gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra, výpočetní technika, právo a veřejná správa

Mgr. Zdeněk Novák

Pavel Gazda a Marie Kynčlová (oba 1.O) uspěli v prestižní matematické soutěži Jáma lvová, kterou již tradičně pořádá ČVUT v Praze.
Pavel Gazda se umístil na děleném 5. – 8. místě, a to jen 2 body za 1.- 4. místem!!!
Maruška Kynčlová skončila na 29. – 33. příčce.
Celkem se klání účastnilo 102 mladých matematiků z celé ČR.
Oběma našim žákům blahopřejeme k vzorné reprezentaci školy! 

I v letošním školním roce se mohou žáci přihlašovat k Matematice+ samostatně, nikoli prostřednictvím školy, a to do 15. ledna 2020 na výsledkovém portálu žáka (vpz.cermat.cz). Zkouška je nepovinná a bezplatná. Absolvent zkoušky získá certifikát o výsledku, který pak může či nemusí uplatnit.

Stále více vysokých škol si uvědomuje studijní potenciál žáků, kteří jsou schopni tuto zkoušku úspěšně složit. Proto mnohé fakulty vysokých škol výsledek zkoušky zohledňují v přijímacím řízení a v některých případech vyjadřují podporu např. formou jednorázových stipendií. Nejedná se pouze o vysoké školy matematického nebo technického zaměření, ale např. i o Právnickou fakultu, Lékařskou fakultu a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy.

Na stránkách www.cermat.cz je uveden seznam vysokých škol, které zkoušku zohledňují.

Již třetím rokem je realizován unikátní projekt pro studenty 3. a 4. ročníku. Jedná se se projekt Tvoje šance #futureskills, jehož cílem je připravit mladé lidi na změny na trhu práce a pomoci jim uspět v novém moderním světě plném technologií. Tento projekt je díky podpoře společnosti Samsung Electronics pro studenty BEZPLATNÝ!

Do projektu se může přihlásit každý, kdo splňuje tato kritéria:

 • věk 17-21 let; trvalý pobyt v ČR nebo na Slovensku;
 • profesní zájmy spadají alespoň do jedné z uvedených kategorií:
  • TECHNOLOGIE (IT, programování, vývoj aplikací, práce s daty, grafický design, video)
  • MARKETING (online marketing, sociální sítě, public relations, žurnalistika, multimédia, obchod, prodej, reklama)
  • ŘÍZENÍ (projektový management, řízení firmy, vedení lidí, podnikání, ekonomie, finance, personalistika, administrativa, strategie)
 • motivace na sobě pracovat;
 • může se zúčastnit všech plánovaných aktivit.

Pro vybrané studenty je během 10 měsíců připraveno 6 víkendových workshopů, 2 intenzivní letní kempy a skupinová práce na reálném projektovém zadání s konkrétním dopadem. Každý student bude mít navíc k dispozici finanční rozpočet ve výši až 40 000 Kč, ze kterého může financovat své doplňkové vzdělání a rozvoj (vzdělávací kurzy, semináře, účast na konferencích apod.) a to v rámci své role.

Díky projektu budou studenti:

 • připraveni uspět na trhu práce, získají zkušenosti s prací na reálném projektu, naučí se dovednosti potřebné pro orientaci v moderním technologickém světě,osvojí si tzv. future skills jako například aktivní naslouchání, aktivní učení, analytické myšlení, komplexní řešení problémů, kreativitě, atd.

Více informací o projektu a přihlášku naleznete na webových stránkách: https://www.samsungtvojesancefutureskills.cz/

Studenti se mohou přihlašovat do 19. ledna 2020.

Ve dnech 21. – 23. ledna 2020 proběhne Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha. Místem konání je výstaviště PVA Expo Praha – Letňany, hala 4.

Studentům veletrh nabídne jedinečnou příležitost setkat se s více než 300 vystavovateli ze 13 zemí světa. Návštěva veletrhu se doporučuje všem studentům 3. a 4. ročníků SŠ.

 

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Partnerská škola