gymnázium, sportovní gymnázium, informační technologie, veřejnosprávní činnost

Aktuality:


Informace k přijímacímu řízení

Informace k maturitním zkouškám

Informace ke Dnům otevřených dveří


Výsledky 1. kola přijímacího řízení jsou k dispozici zde.

Gymnázium a SOŠ Jilemnice vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do oborů:
68-43-M/01 – Právo a veřejná správa (RVP Veřejnosprávní činnost),
18-20-M/01 – Výpočetní technika (RVP Informační technologie).
Přihlášky můžete zasílat do 31.5.2017 na adresu školy Kostelní 259, 514 01 Jilemnice. Přijímací zkouška se nekoná. Uchazeči budou přijati dle počtu dosažených bodů v testech CERMAT.

Všem uchazečům, kteří nebyli přijati a podali odvolání proti negativnímu rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, bylo rozhodnutí změněno a byli přijati ke studiu. Kladné rozhodnutí o přijetí ke studiu ve školním roce 2017/2018 jim bude zasláno poštou 18.05.2017.

Rubriky
Partnerská škola