gymnázium, sportovní gymnázium, informační technologie, veřejnosprávní činnost

ijímací řízení na vysoké školy (VŠ) začíná doručením přihlášky ke studiu, některé VŠ nabízí možnost podání přihláškypapírové i elektronické podobě. Doporučuji si informaci o podobě přihlášky ověřit na stránkách konkrétní školy, popř. kontaktovat studijní oddělení.
Podrobnou instruktáž k vyplnění přihlášky naleznete na následujícím odkazu kampomaturite.cz
Papírové přihlášky (SEVT) maturantům distribuuje výchovný poradce Mgr. Zdeněk Novák.

Text byl volně převzat z portálu www.kampomaturite.cz.

Další weby
Rubriky
Partnerská škola