Přehled rozpracování RVP do ŠVP


Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP

RVPŠVPz toho disponibilní
Jazykové vzdělávání a komunikace1548024 4 
  Vzdělávání a komunikace v českém jazyce5160Český jazyk a literatura12 2 
  Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce10320Anglický jazyk12 2 
Společenskovědní vzdělávání51603   
  Společenskovědní vzdělávání  Základy společenských věd3   
Přírodovědné vzdělávání41284   
  Fyzikální vzdělávání  Fyzika1   
  Chemické vzdělávání  Chemie1   
  Biologické a ekologické vzdělávání  Biologie a ekologie2   
Matematické vzdělávání72247   
  Matematické vzdělávání  Matematika7   
Vzdělávání pro zdraví82568   
  Vzdělávání pro zdraví  Tělesná výchova8   
Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích41284   
  Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích  Informatika a informační a komunikační technologie4   
Ekonomické vzdělávání2642   
  Ekonomické vzdělávání  Ekonomika2   
Odborné vzdělávání67214469 2 
  Základ pro poskytování ošetřovatelské péče8256Klinická propedeutika2   
  Ošetřovatelství a ošetřování nemocných541728Ošetřovatelství20   
  Sociální vztahy a dovednosti5160Psychologie a komunikace5   
  Základ pro poskytování ošetřovatelské péče8256Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena2 1 
  Základ pro poskytování ošetřovatelské péče8256Somatologie5   
  Ošetřovatelství a ošetřování nemocných541728Ošetřování nemocných30   
  Ošetřovatelství a ošetřování nemocných541728Základy klinických oborů5 1 
Celkem disponibilní dotace11352110
Celkem základní dotace11235841170
Celkem1280