gymnázium, sportovní gymnázium, informační technologie, veřejnosprávní činnost

Aktuality:

Podzimní termín ústních zkoušek MZ 2016 je stanoven na 16.09.2016.


Ředitel školy vyhlásil 4. kolo přijímacího řízení. Bližší informace jsou k dispozici zde.


Žáci, kteří si podali žádost o konání opravných zkoušek tyto zkoušky konají v pondělí 29.08.2016 a v úterý 30.08.2016 v časech, které jim byly zaslány na mailové adresy uvedené v evidenci školy.


Informace k zahájení šk. roku 2016/2017

Informace k přijímacímu řízení

Informace k maturitním zkouškám

Informace ke Dnům otevřených dveří


Rubriky
Partnerská škola