gymnázium, sportovní gymnázium, informační technologie, veřejnosprávní činnost
Název školy Gymnázium a SOŠ, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace
Adresa Tkalcovská 460, 514 01 Jilemnice
00856037
Kontakty
Ředitel PaedDr. Václav Hartman
Telefon +420 481 541 541
Fax +420 481 549 240
Email reditel@gymjil.cz
www www.gymjil.cz
Zřizovatel
Název Liberecký kraj
70891508
Adresa U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Kontakt
Telefon +420 485 226 111
Fax +420 485 226 444
Email kc@kraj-lbc.cz
www www.kraj-lbc.cz
Rubriky
Partnerská škola