gymnázium, sportovní gymnázium, výpočetní technika, právo a veřejná správa
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Všeobecné informace

Všichni, kteří se nebojí používat vlastní hlavu, mají možnost ověřit si své schopnosti v Logické olympiádě. Registrace a všechny potřebné informace naleznete zde.

Výsledek obrázku pro logická olympiáda

O úspěchu rozhoduje místo získaných znalostí a vědomostí logické uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku. Na rozdíl od oborových soutěží nabízí Logická olympiáda úlohy nezávislé na úrovni vzdělání, a proto se mohou této soutěže účastnit děti a mládež od předškolního věku až po středoškoláky.

Registrace končí 30. září 2018 a zkusit to může opravdu každý. Odvažte se používat vlastní rozum!

Letak A5_LO_2018_01

Logicka_olympiada_2018 pro školy

 

V rámci projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I“ otevíráme na naší škole Fyzikální kroužek.

Kroužek se bude konat každou středu od 15:00 do 16:30 hodin v učebně fyziky (místnost č. 107). Vedoucím kroužku je pan učitel Mgr. Pavel Mládek.

Fyzikální kroužek bude zaměřen na praktickou část fyziky – fyzikální praktikum. Témata kroužku budou volena tak, aby sice vycházely z látky probírané v rámci ŠVP, ale aby bylo vidět napojení fyziky na ostatní přírodovědné obory, jako jsou strojírenství, elektrotechnika, meteorologie, lékařství, stavebnictví, robotika, atd. Tím si kroužek klade za cíl rozšířit žákům nadhled nad přírodovědnými obory, které by mohli do budoucna studovat a ke kterým je třeba znalostí fyziky.

Žáci budou provádět experimenty, přičemž důležité není tak ani vzorné provedení pokusu, jako zlepšení motorických dovedností, osvojení dovednosti plánovaní práce, pochopení dané problematiky. Naměřené výsledky se budeme učit zpracovat, interpretovat  a vyvozovat závěry.

Fyzikální kroužek má žákům umožnit získání dovedností, které budou nezbytné pro samostatnou práci vyžadovanou při studiu na vysokých školách a k velmi důležitému procvičení látky probírané o hodinách praktickou formou, na což nezbývá během hodin příliš času.

Přijďte si tedy zabádat. Kroužek není omezen věkem. Vy, kdo studujete na naší škole máte dveře otevřené a vše je ZDARMA. A uvidíte, že i fyzika může bavit.

 Průkaz ISIC je nástrojem k prokázání statusu studenta a čerpání slev po celém světě.  Průkazy vydávané na školách obsahují elektronický čip, který slouží studentům k řešení praktických úkonů po dobu studia (vstup do budovy školy, kopírování, využití v jídelně).

Kartu ISIC může získat každý, kdo je žákem naší školy. 

Výhody pro držitele:

  • platnost ve 124 zemích, nárok na více než 42.000 slev,
  • slevy na téměř 2300 místech v ČR,
  • slevy při nákupech, stravování a vzdělávání,
  • na permanentky v lyžařských areálech,
  • při cestování – letenky, autobusové a vlakové jízdenky,
  • na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek,
  • při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách,
  • příspěvek na kartu ISIC ve výši 200 Kč u bank,
  • celoroční cestovní pojištění UNIQA od 200 Kč.

Jaká je doba platnosti? ISIC platí až 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. do 31. 12. roku následujícího.  Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení!

Jak kartu ISIC získat? Je to jednoduché, stačí podat vyplněný formulář, přiložit fotografii a uhradit poplatek za vydání průkazu. Ceny jsou následující: nový průkaz 290 Kč, prodloužení platnosti 180 Kč, duplikát 110 Kč.  Kartu ISIC, revalidační známku (prodlužuje dobu platnosti) či případný duplikát při ztrátě nebo zničení si můžete objednat u Mgr. Zdeňka Nováka, LL.M. (kabinet výchovného poradce).

Stalo se dobrým zykem, že každé dva roky vyrazíme do Jeseníků. Kromě návštěvy těchto krásných hor vždy navštívíme přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně, která patří k jednomu z divů naší země.

Letos exkuzre proběhla v termínu 9.5. – 11.5. 2018 a vypadala takto:

1. den – Odjezd z Jilemnice (autobusové nádraží) v 7.00 hodin. Cesta: Jilemnice – Náchod – Klodzko – Zloty Stok – Paczkow- Javorník – Jeseník – Karlova Studánka. V Karlově studánce jsme vystoupili a šli přes Ovčárnu (cesta Karlova studánka – Ovčárna za pomoci místní kyvadlové dopravy), Praděd (nejvyšší hora Moravy) zpět do Karlovy Studánky údolím Bílé Opavy. Celkově asi 12 km. Do Karlovy Studánky jsme dorazili cca v 17.00 hodin. Odtud jsme jeli do Velkých Losin a do Rapotína (Holiday Resort Losinka). Zde jsme se ubytovali (po oba dny s polopenzí).
2. den – Po snídaní jsme vyrazili autobusem na Kouty (infocentrum) a odtud na exkurzi do elektrárny. Nejprve dolní nádrž s přednáškou v elektrárně a doprovodným filmem. Pak ukázka turbíny v podzemí a nakonec horní nádrž Dlouhé stráně.Pěšky jsme potom došli k informačnímu centru do Koutů a odtud autobusem do ruční papírny v Losinách.V Losinách byla v 16.00 domluvena exkurze v místní ruční papírně. Potom zpět do Rapotína na ubytování. Pár lidí mělo jěště dost sil si vyšlápnout na rozhlednu Bukovka na Bukovém kopci za naším kempem.
3. den – Úklid a odubytování. Potom pěšky (cca 10 minut) k zámku Losiny. Zde jsme měli rezervovánu prohlídka zámku. Losinský krásný renesanční zámek byl neblaze proslulý čarodějnickými procesy v 17. století. Odjezd od zámku v 11.30 hodin. Po cestě zpět jsme se vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí rozhodli vynechat rašeliniště Rejvíz a zvolili jsme cestu přes Šumperk, Rychnov a Hradec Králové, protože byla z Rapotína kratší než přes Polsko. Na autobusové nádraží do Jilemnice jsme dorazili asi v 16.30.

Počasí nám přálo a my se tešíme zase za dva roky na Jeseníky 2020

Fotky z exkurze si můžete prohlédnou na adrese https://photos.app.goo.gl/G5qu1JCXCdsyULHA6
Fotky budeme přidávat postupně další tak, jak nám je budou učastníci dodávat.

Rubriky
Partnerská škola