodin v učebně fyziky (místnost č. 107).

Vedoucím kroužku je pan učitel Mgr. Pavel Mládek.

Fyzikální kroužek bude zaměřen na praktickou část fyziky – fyzikální praktikum. Témata kroužku budou volena tak, aby sice vycházely z látky probírané v rámci ŠVP, ale aby bylo vidět napojení fyziky na ostatní přírodovědné obory, jako jsou strojírenství, elektrotechnika, meteorologie, lékařství, stavebnictví, robotika, atd. Tím si kroužek klade za cíl rozšířit žákům nadhled nad přírodovědnými obory, které by mohli do budoucna studovat a ke kterým je třeba znalostí fyziky.

Žáci budou provádět experimenty, přičemž důležité není tak ani vzorné provedení pokusu, jako zlepšení motorických dovedností, osvojení dovednosti plánovaní práce, pochopení dané problematiky. Naměřené výsledky se budeme učit zpracovat, interpretovat  a vyvozovat závěry.

Fyzikální kroužek má žákům umožnit získání dovedností, které budou nezbytné pro samostatnou práci vyžadovanou při studiu na vysokých školách a k velmi důležitému procvičení látky probírané o hodinách praktickou formou, na což nezbývá během hodin příliš času.

Přijďte si tedy zabádat. Kroužek není omezen věkem. Vy, kdo studujete na naší škole máte dveře otevřené a vše je ZDARMA. A uvidíte, že i fyzika může bavit.

V rámci projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II“ otevíráme na naší škole Fyzikální kroužek II.

Kroužek bude v době:

Vedoucím kroužku je pan učitel Mgr. Pavel Mládek.

Fyzikální kroužek bude zaměřen na praktickou část fyziky – fyzikální praktikum. Témata kroužku budou volena tak, aby sice vycházely z látky probírané v rámci ŠVP, ale aby bylo vidět napojení fyziky na ostatní přírodovědné obory, jako jsou strojírenství, elektrotechnika, meteorologie, lékařství, stavebnictví, robotika, atd. Tím si kroužek klade za cíl rozšířit žákům nadhled nad přírodovědnými obory, které by mohli do budoucna studovat a ke kterým je třeba znalostí fyziky.

Žáci budou provádět experimenty, přičemž důležité není tak ani vzorné provedení pokusu, jako zlepšení motorických dovedností, osvojení dovednosti plánovaní práce, pochopení dané problematiky. Naměřené výsledky se budeme učit zpracovat, interpretovat  a vyvozovat závěry.

Fyzikální kroužek má žákům umožnit získání dovedností, které budou nezbytné pro samostatnou práci vyžadovanou při studiu na vysokých školách a k velmi důležitému procvičení látky probírané o hodinách praktickou formou, na což nezbývá během hodin příliš času.

Přijďte si tedy zabádat. Kroužek není omezen věkem. Vy, kdo studujete na naší škole máte dveře otevřené a vše je ZDARMA. A uvidíte, že i fyzika může bavit.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282

  • Projekt je realizován na základě partnerství Libereckého kraje a 39 středních škol, IQLANDIA,
    o. p. s., Malé techniky z. ú., Technické univerzity v Liberci, Nadačního fondu LISTEM 21, 4
    pedagogicko-psychologických poraden a Krajské vědecké knihovny v Liberci, p. o.
  • Hlavním cílem projektu je systémově zvýšit kvalitu vzdělávání v Libereckém kraji na úrovni
    MŠ, ZŠ a SŠ. Prvním z dílčích cílů projektu je metodická podpora pedagogů v oblasti
    polytechnického vzdělávání a rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti. Tato podpora
    bude doplněna materiální podporou škol, a to v podobě zařízení a technologií. Vznikne
    unikátní Expozice Matematikum v IQLANDII.
  • Dalším cílem projektu je motivace žáků ke vzdělávání v polytechnických oborech, od MŠ, přes
    ZŠ až SŠ a navázání kvalitnější spolupráce mezi Technickou univerzitou v Liberci a středními
    školami v regionu.
  • Specifickým cílem je nastavení mechanismu systémové podpory v oblasti zkvalitnění péče o
    nadané žáky.
  • Projekt je zaměřen na řešení problémů v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání, jež jsou
    identifikovány ve Školské inkluzivní koncepci kraje, stejně jako na snížení předčasných
    odchodů ze vzdělávání, a to formou vzdělávání kariérových poradců na ZŠ a také zvýšením a
    zefektivněním péče o nově příchozí žáky na SŠ.

Projekt je financován z EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

1 2 3 5
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Podcast Pod Lavicí

Partnerská škola