gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra, výpočetní technika, právo a veřejná správa

Aktuality:

Pozor! Změna termínu talentové zkoušky
Ve smyslu opatření obecné povahy MŠMT č. j. MSMT-43073/2020-2 ze dne 08.12.2020 se termín talentových zkoušek odkládá takto:
1. termín na 2. 3. 2021 (úterý)
2. termín na 3. 3. 2021 (středa)
Bližší info zde.

Výuka od 04.01.2021
1. Všechny třídy přecházejí do distančního režimu.
2. Praktická výuka žáků v oboru vzdělání Praktická sestra (předměty OSN a OŠE) probíhá prezenčně dle platného rozvrhu hodin a pokynů vyučujících.
3. Domov mládeže je uzavřen.
4. Obědy v Scolarestu mohou žáci v distanční výuce vyzvednout v boxech s sebou.

Pravidla distanční výuky
1. Distanční výuka je povinná.
2. Distanční výuka probíhá výhradně v systému GSuite. Práce zadaná jinou formou není pro žáky povinná a vyučující nejsou oprávněni ji hodnotit.
3. Distanční výuka probíhá dle platného rozvrhu hodin. Vyučující mají povinnost zadat na každou hodinu žákům práci.
4. V každém předmětu proběhne alespoň jedna hodina ze čtyř formou video/audiokonference s žáky. Organizace a forma ostatních hodin je v kompetenci vyučujících (platí pravidlo 2).
5. Neúčast žáka na video/audiokonferenci vyučující zaznamenají do TK, zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých mají povinnost svou neúčast řádně omluvit prostřednictvím systému Bakaláři nebo jinou prokazatelnou formou třídním učitelům.
6. Neodevzdané úkoly budou hodnoceny buď jako neúčast žáka na dané hodině (platí v případě, že úkol byl zadán na konkrétní vyučovací hodinu, tedy na začátku hodiny s termínem odevzdání do konce hodiny) a/nebo nedostatečnou.
7. Hodnocení práce žáků v jednotlivých předmětech je v kompetenci jednotlivých učitelů.
8. Vyučující mají povinnost žákům avizovat aktivity, které vyžadují přítomnost žáků v dané hodině, minimálně 24 hodin předem (video/audiokonference, úkoly s odevzdáním do konce hodiny apod.)

 

Kritéria přijímacího řízení do oboru Gymnázium se sportovní přípravou jsou k dispozici zde.


Vzor žádosti o přestup:

  • Vzor žádosti o přestup pro nezletilého žáka je ke stažení zde.
  • Vzor žádosti o přestup pro zletilého žáka je ke stažení zde.

 

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Partnerská škola