gymnázium, sportovní gymnázium, výpočetní technika, právo a veřejná správa
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Výuka

Všem zájemcům o chemii sdělujeme, že právě startuje 54. ročník chemické olympiády.
Máme radost, že se již někteří žáci vyššího gymnázia na stránkách chemické olympiády elektronicky
přihlásili a úlohy domácí části začali řešit.

Pro ostatní, kteří by olympiádu také chtěli zkusit, upozorňujeme, že
do 31. října je nutné se
na stránkách chemické olympiády elektronicky přihlásit!

Níže přinášíme zadání jednotlivých kategorii. Naleznete zde i veškeré další informace týkající se přihlášení, termínů apod.

Vyšší gymnázium:

54CHO_A_SK_zadani_teorie         kat. A (4. roč. a oktáva)

5ChO_B_SK_zadani                     kat. B (3. roč. a septima)

54ChO_C_SK_zadani                   kat. C (1. a 2. roč., kvinta a sexta)

Nižší gymnázium:

54ChO_D_SK_Zadani                  kat. D

 

 

WP_20170620_004Odkaz odboje žije!

A my si ho připomněli při příležitosti 75. výročí úspěšného provedení atentátu na zastupujícího říšského protektora, SS-obergruppenführera Reinharda Heydricha. Exkurze s názvem „Po stopách československého odboje“, organizovaná Studentským parlamentem, se stala další vydařenou akcí studentů. Díky za to patří Luboši Ducháčkovi, Jakubu Veselému, Elišce Fáborské, a dále mentorům Mgr. Zdeňku Novákovi a Mgr. Mojmíru Zemánkovi.

Hned od počátku se naše kroky ubíraly místy těsně spjatými s hrdinnou i pohnutou historií českého národa. Projeli jsme Panenské Břežany, odkud odjížděl Heydrich na svou poslední cestu, připomněli jsme si místo provedení atentátu v ulici V Holešovičkách, i místo, kde nalezli smrt stateční bojovníci za svobodu naší země: Jan Kubiš, Josef Gabčík, Adolf Opálka, Jaroslav Švarc, Josef Valčík, Josef Bublík a Jan Hrubý – kostel sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze. Čest jejich památce.

Následovala prohlídka „Pečkárny“, Petschkova paláce, kde v období Protektorátu Čechy a Morava sídlilo gestapo, a kde trpěli, skryti před zraky všech, později často neprávem opomíjení, mnozí čeští vlastenci.WP_20170620_011

Tragický osud Lidic, který obnažil zrůdnost nacistického Německa a jeho přisluhovačů před celým světem, jsme při naší vzpomínce na oběti válečného běsnění nemohli vynechat. Prošli jsme si lidický památník, který, doufejme, zůstane i nadále mementem příštím generacím. Je třeba vyzdvihnout činy II. odboje a odsoudit nehumánní a perverzní ideologii i praxi německého nacistického režimu a připomínat si utrpení a statečnost tisíců Čechů a Slováků. Být hrdi na svou vlast a znát její dějiny.

WP_20170620_009To vše, jak pevně věřím, bude příslibem, že český (a slovenský) národ má budoucnost. Jakou si ji vytvoříme, bude záležet na nás.

Vojtěch Libnar, 7.O

WP_20170510_003

Míša Slámová, žákyně 7.O, se kromě studia věnuje mnoha aktivitám více či méně se školou souvisejícími. Velmi aktivně se v posledních letech zapojila do mimoškolního vzdělávání, např. do celostátní činnosti České středoškolské unie (pořádání diskusí o možnostech středoškolského vzdělávání, kampaň Revoluce na střední, atd.), podpory fair trade obchodu nebo absolvování velmi náročného kurzu Centra pro talentovanou mládež (kurz v angličtině zaměřený na biologii) s vynikajícím výsledkem 87 %.

Zdaleka nejvíce času jí však v posledních měsících zabrala Středoškolská odborná činnost v oboru biologie. Dlouhodobá stáž na Akademii věd ČR obnáší desítky cest do Prahy a stovky hodin práce v laboratoři či doma u počítače. Výsledkem této dvouleté (a stále pokračující) neúnavné činnosti je neobvykle obsáhlá vědecká odborná práce, po jejímž posouzení postoupila Míša do krajského kola, které proběhlo 10. května na Technické univerzitě v Liberci (foto). V letošním roce byly zastoupeny práce ve všech 18 oborech. Do SOČ se zapojilo 14 škol z Libereckého kraje, z toho 7 gymnázií a 7 středních odborných škol. Do krajského kola bylo přihlášeno 86 prací (napsalo je 92 autorů), obhajováno bylo 77 z nich. Do celostátního kola postoupilo v této velice těžké konkurenci (zvláště v oboru biologie) 17 prací z prvních míst  a Míša se velice těsným 2. místem dostala mezi 11 prací porotou doporučených k licitaci (do užšího výběru). Míšina práce byla přijata s velkým obdivem jak ze strany odborné komise (tvořené středoškolskými i vysokoškolskými učiteli), tak i ze strany Míšiných konkurentů v krajském kole.

Celostátního kola se tentokrát Míše dosáhnout nepodařilo, ale i tak zůstává její práce mimořádným úspěchem, možným základem pro budoucí bakalářskou práci, a hlavně příkladem hodným následování pro ty studenty naší školy, kteří mají zájem o nějaké téma a mají chuť něco dokázat. Spolu s Míšinými spolužačkami, s nimiž jsem obhajobu v Liberci sledoval, tak můžeme potvrdit: zkuste to, stojí to za to.

A o čem Míšina práce vlastně je? To už nám vysvětlí Míša sama:

Název tvojí práce SOČ  “Mutageneze obalového glykoproteinu ptačích retrovirů” zní velmi odborně. Mohla bys prosím ve zkratce popsat, co bylo součástí tvého výzkumu?

Zabývala jsem se ptačím retrovirem ASLV-C, který ohrožuje drůbež. Mým cílem bylo zjistit, jaká konkrétní místa v jeho genomu jsou zodpovědná za to, zda virus vstoupí do buňky, či nikoliv. Proto jsem si vyzkoušela evoluci na vlastní kůži a vytvořila nové mutanty tohoto viru. Při výzkumu jsem zjistila, že některé mnou vytvořené viry mají schopnost vstupovat i do buněk, kam by vstupovat neměly, a naopak některé viry nedokázaly vstoupit do buněk, kam by vstoupit měly. Podařilo se mi upravit jejich hostitelský rozsah, a tudíž ovlivnit jejich schopnost infikovat buňky. Všechny mutované viry jsem dala sekvenovat. Díky porovnání získaných sekvencí DNA vím, ve kterých místech se liší od původního viru. Bohužel jsem nestihla identifikovat přesný vliv jednotlivých mutací.

Co ti práce SOČ dala?

Díky SOČ jsem se dostala do laboratoří Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Získala jsem skvělého školitele, Davida Přikryla, který mi věnoval spoustu času a všechno mi trpělivě vysvětloval. Naučila jsem se spoustu molekulárně genetických metod, viděla jsem na vlastní oči, jak probíhá infekce kuřátek a ve volných chvílích jsem si povídala s vědci o jejich aktuálním výzkumu. Věda je multikulturní prostředí, tudíž jsem se nevyhnula angličtině a kontaktu s odborníky z celého světa. Ty dva roky práce mě ovlivnily opravdu razantním způsobem. Především jsem se ale velice osamostatnila a naučila se pracovat dlouho do noci.

Co ti SOČ vzala?

Čas. Když jsem jezdila v průběhu školního roku do Prahy, tak jsem vstávala ve čtyři ráno a vracela se v devět večer. Nestíhala jsem se pak připravit do školy tak, jak bych měla (tímto se omlouvám všem učitelům). Víkendy a večery jsem také musela podřídit této práci, takže někdy musela legrace s přáteli ustoupit do pozadí. Mě ta práce ale tak bavila, že mi to bylo fuk.

Co bys řekla lidem, kteří by chtěli začít psát SOČ?

Jděte do toho! Je to nejlepší zkušenost, kterou můžete na střední škole získat. Oborů je 18, každý si zvládne vybrat téma, které mu sedne. Pokud nevíš, jaké konkrétní téma si vybrat, mrkni na stránky Otevřené vědy nebo se obrať na mě, ráda ti poradím. I když je SOČ velká dřina, měla by to být především zábava.

Děkujeme a přejeme hodně dalších nejen studijních úspěchů.

image009V úterý dne 6.6.2017 jsme navštívili s paní profesorkou Tuláčkovou a panem profesorem Podzimkem jeskyně v Poniklé.
Této prohlídky se zúčastnili zástupci ze tříd 3.O, 4.O, 6.O a 7.O.

Na prohlídku  jsme se pečlivě připravili. Každý musel mít helmu, čelovku nebo baterku, starší oblečení a pevné boty.

Tyto jeskyně jsou veřejnosti nepřístupné, ale my jsme měli dva  zkušené průvodce – pana Miloše Hájka a pana Jana Lukeše. Rozdělili jsme se do dvou skupin a prohlídka mohla začít.

20170606_135639Úzkým průchodem ve skále jsme vstoupili do nejstarší objevené jeskyně Starého dómu. Zde byla téměř veškerá krápníková výzdoba
v minulosti zničena nezvanými návštěvníky. Prohlídka pokračovala spletí tunelů, ve kterých bylo nutno se plazit, klouzat a lézt po kolenou v blátě a v jiných jílovitých naplaveninách. Nejnáročnější trasa vedla ze Starého dómu prudkým klesáním  ke Zvonu. Dále následovalo strmé stoupání po žebříku k Rumcajsově zvonici, odkud jsme se vrátili zpět do Starého dómu.

Poté jsme nahlédli do Mikulášské a Netopýří jeskyně. V závěru cesty jsme přes Krokodýlí dóm došli až k Jezernímu dómu, kde jsme ochutnali velmi chutnou podzemní vodu z jezírka. Odvážnější z nás se dostali až na konec Štoly naděje, která byla uměle vytvořena, ale zatím se u ní nepodařilo objevit žádné krasové útvary. Ven z jeskyně jsme vystoupali po vysokém žebříku.

Přestože jsme byli špinaví od hlavy až k patě a při čekání na vlak nás zastihla bouřka a prudký déšť, dobrodružná prohlídka ponikelského podzemí se nám moc líbila.

Na závěr bychom chtěli poděkovat našim průvodcům za poutavý výklad, pomoc při zdolávání náročné cesty i za čas, který si ve svém volnu na nás udělali. Dále děkujeme Lukáši Pajerovi
(2. B) z Poniklé za zprostředkování této zajímavé exkurze.

Martin Fidrhel 7.O

Denisa Mládková 5.O

User comments

Anička Šírová

Každoročně se naše škola zapojuje do chemické olympiády. V dubnu proběhla krajská kola kategorie B a C, kterých se zúčastnili také čtyři  žáci z naší školy.

Výborné 2. místo vybojovala v kategorii B  Anička Šírová
ze septimy. Jen 1,5 bodu jí scházelo na 1. místo! Blahopřejeme!
Anička se už teď moc těší, jak letos o prázdninách opět (už počtvrté) vyrazí na dvoutýdenní letní soustředění mladých chemiků na Běstvinu.

Druhý náš soutěžící ze septimy Martin Fidrhel si zpočátku vedl také velmi dobře. Po anorganické a organické části  byl dokonce o 0,5 bodu před Aničkou na průběžném 4. místě. Nadějné výsledky však pokazil v části praktické a nakonec skončil na 9. místě.

V kategorii C naši školu reprezentovali Markéta Braunová a Jakub Cerman z kvinty. Markéta se umístila na 11. místě, Jakub na 15. místě. Oba naši soutěžící patřili v této kategorii k nejmladším účastníkům a letos hlavně sbírali zkušenosti. Věříme, že za rok ve stejné kategorii budou jejich výsledky ještě lepší.

Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci naší školy. Velké poděkování jim patří také za čas a úsilí, které věnovali řešení náročných úloh teoretické a praktické části školního kola této olympiády.

výsledková listina CHO-B (1)

Rubriky
Partnerská škola