gymnázium, sportovní gymnázium, výpočetní technika, právo a veřejná správa
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Gymnázium (osmileté)

Přijímáni jsou žáci po 5. ročníku ZŠ. Scházejí se zde vesměs žáci s vysokou studijní morálkou a práce s nimi je efektivní a vykazuje kvalitní studijní výsledky. Výuka probíhá podle nového školního vzdělávacího programu. Od 1. ročníku (primy) se žáci učí jednomu cizímu jazyku (angličtině) s dotací 4 hod. týdně, výuka 2. cizího jazyka (němčiny nebo francouzštiny) je zahájena již ve 2. ročníku (sekundě) s dotací 2 hod. týdně. V 7. a 8. ročníku si vybírají podle svého zájmu a potřeby několik volitelných předmětů. Součástí výuky je týdenní lyžařský kurz ve druhém a pátém ročníku a sportovně turistický kurz v sedmém ročníku studia. Maturitní zkouška se bude skládat ze státní a školní části stejně jako na ostatních středních školách.

Gymnázium (čtyřleté)
K tomuto studiu jsou přijímáni žáci po absolvování 9. ročníku ZŠ. Učební plán se téměř shoduje s vyššími ročníky osmiletého studia včetně možnosti volby volitelných předmětů ve třetím a čtvrtém ročníku. Žáci se učí po celé čtyři roky dvěma cizím jazykům (angličtině a němčině) s hodinovou dotací 3 – 4 hodin týdně pro každý jazyk. V prvním a druhém ročníku si volí povinně jeden z předmětů estetické výchovy (hudební nebo výtvarná výchova).
Také toto studium dává žákům široké všeobecné základy a umožňuje specializaci studentů podle zájmů o další vysokoškolské nebo vyšší pomaturitní studium. I zde je součástí výuky týdenní lyžařský kurz v prvním ročníku a sportovně turistický kurz ve třetím ročníku studia. Maturitní zkouška bude probíhat obdobně jako u osmiletého studia.

Rubriky
Partnerská škola