gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra, výpočetní technika, právo a veřejná správa

Maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky pro třídu 8.O viz příloha: MZ_8_O_zaci po dnech.

Rozpis žáků u maturitní zkoušky pro třídu 4.A viz příloha: MZ_4_A_zaci po dnech.

Rozpis žáků u maturitní zkoušky pro třídu 4.B viz příloha: MZ_4_B_zaci po dnech.

Rozpis žáků u maturitní zkoušky pro třídu 4.I viz příloha: MZ_4_I_zaci po dnech.

Rozpis žáků u maturitní zkoušky pro třídu 4.V viz příloha: MZ_4_V_zaci po dnech.

Vážené maturantky, vážení maturanti,

níže naleznete rozpis žáků a časový rozvrh didaktických testů MZ v daných učebnách:

MZ_jmenny_seznam_zaku_do_uceben_2020

Termíny konání didaktických testů MZ:

  • 1. června 2020matematika, začátek administrace zkoušky v učebně od 8:00
  • 1. června 2020anglický jazyk, začátek administrace zkoušky v učebně od 13:00
  • 2. června 2020český jazyk a literatura, začátek administrace zkoušky v učebně od 8:00
  • 2. června 2020 – německý jazyk, začátek administrace zkoušky v učebně od 13:00

 

Maturanty žádáme, aby se ke zkoušce dostavili s dostatečným časovým předstihem.

Přejeme všem mnoho úspěchů u maturitních zkoušek!

 

I v letošním školním roce se mohou žáci přihlašovat k Matematice+ samostatně, nikoli prostřednictvím školy, a to do 15. ledna 2020 na výsledkovém portálu žáka (vpz.cermat.cz). Zkouška je nepovinná a bezplatná. Absolvent zkoušky získá certifikát o výsledku, který pak může či nemusí uplatnit.

Stále více vysokých škol si uvědomuje studijní potenciál žáků, kteří jsou schopni tuto zkoušku úspěšně složit. Proto mnohé fakulty vysokých škol výsledek zkoušky zohledňují v přijímacím řízení a v některých případech vyjadřují podporu např. formou jednorázových stipendií. Nejedná se pouze o vysoké školy matematického nebo technického zaměření, ale např. i o Právnickou fakultu, Lékařskou fakultu a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy.

Na stránkách www.cermat.cz je uveden seznam vysokých škol, které zkoušku zohledňují.

Maturitní témata pro školní rok 2019/2020 jsou k dispozici zde.
Seznam témat dlouhodobých maturitních prací pro školní rok 2019/2020 jsou k dispozici zde.
Nabídka předmětů pro profilovou část zkoušky je k dispozici zde.

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

Žák vybírá 20 literárních děl:

  • Světová a česká literatura do konce 18. století – min. 2 literární díla
  • Světová a česká literatura 19. století – min. 3 literární díla
  • Světová literatura 20. a 21. století – min. 4 literární díla
  • Česká literatura 20. a 21. století – min. 5 literárních děl

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena.

Seznam literárních děl k ústní části maturitní zkoušky

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Partnerská škola