gymnázium, sportovní gymnázium, výpočetní technika, právo a veřejná správa
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PROFILOVÁ ČÁST MZ

Témata dlouhodobých maturitních prací pro obory:

Právo a veřejná správa:

1. Rozpočtové a příspěvkové organizace obce (Hladíková)
2. Přeshraniční spolupráce obce (Hladíková)
3. Organizační kultura ve veřejné správě (Novák)
4. Aktivity obecního úřadu pro zvyšování kvality života v obci (Novák)
5. Etika úředníků a zaměstnanců veřejné správy (Novák)
6. Rozpočet obce (Kobrová)
7. Historie správy obce (Kobrová)
8. Majetek obce (Kobrová)
9. Účetní agenda (Kobrová)
10. Porovnání právní stránky podnikání podle obchodního zákoníku a NOZ (Kobrová)
11. Srovnání NOZ s předchozí právní úpravou s dopadem na občansko-právní jednání (Kobrová)
12. Činnost městské policie (Kobrová)
13. Advokacie a notářská činnost (Kobrová)
14. Volné téma

Výpočetní technika:

1. Vývoj a historie počítačů (Král)
2. Mobilní technologie a jejich využití (Král)
3. Počítačové komponenty a periferie z pohledu uživatele (Král)
4. Stavba herního počítače (Král)
5. Stavba multimediálního počítače (Král)
6. Význam a úloha počítačových sítí v současné společnosti (Král)
7. Návrh lokální počítačové sítě pro školu (Král)
8. Historie a vývoj počítačových sítí (Král)
9. Počítačová síť v domácích podmínkách (Král)
10. 3D model školy – „Pavilón“/“Textilka“ (Erlebach)
11. Informační systém v ASP.NET (Erlebach)
12. Vytvoření hry v programu Gamemaker studio (Erlebach)
13. Stavba počítače (Erlebach)
14. Dark and deep web (:-P) (Erlebach)
15. Herní engine (Erlebach)
16. Volné téma

Rubriky
Partnerská škola