gymnázium, sportovní gymnázium, výpočetní technika, právo a veřejná správa
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

WP_20170510_003

Míša Slámová, žákyně 7.O, se kromě studia věnuje mnoha aktivitám více či méně se školou souvisejícími. Velmi aktivně se v posledních letech zapojila do mimoškolního vzdělávání, např. do celostátní činnosti České středoškolské unie (pořádání diskusí o možnostech středoškolského vzdělávání, kampaň Revoluce na střední, atd.), podpory fair trade obchodu nebo absolvování velmi náročného kurzu Centra pro talentovanou mládež (kurz v angličtině zaměřený na biologii) s vynikajícím výsledkem 87 %.

Zdaleka nejvíce času jí však v posledních měsících zabrala Středoškolská odborná činnost v oboru biologie. Dlouhodobá stáž na Akademii věd ČR obnáší desítky cest do Prahy a stovky hodin práce v laboratoři či doma u počítače. Výsledkem této dvouleté (a stále pokračující) neúnavné činnosti je neobvykle obsáhlá vědecká odborná práce, po jejímž posouzení postoupila Míša do krajského kola, které proběhlo 10. května na Technické univerzitě v Liberci (foto). V letošním roce byly zastoupeny práce ve všech 18 oborech. Do SOČ se zapojilo 14 škol z Libereckého kraje, z toho 7 gymnázií a 7 středních odborných škol. Do krajského kola bylo přihlášeno 86 prací (napsalo je 92 autorů), obhajováno bylo 77 z nich. Do celostátního kola postoupilo v této velice těžké konkurenci (zvláště v oboru biologie) 17 prací z prvních míst  a Míša se velice těsným 2. místem dostala mezi 11 prací porotou doporučených k licitaci (do užšího výběru). Míšina práce byla přijata s velkým obdivem jak ze strany odborné komise (tvořené středoškolskými i vysokoškolskými učiteli), tak i ze strany Míšiných konkurentů v krajském kole.

Celostátního kola se tentokrát Míše dosáhnout nepodařilo, ale i tak zůstává její práce mimořádným úspěchem, možným základem pro budoucí bakalářskou práci, a hlavně příkladem hodným následování pro ty studenty naší školy, kteří mají zájem o nějaké téma a mají chuť něco dokázat. Spolu s Míšinými spolužačkami, s nimiž jsem obhajobu v Liberci sledoval, tak můžeme potvrdit: zkuste to, stojí to za to.

A o čem Míšina práce vlastně je? To už nám vysvětlí Míša sama:

Název tvojí práce SOČ  “Mutageneze obalového glykoproteinu ptačích retrovirů” zní velmi odborně. Mohla bys prosím ve zkratce popsat, co bylo součástí tvého výzkumu?

Zabývala jsem se ptačím retrovirem ASLV-C, který ohrožuje drůbež. Mým cílem bylo zjistit, jaká konkrétní místa v jeho genomu jsou zodpovědná za to, zda virus vstoupí do buňky, či nikoliv. Proto jsem si vyzkoušela evoluci na vlastní kůži a vytvořila nové mutanty tohoto viru. Při výzkumu jsem zjistila, že některé mnou vytvořené viry mají schopnost vstupovat i do buněk, kam by vstupovat neměly, a naopak některé viry nedokázaly vstoupit do buněk, kam by vstoupit měly. Podařilo se mi upravit jejich hostitelský rozsah, a tudíž ovlivnit jejich schopnost infikovat buňky. Všechny mutované viry jsem dala sekvenovat. Díky porovnání získaných sekvencí DNA vím, ve kterých místech se liší od původního viru. Bohužel jsem nestihla identifikovat přesný vliv jednotlivých mutací.

Co ti práce SOČ dala?

Díky SOČ jsem se dostala do laboratoří Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Získala jsem skvělého školitele, Davida Přikryla, který mi věnoval spoustu času a všechno mi trpělivě vysvětloval. Naučila jsem se spoustu molekulárně genetických metod, viděla jsem na vlastní oči, jak probíhá infekce kuřátek a ve volných chvílích jsem si povídala s vědci o jejich aktuálním výzkumu. Věda je multikulturní prostředí, tudíž jsem se nevyhnula angličtině a kontaktu s odborníky z celého světa. Ty dva roky práce mě ovlivnily opravdu razantním způsobem. Především jsem se ale velice osamostatnila a naučila se pracovat dlouho do noci.

Co ti SOČ vzala?

Čas. Když jsem jezdila v průběhu školního roku do Prahy, tak jsem vstávala ve čtyři ráno a vracela se v devět večer. Nestíhala jsem se pak připravit do školy tak, jak bych měla (tímto se omlouvám všem učitelům). Víkendy a večery jsem také musela podřídit této práci, takže někdy musela legrace s přáteli ustoupit do pozadí. Mě ta práce ale tak bavila, že mi to bylo fuk.

Co bys řekla lidem, kteří by chtěli začít psát SOČ?

Jděte do toho! Je to nejlepší zkušenost, kterou můžete na střední škole získat. Oborů je 18, každý si zvládne vybrat téma, které mu sedne. Pokud nevíš, jaké konkrétní téma si vybrat, mrkni na stránky Otevřené vědy nebo se obrať na mě, ráda ti poradím. I když je SOČ velká dřina, měla by to být především zábava.

Děkujeme a přejeme hodně dalších nejen studijních úspěchů.

Rubriky
Partnerská škola