Charakteristika školy


Základní charakteristika

Druh školy: gymnázium a střední odborná škola
Datum zařazení do rejstříku: 1. 1. 2005
Cílová kapacita školy: 600 žáků
Cílový počet tříd: 20 tříd
Cílová skupina: nižší a vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou, čtyřletý obor střední zdravotnické školy (Praktická sestra)
Počet tříd v ročnících: 1

Součásti školy

Gymnázium a Střední odborná škola (hlavní budova)
Domov mládeže (odloučené pracoviště)

Pedagogický sbor

Stabilizovaný pedagogický sbor s téměř stoprocentní aprobovaností, čítající kolem šedesáti pedagogických pracovníků (učitelů, trenérů a vychovatelů DM). Průměrný věk pedagogického sboru je 39 let.

Dlouhodobé projekty

  • Globe (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) je dlouhodobý mezinárodní program, který nabízí studentů prostřednictvím praktických měření a pozorování prováděných v okolí školy, poznávat přírodu kolem sebe a získávat k ní kladný vztah.
  • Vícedenní exkurze - tematicky zaměřené exkurze pro žáky gymnázia v rámci výuky jednotlivých předmětů. Cílem exkurzí je propojit výuku s praxí.
  • Sportovní kurz.
  • Kurzy LVVZ – lyžařský výchovně-vzdělávací kurz – je pořádán v zimních měsících – žáci se učí zvládat lyžařské běžecké a sjezdové techniky, snowboard. Kurz trvá 1 týden.
  • Seznamovací (adaptační) kurzy pro studenty 1. ročníků.
  • Několikadenní kurz – poznávání regionu.
  • Setkávání s významnými osobnostmi v regionu.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Školská rada, rodičovské schůzky, PPP Semily, výchovný poradce školy, Městský úřad Jilemnice, Městská knihovna Jilemnice, Krkonošské muzeum Jilemnice, Společenský dům Jilm Jilemnice, Sportovní centrum Jilemnice, Sokol Jilemnice, CVLK Liberec

Umístění školy

Výuka probíhá v budově v Tkalcovské ulici. Výhodou je dostupnost sportovních zařízení, lékařského zabezpečení, kulturního zařízení atd.

Vybavení školy

Škola má 3 učebny pro výuku informatiky, odbornou učebnu fyziky, laboratoř chemie, laboratoř biologie, 2 učebny hudební a výtvarné výchovy. Stravování žáků poskytuje Scolarest – zařízení školního stravování s.r.o. – snídaně a obědy, v budově školy pak celodenně bufet – možnost zakoupení drobného občerstvení. Pro internátní možnost stravování formou plné penze. Hygienická stránka odpovídá běžným pravidlům – WC, sprchy pro sportovce a trenéry. Volný čas mohou studenti trávit v prázdných třídách nebo ve studovně. Škola má dvě tělocvičny a dále pronajímá halu od Města Jilemnice a sokolovnu od Sokola.