gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra

V průběhu září a října se podařilo společenskovědní komisi realizovat tři dějepisné exkurze.

Pro žáky gymnaziálních maturitních tříd jsme zajistili edukační program v jičínské synagoze a židovské škole. Přímo v prostorách synagogy se žáci seznámili s podstatou judaizmu i s židovskou kulturou a jejím vlivem na české prostředí. V židovské škole byla instalována expozice o významných osobnostech židovského původu a o česko-židovských vztazích. Interdisciplinární charakter exkurze obohatil žáky o poznatky z oblasti historie, kulturní historie, religionistiky, literatury i etnografie.

Z kraje října proběhla vzdělávací exkurze do NKP Ležáky a Památníku Zámeček – Pardubice. Exkurze se zúčastnili žáci tříd 3.O a 4.O. V Ležákách jsme měli přibližně hodinovou prohlídku bývalé osady, která podlehla nacistickému teroru. V muzeu nás přivítala paní Jarmila Doležalová ml. se vzdělávací besedou. Tématem terciánů byly osudy dětí za druhé světové války a kvartáni se podrobněji seznámili s operací Silver A a s ležáckým domácím odbojem.

Následně jsme se přesunuli do Památníku Zámeček. Zde žáci absolvovali prohlídku samotného popraviště. V nově vybudovaných prostorách Památníku nás čekal odborný výklad lektorů, doprovázený sugestivním audiovizuálním programem z dochovaných deníků a záznamů přímých účastníků událostí roku 1942.

Žáci byli v průběhu exkurze informování o antisemitismu a holocaustu, domácím a zahraničním odboji.  

 

Žáci 5.O se zúčastnili dějepisné exkurze do Archeoparku pravěku ve Všestarech. Čekaly je zde dva výukové programy (Pravěk 1 – vnitřní okruh, Pravěk 2 – vnější okruh). Oba okruhy jsou plánované na 120 minut, ale nakonec zde žáci strávili tři a půl hodiny.

cof

Během přednášky se žáci dozvěděli mnoho zajímavého o výrobě a postupném vývoji kamenných i kovových nástrojů, přičemž si repliky těchto nástrojů mohli sami vzít do rukou. V muzeu se seznámili s prací archeologů a typy archeologických nálezů a mohli zde vidět řadu jejich originálů i replik. Vrcholem muzea byl obří model pravěké krajiny.

Ve venkovních prostorách měli žáci možnost projít si repliky pravěkých obydlí a prozkoumat jejich vybavení. Nakonec si mohli některé pravěké technologie vyzkoušet na vlastní kůži. Zjistili mimo jiné, jak obtížné bylo kácení stromu kamennou sekyrou, mletí obilí na ručním kamenném mlýnku a mnoho dalšího.

Perličkou návštěvy archeoparku byla neplánovaná hudební vložka vyvolaná dotazem na pravěkou hudbu. Paní průvodkyně hbitě zareagovala a prostoj při čekání na uvolnění další části muzea jinou skupinou, vyplnila rozdáním replik pravěkých hudebních nástrojů, na které žáci uspořádali improvizovaný koncert.

 

Realizátoři exkurzí: Mgr. Lukáš Palivoda, Mgr. Jiří Formánek a Mgr. Zdeněk Novák, LL.M.

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Podcast Pod Lavicí

Partnerská škola