gymnázium, sportovní gymnázium, informační technologie, veřejnosprávní činnost

Výuka

User comments

Anička Šírová

Každoročně se naše škola zapojuje do chemické olympiády. V dubnu proběhla krajská kola kategorie B a C, kterých se zúčastnili také čtyři  žáci z naší školy.

Výborné 2. místo vybojovala v kategorii B  Anička Šírová
ze septimy. Jen 1,5 bodu jí scházelo na 1. místo! Blahopřejeme!
Anička se už teď moc těší, jak letos o prázdninách opět (už počtvrté) vyrazí na dvoutýdenní letní soustředění mladých chemiků na Běstvinu.

Druhý náš soutěžící ze septimy Martin Fidrhel si zpočátku vedl také velmi dobře. Po anorganické a organické části  byl dokonce o 0,5 bodu před Aničkou na průběžném 4. místě. Nadějné výsledky však pokazil v části praktické a nakonec skončil na 9. místě.

V kategorii C naši školu reprezentovali Markéta Braunová a Jakub Cerman z kvinty. Markéta se umístila na 11. místě, Jakub na 15. místě. Oba naši soutěžící patřili v této kategorii k nejmladším účastníkům a letos hlavně sbírali zkušenosti. Věříme, že za rok ve stejné kategorii budou jejich výsledky ještě lepší.

Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci naší školy. Velké poděkování jim patří také za čas a úsilí, které věnovali řešení náročných úloh teoretické a praktické části školního kola této olympiády.

výsledková listina CHO-B (1)

logo_olympiadaDne 6. dubna proběhlo 1. kolo Baťovy manažerské olympiády, kterého se zúčastnilo 1897 žáků SŠ. Na naší škole se do soutěže zapojili 3 žáci septimy – Hynek Mečíř, Martin Fidrhel a Luboš Ducháček.

Hynek Mečíř postoupil do finálového celostátního kola, které se uskuteční na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v červnu 2017. Martinovi scházel k postupu pouhý 1 bod a Luboš ztratil jen 4 body na finále. Tedy  žádný propadák, ba naopak!

Soutěžní test se skládal z 5 oblastí: matematika a logika, všeobecný ekonomický přehled, management a marketing, ekonomie a anglický jazyk.

Hynkovi přejeme mnoho zdaru v celostátním kole a věříme, že se stane inspirací i pro ostatní žáky!

 

Zdeněk Novák, koordinátor soutěže

Hlavní je bezpečnost

3.A  a septima pod vedením příjemné „energetičky“

Energie vyrobená spalováním, tedy tepelná energie, představuje stále nadpoloviční  podíl produkce energie v naší České kotlině. Efektivnější než výroba energie spalováním je samozřejmě výroba v jaderných elektrárnách. Ta ovšem stále naráží na jistý odpor veřejnosti. Proto tepelné elektrárny stále ještě budou hrát důležitou roli v naší energetice.

Dne 25. dubna 2017 navštívili třídy 3.A a 7.O v doprovodu pánů učitelů Mládka a Podzimka tepelnou elektrárnu v Poříčí u Trutnova, která zásobuje elektřinou a teplem celé Trutnovsko.

Proškoleni  v oblasti „bezpečnosti při práci a ochraně zdraví při práci“ dle požadavků elektrárny jsme vyrazili ranním vlakem z Jilemnice na Trutnov. Vystoupili jsme na stanici Trutnov-střed na konci Trutnova a zhruba kilometrovou procházkou jsme dorazili k vrátnici elektrárny.

Na vrátnici se nás ujal statný padesátník, který se jmenoval Novák a pracuje v Poříčí již přes 40 let. Byli jsme tedy v nejlepších rukou. Pan Novák nás seznámil nejenom s principem fungování elektrárny a teplárny, ale i se systémy, které jsou nutné k dokonalému spalování uhlí a bioodpadu, k rekuperaci „odpadní“ energie, k chemickému čištění vody a úpravě pevného odpadu pro další využití.

Věnovali jsme se též otázkám ekologie. Především jsme mluvili o spalování bioodpadu a dotacích EU pro tento způsob výroby energie. Zajímavá byla otázka, do jaké míry je spalování obnovitelných surovin vlastně ekologické a do jaké míry je ekonomicky zajímavé pro existenci elektrárny. Pro mnohé bylo překvapením, že pro elektrárnu je z hlediska ekonomiky velmi důležité skladování, zpracování a prodej popela vzniklého v kotlích.

Jak se ukázalo, tak samotná finanční situace, v níž hrají důležitou roli evropské dotace a finance z prodeje odpadu, by byla zajímavým tématem sama o sobě a je samozřejmě hlavním parametrem životaschopnosti celého komplexu.

Mezi další zajímavosti patří ukázka cvičení hasičů, kteří využívají budovu elektrárny jako cvičení hašení vysokých budov. Například pro pana učitele Mládka bylo mírným překvapením, že vagóny na uhlí jsou ze třetiny naplněné vzduchem kvůli vnitřní přepážce vagónu pro snadné vyklápění. Dívali jsme se na přehazování štěpky, aby nedošlo v důsledku tepla vzniklého při biologickém rozkladu k jejímu vznícení. Sledovali jsme průzorem spalování uhelného prachu ve fluidním kotli za teploty 900°C ve výšce 40 metrů nad zemí. Viděli jsme generátory dávající až 3000 A , demontované rotory parních turbín a monumentální staré (ale funkční) kotle na spalování černého uhlí. Někteří z nás se podivovali, že areál elektrárny už má za sebou první sečení trávy, atd. Bylo zkrátka na co se dívat kamkoliv jsme otočili svoje zraky.

Exkurze nám všem otevřela náhled do několika odvětví průmyslu a ekonomiky a rozšířila tak povědomí o oborech, které je možno po maturitě studovat.

Fotografie z exkurze naleznete pod odkazem https://www.zonerama.com/Album/2954266

V uplynulých týdnech proběhla okresní kola matematické olympiády pro žáky nižšího gymnázia, ve kterých se naši zástupci rozhodně neztratili.

V kategorii Z 6 se výrazně prosadili kluci z primy – Patrik Papoušek obsadil maximálním bodovým ziskem vynikající 1. – 2 misto, Ondřej Pokorný 3. – 5. místo, Ondřej Valenta 8. – 9. místo a Vojtěch Křivý 10. – 12. místo.

V kategori Z 7 podobně jako v jiných soutěžích velmi dobře uspěl Matěj Trojan ze sekundy (2. – 3. místo).

Na stupních vítězů jsme měli i naše zástupce v kategorii Z 8 díky terciánům Martinu Bujárkovi a Jakubu Erlebachovi (3. – 5. místo).

V kategorii Z 9, jediné, ve které se koná i krajské kolo, se neztratil Marek Malina (4.O), který se po úspěchu v okresním kole zařadil mezi úspěšné řešitele i v kole krajském.

Všem studentům blahopřejeme, děkujeme za čas a úsilí, keré věnovali řešení úloh domácího kola a těšíme se, že v příštím roce se k této osmičce šikovných chlapců přidají i nějaká děvčata. 🙂

Výsledkové listiny jsou ke shlédnutí zde:

Z 6 – Z 8

Z 9

nas-tymPřepište dějiny! Věta pro dnešek jako dělaná. Proč? Spolu s kolegy dějepisáři Štěpánem Boukalem a Jakubem Veselým (oba 6.O) a s kvalitní oporou, mentorem Mgr. Zdeňkem Novákem, LL.M. v zádech, jsme zvítězili v krajském kole mezinárodní Dějepisné soutěže studentů gymnázií! 

Druhý tým v pořadí jsme předstihli o ,,parník“ a upevnili si tak svoji pozici nejlepších mladých historiků v kraji, udělali dobré jméno škole a panu profesoru Novákovi. Nejeden učitel zúčastněných gymnázií mu nezapomněl pogratulovat a divit se, že v ,,malé“ Jilemnici je skupina lidí, kteří se dokáží skvěle připravit na širokospektré otázky z období let 1949 – 1967. 

Příprava vyžaduje studium odborné literatury, kterou počítáme na pár desítek knih a seminářů, chcete-li konzultačních hodin, každý týden s p. prof. Novákem, který jim věnuje svůj volný čas, stejně jako my. Úspěch tedy není o nadání, ale jen o dlouhodobé, kvalitní přípravě a vytrvalosti. Každý si může najít obor, který ho baví a stát se výborným, pokud má špetku houževnatosti, drobet cílevědomosti a smysl pro fair play…

Letos chceme navázat na roky minulé. Ceníme si zejména toho, že již potřetí jsme si zajistili přímý postup do finále v Chebu. Navíc se neustále zlepšujeme! V minulém ročníku soutěže jsme obsadili 10. místo v celostátním kole z celkového počtu 75 gymnázii!

Jedná se vpravdě o prestižní klání, které podporuje, ať už svojí přítomností, záštitou, či finančními dary, ministerstvo školství, mnoho čelních politiků, vědců, osobností veřejného života v České i Slovenské republice. Podporu poskytují kraje i obce, a to včetně města Jilemnice.

V současné době lidé zapomínají, že dějiny jsou učitelkou života a nevěnují studiu historie příliš pozornosti. Nevědí pak například, jak se rozhodnout u voleb a kam by chtěli, aby směřovala budoucnost země i jich samých. Přicházejí o mnohé zajímavé lidské příběhy, protože dějiny jsou primárně dějinami lidí, tedy každého z nás.

Na závěr chci poděkovat klukům ze sexty a  našemu ,,trenérovi – mentorovi“, bez něhož by to nešlo.

Vojtěch Libnar

septima

 

Rubriky
Partnerská škola