gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra, výpočetní technika, právo a veřejná správa

PROFILOVÁ ČÁST MZ

Témata dlouhodobých maturitních prací pro školní rok 2019/2020:

18-20-M/01 Informační technologie
1. Nastavení Pi-hole v OS Raspbian – Mgr. Erlebach
2. Popis tvorby blogové aplikace v electron js – Mgr. Erlebach
3. Virtualizace s nástrojem Hyper-V – Mgr. Erlebach
4. Popis tvorby aplikace na tvorbu pdf dokumentů v electron js – Mgr. Erlebach
5. Informační a komunikační technologie ve veřejné správě – RNDr. Koucká
6. Digitální video v praxi – Mgr. Král
7. Tvorba filmového dokumentu pomocí mobilních technologií – Mgr. Král
8. Tvorba aplikace pro výpočet počítačových podsítí – Mgr. Král
9. Databázová aplikace pro logistiku dopravní firmy – Mgr. Král
10. Tvorba 2D hry – Mgr. Král
11. 3D modelování lidské postavy – Mgr. Král
12. Umělá inteligence Open AI Five – Mgr. Král
13. Srovnání grafických karet Nvidia a AMD – Mgr. Král
14. Tvorba webové aplikace pro cestovní kancelář – Mgr. Král
15. Tvorba programu pro řízení časů při maturitních zkouškách – Mgr. Král
16. Animace geologických a geomorfologických procesů – Mgr. Král
17. Aplikace pro psaní matematického textu – Mgr. Mládek
18. Svobodný software a freeware pro správu a editaci fotografií zdarma – Mgr. Mládek
19. eKnihy – čtečky, formáty a software pro jejich správu – Mgr. Mládek
20. Hudba v počítači – aplikace pro přehrávání, úpravu a organizaci hudebních souborů – Mgr. Mládek
21. Volné téma

68-43-M/01 Veřejnoprávní činnost
1. Historie správy obce – Ing. Hladíková
2. Spolková činnost v obci – Ing. Hladíková
3. Sociální a pečovatelské služby v Jilemnici a okolí – Ing. Hladíková
4. Neziskové organizace v ČR: Historie, statistiky, oblasti působení, rozpočty, současné postavení včetně populární kritiky, vliv na politiku, vliv politiků – Mgr. Jína
5. Porovnání samostatnosti obcí u nás a ve světě: Popis aplikace principu subsidiarity, ne/svoboda práce komunálních politiků a jejich záměrů, možnost participace občanů na samosprávě u nás a mimo ČR – Mgr. Jína
6. Veřejný a soukromý sektor: historie chápání veřejného prostoru, zhodnocení demokratizace veřejného prostoru, zhodnocení svobody soukromého sektoru – Mgr. Jína
7. Příklady dobré praxe PR obce: sumarizace inovativních přístupů ve vedení obcí po ČR, příčiny vysoké životní úrovně u vybraných obcí, příklady kvalitního komunitního života obcí – Mgr. Jína
8. Energetická politika EU – Mgr. Martinek, LL.M.
9. Právní formy podnikání a trestní odpovědnost právnických osob – Mgr. Martinek, LL.M.
10. Soudy, soudci a soudnictví v ČR – Mgr. Martinek, LL.M.
11. Právní a personální požadavky na představitele orgánů samospráv pro výkon jejich činností – Mgr. Novák, LL.M.
12. Obecní policie, její charakteristika a místo v systému veřejné správy (případová studie na konkrétní oddělené MP) – Mgr. Novák, LL.M.
13. Přístup vybraných skupin obyvatel ke zpravodajství – Mgr. Roučková
14. Volné téma

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Partnerská škola