gymnázium, sportovní gymnázium, výpočetní technika, právo a veřejná správa
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Skupina, vesměs již zcestovalých studentů, se za doprovodu zkušeného organizátora exkurzí, historika Mgr. Zdeňka Nováka, LL.M.
a ,,překladatelky“ a znalkyně Vídně Mgr. Jany Koudelkové, vypravila poznávat krásy ,,našeho bývalého hlavního města“.

Pomyslné kroky se ubíraly nejprve přes vánoční Prahu a odtud již autobusem do Vídně. Ještě rozespalé nás zastihlo centrum města se svými širokými bulváry s reprezentativní barokní, klasicistní i secesní architekturou a majestátní gotickou katedrálou sv. Štěpána. Prošli jsme císařským sídlem Hofburg. Odevšad na nás dýchala minulá století a vyhlášené vídeňské kavárny.

Císařský zámek Schönbrunn, který je vskutku věrný svému jménu, na nás velmi zapůsobil. Interiérům dominující obrazy téměř legendární ženy Franze Josefa, pohádkově krásné císařovny Sissi, dotvořily atmosféru letního sídla rakouských vladařů.

Večerní návštěva tradičních vánočních trhů umožnila ochutnat různé speciality, dokonale vstřebat atmosféru pulsující metropole a úspěšně tak zakončit náročný den.

Ráno po vydatné snídani jsme vyrazili obdivovat architekturu „rakouského Gaudího“. Mnoho z nás mohlo porovnat Hundertwasserhaus se stavbami v Barceloně. Milovníci výtvarného umění si zase přišli na své v uměleckohistorickém muzeu, kde měli možnost zhlédnout díla Rubense a dalších, nejen barokních a renesančních mistrů. V přírodovědné sekci nás zaujaly rozsáhlé sbírky nerostů, zkamenělin i hmotné prameny pravěkých kultur. Kostry dinosaurů vypadaly až hrozivě.

Předvánoční Vídeň lákala samozřejmě i k nákupům. Po návštěvě obchodních domů se čas naplnil a příjemné dva dny se nachýlily ke svému konci.

Co říci na závěr? Výlet do Vídně úspěšně navázal na dřívější exkurze a určitě nebyl poslední. Není na škodu občas opustit školní lavice a učit se poznávat také jiným způsobem. Vyhlédnutí z české kotliny a vjem odlišné (a přece podobné) mentality a kultury je neméně potřebný.

Velký dík za skvělou atmosféru patří všem zúčastněným. Největší pak Jakubovi Veselému (7.O), který celou exkurzi zorganizoval a zajistil její bezproblémový průběh.

 

Vojtěch Libnar, oktáva

Rubriky
Partnerská škola