gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra, výpočetní technika, právo a veřejná správa

Zpravodaj

Naše škola je již zaregistrována do mezinárodní překladatelské soutěže Yuvenes Translatores.

Do soutěže se můžete přihlásit u PaedDr. Nataši Novákové do 12. října 2015 pouze prostřednictvím e-mailu. Uveďte jméno a příjmení  spolu s jazykovou kombinací  (ze kterého a do kterého jazyka chcete soutěžní text překládat např. z EN do CS) a přesným datem narození v roce 1998

V dubnu 2016 je pro vítěze připravena cesta do Bruselu, kde jim předá cenu místopředsedkyně Evropské komise

Úřední jazyky EU:

angličtina (EN), bulharština (BG), čeština (CS), dánština (DA), estonština (ET), finština (FI), francouzština (FR), chorvatština (HR), irština (GA), italština (IT), litevština (LT), lotyština (LV), maďarština (HU), maltština (MT), němčina (DE), nizozemština (NL), polština (PL), portugalština (PT), rumunština (RO), řečtina (EL), slovenština (SK), slovinština (SL), španělština (ES) a švédština (SV).

 

VÝBĚR STUDENTŮ

V těchto pravidlech a pokynech se pod pojmy „student“ a „vybraný student“ rozumějí všichni studenti, které vybraná škola do soutěže nominovala. Každá vybraná škola může nominovat dva až pět studentů, kteří musí splňovat tyto podmínky:

  • musí být narozeni v roce 1998
  • a musí být řádnými studenty školy, která splňuje podmínky v části 1.1.

Účelem pravidla týkajícího se roku narození je vytvořit rovné podmínky pro školy ve všech zemích EU. Pokud se ukáže, že se student v roce 1998 nenarodil, bude ze soutěže vyloučen.

Škola musí u každého vybraného studenta uvést jazykovou kombinaci, kterou si pro soutěž zvolil, tzn. jazyk, ze kterého a do kterého chce soutěžní text překládat.

 

Na počátku školního roku proběhlo vyhlášení nového projektu, na kterém úzce spolupracují Památník Terezín, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Institut Terezínské iniciativy a v neposlední řadě též Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).

Projekt nese název Školákem ve válečných letech.

Jeho tématem je školní prostředí na území Protektorátu Čechy a Morava a odtrženého československého pohraničí v letech 1938 – 1945, cílem pak přiblížení projevů nacistického totalitního režimu dnešním mladým generacím na příkladu školního prostředí v českých zemích. Projekt má několik rovin určených pro jednotlivce či školní kolektivy.

V prvé řadě uveďme možnost přihlásit se do soutěže ve středoškolské odborné činnosti (SOČ). Pokud si žák vybere téma pro svoji soutěžní práci ze seznamu navrženého NIDV do soutěže v SOČ pro školní rok 2015/2016, které se týká školství v letech 1938 – 1945, bude ji moci zpracovávat pod vedením odborníků z výše uvedených institucí.

Další možnost je určená jednotlivcům a školním kolektivům, které se nemohou anebo nechtějí přihlásit do soutěže v SOČ: pod vedením odborníků mohou žáci zpracovávat badatelský projekt týkající se školství v letech 1938 – 1945.

Třetí varianta se nabízí zapojením do výtvarné či literární soutěže, kterou pravidelně  na počátku kalendářního roku vyhlašuje Památník Terezín. Pro rok 2016 bude téma soutěže zvoleno s přihlédnutím k tématu projektu.

A konečně poslední, čtvrtou možností je příprava putovní výstavy o válečné historii školy zapojené do projektu, kterou mohou školní kolektivy či jednotlivci připravovat pod vedením odborníků z výše uvedených institucí.

Ti, kteří se zapojí do projektu jakýmkoliv výše uvedeným způsobem, nemusejí svou práci či výstavu zpracovávat ve vztahu ke školnímu prostředí přímo ve svém bydlišti, i když to je samozřejmě povětšinou nejjednodušší, ale mohou si téma zvolit ve spojitosti s jakýmkoliv místem na území dnešní České republiky.

Projekt by měl vyvrcholit v červnu 2016 v Památníku Terezín formou studentské konference, přehlídkou nejlepších výstav a předáním cen vítězům soutěží. Autorům nejlepších badatelských prací bude též nabídnuta další spolupráce v oblasti prezentace jejich výsledků a možnost publikování v odborném tisku.

Bližší informace a kontakty na organizátory mohou zájemci o projekt nalézt na webu Školákem v Protektorátu na adrese http://skolakemvprotektoratu.pamatnik-terezin.cz/.

 

Mgr. Tomáš Rieger

Že nevíte proč a v čem? V celostátní výtvarné soutěži – kategorie 11-15 let, v níž se děvčata Ludmila Gazdová a Pavlína Jechová svými pracemi ucházejí o váš každý hlas, ale i o hlas poroty a případné prvenství v soutěži Šťastné stáří očima dětí. Výsledky veřejného hlasování a verdikt poroty budou vyhlášeny 6. října v Praze. Ceny bude předávat již tradičně akademický malíř Kristian Kodet a Michal Nesvadba.

Hlasovat můžete zde.

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Partnerská škola