gymnázium, sportovní gymnázium, informační technologie, veřejnosprávní činnost

For Europe Day the European Commission representation in Prague invited the Czech Juvenes Translatores winner Daniela OTTOVÁ  and her teacher Ms NOVÁKOVÁ to the open-air celebration held on 10th May on Prague’s island Kampa.

 Daniela Ottová byla zařazena do programu festivalu jako jedna z tváří Evropského roku občanů 2013 (ERO 2013). Toto ocenění získala v souvislosti s jejím  zapojením se do překladatelské soutěže Juvenes Translatores , s jejím vítězstvím a s jejím reprezentováním ČR na vyhlášení výsledků soutěže v Bruselu 11.4.2013.
Daniela v rozhovoru před publikem zdůraznila, že soutěž pro ni byla perfektní zkušeností, překlad zvládla s lehkostí a popsala i radost z ceny a třídenního pobytu v Bruselu, včetně obohacující diskuse s překladateli Evropské komise.
 Pan Vítězslav ZEMÁNEK - překladatel při Zastoupení Evropské komise v ČR zdůraznil, že Daniela převzala vítěznou cenu  z rukou komisařky pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androully Vassiliou v budově Charlemagne Evropské komise v Bruselu.
 Andrea MATUŠÁKOVÁ z komunikační sekce Zastoupení Evropské komise v ČR,  organizátorka festivalu na Kampě a vynikající znalkyně francouzštiny, se v rozhovoru s  Danielou Ottovou a Dr. Natašu Novákovou živě zajímala o průběh celé soutěže na Gymnáziu a SOŠ Jilemnice a popřála Daniele, společně s panem Vítězslavem ZEMÁNKEM, hodně zdaru v dalším studiu jazyků.
Andrea MATUŠÁKOVÁVítězslav ZEMÁNEK vyjádřili naději, že naše úspěšná škola se do soutěže přihlásí i příští školní rok.
Foto: PaedDr. Nataša Nováková
            Daniela Ottová společně s panem Vítězslavem Zemánkem, překladatelem při Zastoupení Evropské komise v ČR
Další weby
Rubriky
Partnerská škola