gymnázium, sportovní gymnázium, výpočetní technika, právo a veřejná správa
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Hlavní je bezpečnost

3.A  a septima pod vedením příjemné „energetičky“

Energie vyrobená spalováním, tedy tepelná energie, představuje stále nadpoloviční  podíl produkce energie v naší České kotlině. Efektivnější než výroba energie spalováním je samozřejmě výroba v jaderných elektrárnách. Ta ovšem stále naráží na jistý odpor veřejnosti. Proto tepelné elektrárny stále ještě budou hrát důležitou roli v naší energetice.

Dne 25. dubna 2017 navštívili třídy 3.A a 7.O v doprovodu pánů učitelů Mládka a Podzimka tepelnou elektrárnu v Poříčí u Trutnova, která zásobuje elektřinou a teplem celé Trutnovsko.

Proškoleni  v oblasti „bezpečnosti při práci a ochraně zdraví při práci“ dle požadavků elektrárny jsme vyrazili ranním vlakem z Jilemnice na Trutnov. Vystoupili jsme na stanici Trutnov-střed na konci Trutnova a zhruba kilometrovou procházkou jsme dorazili k vrátnici elektrárny.

Na vrátnici se nás ujal statný padesátník, který se jmenoval Novák a pracuje v Poříčí již přes 40 let. Byli jsme tedy v nejlepších rukou. Pan Novák nás seznámil nejenom s principem fungování elektrárny a teplárny, ale i se systémy, které jsou nutné k dokonalému spalování uhlí a bioodpadu, k rekuperaci „odpadní“ energie, k chemickému čištění vody a úpravě pevného odpadu pro další využití.

Věnovali jsme se též otázkám ekologie. Především jsme mluvili o spalování bioodpadu a dotacích EU pro tento způsob výroby energie. Zajímavá byla otázka, do jaké míry je spalování obnovitelných surovin vlastně ekologické a do jaké míry je ekonomicky zajímavé pro existenci elektrárny. Pro mnohé bylo překvapením, že pro elektrárnu je z hlediska ekonomiky velmi důležité skladování, zpracování a prodej popela vzniklého v kotlích.

Jak se ukázalo, tak samotná finanční situace, v níž hrají důležitou roli evropské dotace a finance z prodeje odpadu, by byla zajímavým tématem sama o sobě a je samozřejmě hlavním parametrem životaschopnosti celého komplexu.

Mezi další zajímavosti patří ukázka cvičení hasičů, kteří využívají budovu elektrárny jako cvičení hašení vysokých budov. Například pro pana učitele Mládka bylo mírným překvapením, že vagóny na uhlí jsou ze třetiny naplněné vzduchem kvůli vnitřní přepážce vagónu pro snadné vyklápění. Dívali jsme se na přehazování štěpky, aby nedošlo v důsledku tepla vzniklého při biologickém rozkladu k jejímu vznícení. Sledovali jsme průzorem spalování uhelného prachu ve fluidním kotli za teploty 900°C ve výšce 40 metrů nad zemí. Viděli jsme generátory dávající až 3000 A , demontované rotory parních turbín a monumentální staré (ale funkční) kotle na spalování černého uhlí. Někteří z nás se podivovali, že areál elektrárny už má za sebou první sečení trávy, atd. Bylo zkrátka na co se dívat kamkoliv jsme otočili svoje zraky.

Exkurze nám všem otevřela náhled do několika odvětví průmyslu a ekonomiky a rozšířila tak povědomí o oborech, které je možno po maturitě studovat.

Fotografie z exkurze naleznete pod odkazem https://www.zonerama.com/Album/2954266

Rubriky
Partnerská škola