gymnázium, sportovní gymnázium, informační technologie, veřejnosprávní činnost
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
User comments

Anička Šírová

Každoročně se naše škola zapojuje do chemické olympiády. V dubnu proběhla krajská kola kategorie B a C, kterých se zúčastnili také čtyři  žáci z naší školy.

Výborné 2. místo vybojovala v kategorii B  Anička Šírová
ze septimy. Jen 1,5 bodu jí scházelo na 1. místo! Blahopřejeme!
Anička se už teď moc těší, jak letos o prázdninách opět (už počtvrté) vyrazí na dvoutýdenní letní soustředění mladých chemiků na Běstvinu.

Druhý náš soutěžící ze septimy Martin Fidrhel si zpočátku vedl také velmi dobře. Po anorganické a organické části  byl dokonce o 0,5 bodu před Aničkou na průběžném 4. místě. Nadějné výsledky však pokazil v části praktické a nakonec skončil na 9. místě.

V kategorii C naši školu reprezentovali Markéta Braunová a Jakub Cerman z kvinty. Markéta se umístila na 11. místě, Jakub na 15. místě. Oba naši soutěžící patřili v této kategorii k nejmladším účastníkům a letos hlavně sbírali zkušenosti. Věříme, že za rok ve stejné kategorii budou jejich výsledky ještě lepší.

Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci naší školy. Velké poděkování jim patří také za čas a úsilí, které věnovali řešení náročných úloh teoretické a praktické části školního kola této olympiády.

výsledková listina CHO-B (1)

Rubriky
Partnerská škola