gymnázium, sportovní gymnázium, výpočetní technika, právo a veřejná správa
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Výchovný poradce

logoCamp Center International vyhlašuje výběrové řízení na stipendijní roční středoškolský pobyt (High School Scholarship) v USA na školní rok 2017-2018.

Vybraný student (výherce stipendia) odjede na středoškolský program na dobu 10 měsíců v USA. CCI za něj v rámci stipendia uhradí veškeré platby týkající se školy, rodiny, zpáteční letenku do USA a zdravotní pojištění po dobu programu. Student si pouze hradí kapesné po dobu studijního programu a poplatek za vystavení víza na americké ambasádě v Praze. Hodnota stipendijního programu je cca 250 000 Kč.

Studujte v USA na high school zdarma!

Více informací na: http://www.akcevpohode.cz/studium-stredni-skola-zahranici/usa/stipendium-usa

girl_study_570_2Program je určen pro studentky třetích ročníků (případně i druhého) středních škol, které mají zájem o studium vysoké školy technického zaměření, rády by zjistily, jak to na takové škole chodí a udělaly si jasnější představu o tom, co jednotlivé obory nabízí. Tyto informace získávají středoškolačky od svých mentorek, studentek vysokých škol, které jim ve druhé polovině školního roku představují život na vysoké škole a svůj studijní obor.

Právě probíhá nábor do sedmého ročníku programu. Přihlaste se!

Objevíte zajímavé obory z oblasti technických a přírodních věd, zjistíte, jak vypadá studium na vysoké škole, vyzkoušíte si roli studentky a seznámíte se s požadavky na přijímací zkoušky či samotného studia.

Více se o projektu dozvíte na stránkách www.genderaveda.cz.

Máte-li jakýkoliv dotaz, obraťte se na Bc. Martinu Fucimanovou, martina.fucimanova@soc.cas.cz

Ve dnech 26. – 27. ledna 2016 proběhne již jubilejní X. ročník evropského veletrhu pomaturitního  a celoživotního vzdělávání, Gaudeamus Praha 2016.

Veletrh je zaměřen na univerzitní, neuniverzitní pomaturitní studium a na celoživotní vzdělávání. Cílem veletrhu je poskytnout co nejvíce informací o vysokoškolském vzdělávání absolventům středních škol a celému spektru zájemců o celoživotní vzdělávání. Veletrhu Gaudeamus, který se pravidelně koná v Praze, se dosud pravidelně účastnili reprezentanti většiny vysokých a vyšších odborných škol v České republice a neustále rostoucí počet zahraničních škol.

Doporučujeme studentům, aby se před návštěvou veletrhu zaregistrovali. Registrovaní studenti získají slevu ve výši 20% na vstupném a navíc zdarma obdrží tištěného Průvodce budoucího vysokoškoláka (slovníček VŠ pojmů a návod, jak postupovat při výběru VŠ). Registrace končí 26. ledna 2016.

Místo  a čas konání: výstaviště PVA Expo Praha Letňany, hala 4, denně 8:00 – 16:00.

Mentoringový program je určen studentkám třetích ročníků středních škol, které mají zájem o studium vysoké školy technického zaměření, rády by zjistily, jak to na takové škole chodí a udělaly si jasnější představu o tom, co jednotlivé obory nabízí. Tyto informace získávají středoškolačky od svých mentorek, studentek vysokých škol, které jim ve druhé polovině školního roku představují život na vysoké škole a svůj studijní obor.

Přihlášky jsou přijímáme do 24. ledna 2016.  

Kontaktní osoba: martina.fucimanova@soc.cas.cz

Více o projektu naleznete na webových stránkách http://www.genderaveda.cz/mentoring/pro-stredoskolacky/.

Program je realizován Sociologickým ústavem AV ČR. Zapojeny jsou vysoké školy v Praze, Brně, Olomouci a nově také Západočeská univerzitav Plzni.

Cílem programu je podpořit dívky ve volbě studia technických oborů a zvýšit tak dlouhodobě nízký počet žen v těchto oborech, zejména v oblasti vědy.

Milí maturanti,

konec střední školy se nezvratně blíží a je čas na výběr nového studijního programu na vysoké škole (dále jen VŠ). Dovoluji si Vám poskytnout několik základních informací o studiu na .

VŠ vzdělání lze nabýt pouze v akreditovaných programech:

  • bakalářských (Bc., BcA.)
  • magisterských (Mgr., MgA., Ing., MUDr. aj.)

Akreditace studijních programů na VŠ je časově omezená. Informace o studijních programech a oborech naleznete na úředních deskách a internetových stránkách vysokých škol.

Studijní programy je možné studovat formou:

  • prezenční – umožňuje studentovi VŠ pravidelnou účast na výuce (přednášky, semináře aj.)
  • kombinovanou – výuka probíhá formou konzultací  několikrát za semestr, většinou o víkendech
  • distanční – externí studium bez pravidelné účasti na výuce, výuka probíhá obvykle v blocích

Přihláška ke studiu se podává formou písemnou (formulář SEVT), nebo elektronickou (na stránkách fakult), způsobem a v termínu, který určí VŠ nebo fakulta. Vyplněnou přihlášku je nutné odeslat obvykle do konce únoraPočet přihlášek není omezen. Obecně však platí, že ke studiu v příslušném studijním programu je třeba podat samostatnou přihlášku. Kromě přihlášky mohou VŠ a fakulty požadovat i další dokumenty (např. životopis, úředně ověřené kopie vysvědčení aj.) nebo materiály (umělecké práce) související se zvoleným oborem pro posouzení předpokladů uchazeče o studium.

Doporučuji využít nabídku dne otevřených dveří konkrétních VŠ, během kterých uchazeč získá potřebné informace o studijních programech a oborech, seznámí se s prostředím a chodem školy.

Užitečné odkazy na webových stránkách:

 www.vysokeskoly.cz  www.vysokeskoly.com
 www.fakulta.cz  www.kampomaturite.cz
 www.infoabsolvent.cz  http://skoly.vzdelani.cz
 www.scio.cz  www.vejska.cz
 www.neflakamse.cz  http://www.jobs.cz/vysoke-skoly/
 www.msmt.cz  www.atlasskolstvi.cz

 

Rubriky
Partnerská škola