gymnázium, sportovní gymnázium, informační technologie, veřejnosprávní činnost

Dle usnesení Rady Libereckého kraje č. 10//13/RK jsou příspěvkové organizace zřizované Libereckým krajem povinny zvěřejnit etický kodex:

Dle usnesení Rady Libereckého kraje č. 10//13/RK jsou příspěvkové organizace zřizované Libereckým krajem povinny zvěřejnit tyto dokumenty:

1. Zřizovací listina včetně dodatků

2. Organizační řád

3.      Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
4.      Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

5.      Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok včetně roční účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha)

6.      Smlouvy dle veřejných zakázek nad 500 tis.

Rubriky
Partnerská škola