gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra, výpočetní technika, právo a veřejná správa

Základy společenských věd

Vážení žáci,

nabízí se Vám opět jedinečná možnost zapojit se do vynikající grafické soutěže, která se koná ku příležitosti 175. výročí narození a 90. výročí úmrtí hostinského rodáka, malíře, fotografa, grafika a vynálezce Karla Klíče. Ten v roce 1878 vynalezl heliogravuru, při pobytu v Anglii v roce 1890 proces zdokonalil. V roce 1892 sestrojil první hlubotiskovou rotačku.

Soutěž proběhne ve dvou kategoriích:

žáci II. stupně ZŠ a nižší ročníky gymnázií

studenti středních škol a vyššího stupně gymnázií

Dodané grafické výtvarné práce mohou být v různých grafických technikách – hlubotisk (suchá jehla, lepty, papíroryt…), tisk z výšky (linoryt, tisk z koláže…), monotyp a jiné. Jedná se o klasické grafické tiskařské techniky. Nejedná se o počítačovou grafiku.

Práce mohou být nejdéle 2 roky staré, autoři ale musí být aktuálně žáky školy. Počet zaslaných prací do soutěže není omezen. Nevyžadujeme paspartování. Soutěžní práce se nevracejí.

Jednotlivé tisky max. formátu A3 musí být signovány – číslo tisku/z počtu tisků, jméno autora, třída/ročník, rok zhotovení.

Práce zasílejte do 15. května 2016 na adresu Gymnázium a SOŠ Hostinné, Horská 309, 54371 Hostinné.

Vernisáž vystavených prací za účasti soutěžících a ocenění nejlepších grafik proběhne v pátek 24. června 2016 v ambitu kláštera v Hostinném.

Součástí vernisáže bude ukázka některých netradičních grafických technik.

Těšíme se na Vaši účast a přejeme Vám radost z práce a mnoho úspěchů!

K překládání jsou nutné nejen znalosti cizích jazyků, ale především výborné  dovednosti v mateřském jazyce. Porozumění originálnímu textu je jen prvním krokem; druhým krokem – možná obtížnějšímje s použitím cílového jazyka (do něhož se překládá) vytvořit plynulý, idiomatický text.

Tyto kompetence jsou velmi důležité i pro všechny naše žáky, kteří budou letos soutěžit v Juvenes Translatores.

Blahopřejeme! Vaše škola byla vybrána k účasti v soutěži Juvenes Translatores. 

Tato radostná zpráva, kterou jsem dnes obdržela, patří všem soutěžícím z našeho Gymnázia a SOŠ Jilemnice.

Letošní ročník se koná 26. listopadu 2015.

Tématem je Evropský rok pro rozvoj.

Vítězové budou pozváni na slavnostní předání cen do Bruselu, které se bude konat na jaře 2016.

 

Dr. Nataša Nováková, organizátorka soutěže

Město Jilemnice ve spolupráci s ICM Jilemnice v rámci celoroční tématické soutěže pro děti a mládež pořádané jako součást aktivit projektu „Jilemnice udržitelná“ vyhlašuje 2. kolo soutěže na téma: Jilemnice 2015 (jako) živá

Fotosoutěž probíhá do 14. 12. 2015

Vyhlášení oceněných autorů, předání cen a vystavení vybraných fotograí pro veřejnost proběhne v lednu 2016 v rámci veřejné prezentace Urbanistické vize města Jilemnice.

 

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Partnerská škola