gymnázium, sportovní gymnázium, informační technologie, veřejnosprávní činnost
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace

IČ: 00856037
telefon:+420 481 549249

Budova Gymnázia: Kostelní 259, 51401 Jilemnice
Budova Střední odborné školy: Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice

Ředitel školy
PaedDr. Václav Hartman
e-mail : reditel@gymjil.cz
Zástupce ředitele
Mgr. Daniel Martinek, LL.M.
e-mail: zastupce@gymjil.cz
Vedoucí trenér
Mgr. David Šnajdr
e-mail: david.snajdr@gymjil.cz
Výchovný poradce
Mgr. Zdeněk Novák, LL.M.
e-mail: zdenek.novak@gymjil.cz
Výchovné poradenství
Předseda Rady školy
Ing. Martin Šnorbert
e-mail: sr@gymjil.cz
Protidrogová prevence
Mgr. Karla Hebelková
e-mail: karla.hebelkova@gymjil.cz

Sekretariát školy

telefon:+420 481 549 249

Hospodářka školy
Petra Kuříková, DiS.
e-mail: petra.kurikova@gymjil.cz
Účetní
Ing. Jaroslava Lipská
e-mail: jaroslava.lipska@gymjil.cz

Kontakty na pracovníky školy ve tvaru:  jmeno.prijmeni@gymjil.cz

Rubriky
Partnerská škola