gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra, výpočetní technika, právo a veřejná správa

Všeobecné informace

Charles_IVKlub Betánie Jilemnice pořádá přednášku o nejvýznamnějším českém panovníku, Karlu IV. Lektorem bude doc. Tomáš Petráček, vedoucí katedry Kulturních a náboženských studií FF Univerzity Hradec Králové. Široká veřejnost je zvána do Erbovního sálu Krkonošského muzea v Jilemnici ve čtvrtek 18.února 2016 od 19 hod.

Vstupné dobrovolné

moderator m  9. ročník celostátní soutěž


M L A D Ý  

NOVINOVÝ A YOUTUBER

M O D E R Á T O R  2  0  1 6

Přihlásit se lze od 10.2.2016!

Počet účastníků je omezen, rozhodující je datum přijetí přihlášky.

  • Láká vás práce v rozhlase, televizi nebo na jevišti? Umíte svým hlasem a svými nápady bavit spolužáky? Pak právě pro vás je určena soutěž Mladý moderátor , kterou pořádá Základní škola Slovanka v České Lípě, kde má také sídlo dětské školní rádio – Rádio Slovanka.
  • Využijte možnosti procvičení komunikačních schopnosti před velkým publikem a před profesionální porotou.
  • Celostátní kolo se uskuteční 15. dubna 2016 v České Lípě.

V úterý 2. 2. se naše třída (2.O) již druhým rokem zúčastnila  Souboje tříd. Ve vědomostní části byla mým spoluhráčem Pavlína Kadavá. Stejně jako v loňském roce jsme díky vědomostem, které nás naučili naši učitelé na gymnáziu, obsadili první místo. Otázky byly ze všech oborů, proto nebylo nutné se na tuto soutěž speciálně připravovat. V konečném výsledku jsme obsadili krásné třetí místo. Doufám, že za rok znovu poměříme své síly se soupeři.

Michael Richter 2.O

Vážení žáci,

nabízí se Vám opět jedinečná možnost zapojit se do vynikající grafické soutěže, která se koná ku příležitosti 175. výročí narození a 90. výročí úmrtí hostinského rodáka, malíře, fotografa, grafika a vynálezce Karla Klíče. Ten v roce 1878 vynalezl heliogravuru, při pobytu v Anglii v roce 1890 proces zdokonalil. V roce 1892 sestrojil první hlubotiskovou rotačku.

Soutěž proběhne ve dvou kategoriích:

žáci II. stupně ZŠ a nižší ročníky gymnázií

studenti středních škol a vyššího stupně gymnázií

Dodané grafické výtvarné práce mohou být v různých grafických technikách – hlubotisk (suchá jehla, lepty, papíroryt…), tisk z výšky (linoryt, tisk z koláže…), monotyp a jiné. Jedná se o klasické grafické tiskařské techniky. Nejedná se o počítačovou grafiku.

Práce mohou být nejdéle 2 roky staré, autoři ale musí být aktuálně žáky školy. Počet zaslaných prací do soutěže není omezen. Nevyžadujeme paspartování. Soutěžní práce se nevracejí.

Jednotlivé tisky max. formátu A3 musí být signovány – číslo tisku/z počtu tisků, jméno autora, třída/ročník, rok zhotovení.

Práce zasílejte do 15. května 2016 na adresu Gymnázium a SOŠ Hostinné, Horská 309, 54371 Hostinné.

Vernisáž vystavených prací za účasti soutěžících a ocenění nejlepších grafik proběhne v pátek 24. června 2016 v ambitu kláštera v Hostinném.

Součástí vernisáže bude ukázka některých netradičních grafických technik.

Těšíme se na Vaši účast a přejeme Vám radost z práce a mnoho úspěchů!

Evropská historická soutěž pro mladé historiky ze středních škol.

Téma IX. ročníku „Příběh fotografie – paměť a dějiny před i za objektivem“
Úkolem soutěžících je vytvořit práci na stanovené téma, a to na základě vlastního výzkumu (rozhovory s pamětníky, využití dobového tisku, výzkumu v místních archivech, kronikách, muzeích apod.). Nejde tedy o klasickou seminární práci založenou především na studiu literatury, ale o studii opřenou o vlastní badatelské poznatky.
Vyhodnocování soutěžních prací bude probíhat v několika kolech odbornými historickými komisemi, slavnostní vyhlášení deseti nejlepších prací proběhne v polovině dubna v Praze. Hodnotnýma cenama budou oceněni soutěžící i jejich učitelé.
Soutěžní práce je nutno odevzdat do 15.2.2016.
 Do soutěže je možné se přihlásit do 31.1.2016. 
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Partnerská škola