gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra

Aktuality:


Informace o přijímacím řízení na domov mládeže:
Všichni uchazeči o ubytování pro školní rok 2024/2025, kteří podali přihlášku k ubytování, byli na základě této přihlášky přijati.
Základní informace k domovu mládeže a ubytování můžete nalézt zde.

Informace o přijímacím řízení:
Vážení rodiče, milí budoucí žáci. Vy, kteří jste byli podle informačního systému DIPSY přijati v 1. kole přijímacího řízení, jste přijati ke vzdělávání v příslušném oboru na naší škole od 1.9.2024. Žádné další akce z Vaší strany již nejsou třeba. Veškeré informace k průběhu nového školního roku obdržíte od třídních učitelů v prvním týdnu v září. Těšíme se na Vás ve škole dne 2.9.2024, do této doby odpočívejte a užívejte si léta.

ředitel školy

Informace ubytování na DM:
Vážení uchazeči o ubytování na školním DM, Valdštejnská 260, Jilemnice pro školní rok 2024/2025,
vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte v kanceláři v DM do 31.5.2024.
Formulář přihlášky je k dispozici na webových stránkách školy v sekci DM.

Informace ze zařízení školního stravování Primirest:
Vnitřní řád je k dispozici zde.
Ceník stravování je k dispozici zde.
Informace o možnosti platby QR kódem jsou k dispozici zde.Doporučené vzory:

  • Vzor žádosti o přestup pro nezletilého žáka je ke stažení zde.
  • Vzor žádosti o přestup pro zletilého žáka je ke stažení zde.
  • Vzor žádosti o žádosti o změnu oboru vzdělávání pro nezletilého žáka je ke stažení zde. (prosíme tisknout oboustranně)
  • Vzor žádosti o žádosti o změnu oboru vzdělávání pro zletilého žáka je ke stažení zde. (prosíme tisknout oboustranně)
  • Metodika k uvolnění z TV je ke stažení zde.
  • Vzor žádosti o vydání lékařského posudku pro uvolnění z TV a vzor lékařského posudku je ke stažení zde.
  • Vzor žádosti o žádosti pro uvolnění z TV pro žáky nižšího gymnázia je ke stažení zde. (prosíme tisknout oboustranně)
  • Vzor žádosti o žádosti pro uvolnění z TV pro nezletilé žáky mimo nižší gymnázium je ke stažení zde. (prosíme tisknout oboustranně)
  • Vzor žádosti o žádosti pro uvolnění z TV pro zletilé žáky je ke stažení zde. (prosíme tisknout oboustranně)

 

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Podcast Pod Lavicí

Partnerská škola