Učební plán


Učební plán ročníkový

Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkCelkem
Český jazyk a literatura332+12+112
Anglický jazyk332+12+112
Německý jazyk - 0+30+2 - 5
Základy společenských věd3 - - - 3
Dějepis - 2 - - 2
Fyzika1 - - - 1
Chemie1 - - - 1
Biologie a ekologie2 - - - 2
Matematika22217
Tělesná výchova22228
Informatika a informační a komunikační technologie4 - - - 4
Ekonomika - - - 22
Klinická propedeutika - 2 - - 2
Ošetřovatelství366520
Psychologie a komunikace221 - 5
Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena1+1 - - - 2
Somatologie3 - - 25
Ošetřování nemocných - 4121430
Základy klinických oborů - 220+15
Celkem základní dotace30282930117
Celkem disponibilní dotace134311
Celkem v ročníku31313333128

Volitelné předměty