gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra, výpočetní technika, právo a veřejná správa

Každý z nás nosí ve svém srdci a hlavě nějaké sny. Nemáme všichni stejné sny. Některé sny mohou mnohým lidem připadat nesmyslné, bezcenné, velikášské, zbytečné, drzé. Tytéž sny mohou jiní označit za odvážné, skvělé, hodné vypětí, rizika i značných obětí. Respektujme sny jiných.

Je před námi další rok. Rok 2016, rok olympijský. Sen o olympijském startu, o olympijské medaili, má ve své hlavě mnoho začínajících sportovců. Ale dojít až k naplnění tohoto snu dokáže málokdo. Za mimořádným úspěchem (samozřejmě nejen sportovním) stojí vždy mimořádné množství odhodlání, úsilí, motivace, rizika a zejména obrovské množství práce! Úspěch je obvykle o schopnosti dokázat odpracovat víc, než ostatní, dokázat se dostat až na hranu svých schopností a možností. Je to o schopnosti soustředit se, mnohého se vzdát a tvrdě jít za realizací snu. Je to o schopnosti maximálně využít svůj čas na cestu k cíli.

Proto si velmi vážíme každé pomoci. Pomoci i Vás, pedagogických pracovníků naší školy. Pomoci, kterou nám poskytujete velmi často nad rámec Vašich pracovních povinností. Uvědomujeme si, že nám věnujete čas, který byste mohli věnovat sobě a svým zájmům. A tento Váš čas šetří čas náš. Čas, kterého máme právě pro ty naše „neskromné“ sny tak málo. Cítíme i Vaši morální podporu a radost z našich úspěchů. Jsme rádi, že většina z Vás si uvědomila, že bez Vás by to nešlo. A že jste se vlastně stali členy našeho širokého realizačního týmu a že náš eventuální úspěch se stává i Vaším úspěchem. Nesmírně si vážíme skutečnosti, že se opravdu výjimečně setkáváme s lidmi, kteří se snaží, když na něco nemají, ty úspěšnější a odvážnější pomluvit, jejich práci poplivat a znechutit jim ji.

Děkujeme všem přejícím zaměstnancům školy za pomoc a přejeme Vám, aby nejen příští rok jste byli zdraví, šťastní a spokojení nejen v osobním, ale i pracovním životě. A přejeme Vám, aby se i některé z Vašich snů staly realitou.

Tréninková skupina Iva Pitáka a Aleny Jindříškové.

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Partnerská škola