gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra, výpočetní technika, právo a veřejná správa

Aktuality:

Ve smyslu mimořádného opatření MZ ČR s č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN je škola až do odvolání uzavřena.

Informace k organizaci distanční výuky
1. Budova školy je pro žáky a veřejnost bez výjimky uzavřena.
2. Domácí úkoly a studijní materiály budou distribuovány jednotlivými vyučujícími přes modul Bakaláři dostupný na klasifikace.gymjil.cz a prostřednictvím emailů žáků. Žádáme rodiče a žáky, aby ve vlastním zájmu reagovali na zaslané materiály. Výuka po znovuotevření škol nebude z časových důvodů znovu probírána, budou pouze ověřovány získané znalosti.
3. Sportovní příprava žáků SG neprobíhá, školní sportoviště jsou uzavřena.
4. Domov mládeže je uzavřen.
5. Učebnice zanechané žáky na půdě školy se minimálně po dobu vyhlášené karantény nebudou vydávat. Naší prioritou je zachování zdraví a s tím související minimalizace rizika zavlečení viru na půdu školy. Není v silách školy zjišťovat potenciální riziko nákazy u jednotlivých návštěvníků.
6. Aplikace Bakaláři
Škola používá pro zabezpečení svých stránek standardní certifikát České pošty – postsignum.
Pro správnou funkci na některých zařízeních je třeba doinstalovat do operačního systému kořenovou certifikační autoritu PostSignum Root QCA 2.
Návod pro iOS naleznete na stránkách www.postsignum.cz. Pro Android jsou dostupné návody třeba na youtube, liší se dle verze Androidu.
Přímý odkaz ke stažení certifikátu ve formátu DER (windows, iOS) je k dispozici zde.
Přímý odkaz ke stažení certifikátu ve formátu PEM (ostatní OS) je k dispozici zde.
7. Žádosti o šetřovné
Se žádostmi o ošetřovné se obracejte na kurikova.petra@gymjil.cz.

 

Informace ke koronaviru
Vážení rodiče, vážení žáci, krajská epidemiologická komise důrazně vyzvala občany nejezdit do oblastí s komunitním i lokálním výskytem onemocnění COVID-19, jak je uvádí Ministerstvo zahraničních věcí nebo WHO, a velmi zvažovat i ostatní zahraniční cesty. Poslední případy z Itálie, Francie a Švýcarska ukazují, že je zvýšené riziko onemocnění i v dosud klidných lyžařských střediscích. Rakousko hlásí importované případy. Vzhledem k tomu, že se situace v Evropě dynamicky vyvíjí, je potřeba počítat s rizikem uvalení karanténních opatření v místě pobytu nebo bezprostředně po návratu.
Žádáme Vás, abyste zvážili nutnost zahraničních cest a respektovali doporučení příslušných orgánů.

Kritéria přijímacího řízení do oboru Gymnázium se sportovní přípravou jsou k dispozici zde.

Rozvrhy hodin – zabezpečené spojení (https)
Škola používá pro zabezpečení svých stránek standardní certifikát České pošty – postsignum.
Pro správnou funkci na některých zařízeních je třeba doinstalovat do operačního systému kořenovou certifikační autoritu PostSignum Root QCA 2.
Návod naleznete na stránkách www.postsignum.cz.
Přímý odkaz ke stažení certifikátu ve formátu DER (windows, iOS) je k dispozici zde.
Přímý odkaz ke stažení certifikátu ve formátu PEM (ostatní OS) je k dispozici zde.


Vzor žádosti o přestup:

  • Vzor žádosti o přestup pro nezletilého žáka je ke stažení zde.
  • Vzor žádosti o přestup pro zletilého žáka je ke stažení zde.

 

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Partnerská škola