gymnázium, sportovní gymnázium, informační technologie, veřejnosprávní činnost

PŘEHLED VŠECH VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

Český jazyk

Anglický jazyk

Německý jazyk

Matematika

Fyzika

Chemie

Biologie

Zeměpis

Dějepis

Výchova k občanství

Základy společenských věd

Výtarná výchova

Hudební výchova

Tělesná výchova

Informatika

Právo

Ekonomika

Veřejní správa

Kultura ve veřejné správě

ČR a evropské dimenze

Písemná komunikace a administrativa

Základy elektrotechniky

Operační systémy

Aplikační software

Hardware

Počítačové sítě

Programování

 


 

 

Rubriky
Partnerská škola